21/08/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
BE
Consumer Confidence AUG -6
23/08/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
BE
Industrial Production YoY JUN 5.4%
09:30 AM
BE
Industrial Production MoM JUN -1.1%
01:00 PM
BE
Business Confidence AUG -5.0
29/08/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
BE
Inflation Rate YoY AUG 1.42%
09:30 AM
BE
Inflation Rate MoM AUG 0.08%
30/08/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
BE
PPI YoY JUL 1.1%
01:00 PM
BE
GDP Growth Rate QoQ Final Q2 0.3%
01:00 PM
BE
GDP Growth Rate YoY Final Q2 1.3%
04/09/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
BE
Retail Sales MoM JUL 0.3%
09:00 AM
BE
Retail Sales YoY JUL 0.0%


بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.