21/01/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
BE
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN -10 -8
25/01/2021 واقعی قبلی
02:00 PM
BE
اطمینان کسب و کار JAN -8.4
28/01/2021 واقعی قبلی
10:30 AM
BE
نرخ تورم (سالانه) JAN 0.41%
10:30 AM
BE
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.03%
29/01/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
BE
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q4 11.4%
10:00 AM
BE
تولید ناخالص داخلی نرخ رشد (سالانه) پیشرفته Q4 -4.5%
10:30 AM
BE
PPI (سالانه) DEC -2.6%
04/02/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
BE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC -15.9%
10:00 AM
BE
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC -11.7%
10/02/2021 واقعی قبلی
10:30 AM
BE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -0.4%
10:30 AM
BE
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC -3.5%
15/02/2021 واقعی قبلی
10:30 AM
BE
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز DEC -9.2%
02:30 PM
BE
موازنه تجاری DEC €1975M
18/02/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
BE
ضریب اطمینان مصرف کننده FEB -10


بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلژیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.