بازارها گذشته مرجع
پول 1.13 2019-06
بازار سهام 3526 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.12 2019-06
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-03
نرخ بیکاری 5.7 2019-04
نرخ تورم 1.89 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.02 2019-05
نرخ بهره 0 2019-06
موازنه تجاری -506 2019-04
حساب جاری -3783 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -3.6 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده -5 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-04
جواز ساختمان 2036 2019-02
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-03
تولید ناخالص داخلی 493 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 110396 2019-03
تولید ناخالص ملی 115495 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 26780 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 46079 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42659 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 629 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4972 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16163 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13994 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18547 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.7 2019-04
افراد شاغل 4100 2019-03
افراد بیکار 298450 2019-04
نرخ مشارکت نیروی کار 69.2 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.7 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 12.9 2019-03
هزینه های کار 113 2019-03
پست های خالی شغلی 141730 2018-12
حداقل دستمزد 1594 2019-06
رشد دستمزد 3.2 2018-12
جمعیت 11.41 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.38 2019-03
نرخ اشتغال 65.2 2018-12
استخدام تمام وقت 3600 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1580 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1090 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1158 2018-12
دستمزد 3489 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3050 2018-12
دستمزد در تولید 124 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.89 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.02 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2019-05
اندازه اصل تورم 1.5 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2019-03
قیمت تولید 118 2019-04
قیمت صادرات 126 2019-03
قیمت واردات 128 2019-03
تورم مواد غذایی 0.71 2019-05
CPI مسکن آب و برق 109 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 4 2019-04
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-06
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2019-04
عرضه پول M0 42523 2019-04
عرضه پول M1 226600 2019-04
عرضه پول M2 559100 2019-04
عرضه پول M3 583600 2019-04
ترازنامه بانک 1050629 2019-02
ذخایر ارزی 24294 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 184791 2019-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 259 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -506 2019-04
حساب جاری -3783 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2018-12
صادرات 32045 2019-04
واردات 32551 2019-04
رابطه مبادله 98.49 2019-03
گردش سرمایه -4231 2018-12
حواله 2462 2018-12
ذخایر طلا 227 2019-06
بدهی خارجی 1087237 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 15323 2018-12
شاخص تروریسم 4.06 2017-12
فروش اسلحه 16 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -4468 2017-12
هزینه های دولت 25204 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.4 2018-12
درآمدهای دولت 224454 2017-12
بدهی های دولت 542572 2018-12
هزینه های مالی 228976 2017-12
درخواست پناهندگی 1755 2019-03
ارزیابی اعتبار 88.19
مخارج نظامی 4614 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.7 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 45.57 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -3.6 2019-05
تولید صنعتی -0.8 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.5 2019-03
تولید صنعتی 0 2019-03
استفاده از ظرفیت 80.4 2019-06
ورشکستگی 934 2019-04
ثبت خودرو 51081 2019-05
سرعت اینترنت 16276 2017-03
آدرس های IP 4372220 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1264 2019-03
شاخص رقابتی 76.61 2018-12
رتبه رقابتی 21 2018-12
شاخص فساد مالی 75 2018-12
رتبه فساد مالی 17 2018-12
آسانی کسب و کار 45 2018-12
تولید الکتریسیته 7368 2019-03
استخراج معدن -10.2 2019-03
تولید فولاد 720 2019-04
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -5 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.9 2019-04
هزینه های مصرف کننده 55660 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 92059 2018-12
پس انداز های شخصی 12.2 2018-12
نرخ وام بانکی 1.56 2019-04
تسهیلات اعتباری خریدار 7696297 2019-05
قیمت گازوئیل 1.76 2019-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.8 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 105 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 2036 2019-02
میزان ساخت و ساز -3.6 2019-03
شاخص مسکن 110 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 72.7 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلژیک - شاخص های اقتصادی.