بازارها گذشته مرجع
پول 1.2 2020-11
بازار سهام 3719 2020-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.39 2020-11

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 10.7 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.2 2020-09
نرخ بیکاری 5.2 2020-09
نرخ تورم 0.51 2020-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.16 2020-11
نرخ بهره 0 2020-10
موازنه تجاری 391 2020-09
حساب جاری 38 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.6 2019-12
بودجه دولت -1.9 2019-12
اطمینان کسب و کار -12.1 2020-11
ضریب اطمینان مصرف کننده -15 2020-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -7.4 2020-09
جواز ساختمان 2178 2020-07
نرخ مالیات شرکت 29 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2020-12
موارد کروناویروس 567436 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 16219 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 37347 2020-11
تخت بیمارستان 5.64 2018-12
بیمارستان ها 15.27 2018-12
پرستاران 12.66 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 10.7 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.2 2020-09
تولید ناخالص داخلی 530 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 94660 2020-06
تولید ناخالص ملی 106046 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21331 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 47541 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 51708 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 463 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4667 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 13428 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 14404 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13837 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.2 2020-09
افراد شاغل 4122 2020-06
افراد بیکار 308807 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 68.6 2020-03
نرخ بیکاری بلند مدت 2 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 18.3 2020-09
هزینه های کار 112 2020-06
پست های خالی شغلی 124404 2020-06
حداقل دستمزد 1626 2020-09
رشد دستمزد 0.4 2020-03
جمعیت 11.46 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
تغییر اشتغال -0.93 2020-06
نرخ اشتغال 64.2 2020-06
استخدام تمام وقت 3576 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 1127 2020-06
دستمزد در تولید 103 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.51 2020-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.16 2020-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2020-11
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2020-10
اندازه اصل تورم 1.2 2020-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2020-06
قیمت تولید 112 2020-09
قیمت صادرات 118 2020-08
قیمت واردات 128 2020-08
تورم مواد غذایی 3.51 2020-09
CPI مسکن آب و برق 107 2020-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2020-11
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2020-10
تغییر قیمت تولید کننده -3.6 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-10
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2020-10
عرضه پول M0 48199 2020-10
عرضه پول M1 252000 2020-09
عرضه پول M2 598800 2020-09
عرضه پول M3 627600 2020-09
ترازنامه بانک 1139251 2020-09
ذخایر ارزی 27849 2020-10
ترازنامه بانک مرکزی 288869 2020-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 259 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 391 2020-09
حساب جاری 38 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2019-12
صادرات 30796 2020-09
واردات 30406 2020-09
رابطه مبادله 92.6 2020-08
گردش سرمایه -1147 2020-06
حواله 2746 2020-06
ذخایر طلا 227 2020-09
بدهی خارجی 1230210 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5728 2020-03
شاخص تروریسم 3.64 2018-12
ورود توریست 1394422 2020-07
فروش اسلحه 42 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.6 2019-12
بودجه دولت -1.9 2019-12
ارزش بودجه دولت -3402 2018-12
هزینه های دولت 22682 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.2 2019-12
درآمدهای دولت 232880 2018-12
بدهی های دولت 649798 2020-06
هزینه های مالی 235976 2018-12
درخواست پناهندگی 1070 2020-08
ارزیابی اعتبار 86 2020-11
مخارج نظامی 4614 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 29 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 40.57 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 27.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -12.1 2020-11
تولید صنعتی -4.6 2020-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.5 2020-09
تولید صنعتی -2.9 2020-09
استفاده از ظرفیت 78 2020-12
ورشکستگی 613 2020-10
ثبت خودرو 38703 2020-10
سرعت اینترنت 16276 2017-03
آدرس های IP 4372220 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1067 2020-06
شاخص رقابتی 76.38 2019-12
رتبه رقابتی 22 2019-12
شاخص فساد مالی 75 2019-12
رتبه فساد مالی 17 2019-12
آسانی کسب و کار 46 2019-12
تولید الکتریسیته 8406 2019-12
استخراج معدن -0.6 2020-09
تولید فولاد 550 2020-10

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -15 2020-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -7.4 2020-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.5 2020-09
هزینه های مصرف کننده 46950 2020-06
درآمد قابل تصرف شخص 80616 2020-06
پس انداز های شخصی 19.1 2020-03
نرخ وام بانکی 1.59 2020-09
تسهیلات اعتباری خریدار 7464628 2020-10
قیمت گازوئیل 1.61 2020-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 62.5 2020-03
بدهی خانوار به درآمد 104 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 2178 2020-07
میزان ساخت و ساز -2.8 2020-09
شاخص مسکن 117 2020-06
نرخ مالکیت مسکن 72.7 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 567436 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 16219 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 37347 2020-11
تخت بیمارستان 5.64 2018-12
بیمارستان ها 15.27 2018-12
پرستاران 12.66 2016-12
تختخوابهای ICU 565 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلژیک - شاخص های اقتصادی.