بلژیک - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-06
نرخ بیکاری 6 2018-06
نرخ تورم 2.17 2018-07
نرخ بهره 0 2018-07
موازنه تجاری 2004 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 1.14 2018-08
بازار سهام 3768 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.69 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 493 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 106816 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 110889 EUR - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 25199 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 46079 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42659 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 540 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4821 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15481 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 14012 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18051 EUR - میلیون 2018-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6 % 2018-06
افراد شاغل 4031 هزار 2018-03
افراد بیکار 308098 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 68.1 % 2018-03
نرخ بیکاری بلند مدت 3.1 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 16.4 % 2018-06
هزینه های کار 110 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 140685 2018-03
حداقل دستمزد 1563 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 3.7 % 2018-03
جمعیت 11.41 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.2 % 2018-03
نرخ اشتغال 63.9 % 2018-03
استخدام تمام وقت 3519 هزار 2018-03
هزینه زندگی خانواده 1490 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1030 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1140 هزار 2018-03
بهره وری 100 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد 3445 EUR / ماه 2015-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120 EUR / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 100 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.17 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.38 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 1.2 % 2018-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 116 نقاط شاخص 2018-06
قیمت صادرات 116 نقاط شاخص 2018-05
قیمت واردات 123 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 2.4 % 2018-07
CPI مسکن آب و برق 108 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 نقاط شاخص 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 7.14 % 2018-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-07
عرضه پول M0 39705 EUR - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 212200 EUR - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 532800 EUR - میلیون 2018-06
عرضه پول M3 553100 EUR - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک 1068339 EUR - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 22541 EUR - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 182296 EUR - میلیون 2018-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 260 % 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2004 EUR - میلیون 2018-06
صادرات 33767 EUR - میلیون 2018-06
واردات 31763 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری 891 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 % 2017-12
رابطه مبادله 93.93 نقاط شاخص 2018-05
گردش سرمایه 271 EUR - میلیون 2018-03
حواله 1657 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 227 تن 2018-06
بدهی خارجی 1111447 EUR - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3119 EUR - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 4.66 2016-12
فروش اسلحه 12 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 % 2017-12
بودجه دولت -1 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -4468 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 25093 EUR - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.2 % 2017-12
درآمدهای دولت 224454 EUR - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 539714 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 228976 EUR - میلیون 2017-12
درخواست پناهندگی 1345 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 88.19
مخارج نظامی 4290 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -1.3 نقاط شاخص 2018-07
تولید صنعتی -0.1 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.2 % 2018-05
تولید صنعتی 0.6 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 80 % 2018-09
ورشکستگی 852 بانک اطلاعات شرکتها 2018-06
ثبت خودرو 42771 2018-07
سرعت اینترنت 16276 KBps 2017-03
آدرس های IP 4372220 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 909 EUR - میلیون 2018-03
شاخص رقابتی 5.23 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 20 2018-12
سود شرکت سهامی 24520 EUR - میلیون 2015-12
شاخص فساد مالی 75 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 16 2017-12
آسانی کسب و کار 52 2017-12
تولید الکتریسیته 5289 گیگاوات ساعت 2018-05
استخراج معدن 4.5 % 2018-05
تولید فولاد 670 هزار تن 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 0 Percentage Points 2018-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.3 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 54485 EUR - میلیون 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 87874 EUR - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 10.9 % 2018-03
نرخ وام بانکی 1.62 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 8155296 EUR هزار 2018-07
قیمت گازوئیل 1.75 USD / لیتر 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.4 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 103 % 2016-12
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 1918 2017-12
میزان ساخت و ساز 1.9 % 2018-05
شاخص مسکن 108 نقاط شاخص 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 72.7 % 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.7 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 45.57 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 52.32 mm 2015-12
درجه حرارت 8.59 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلژیک - شاخص های اقتصادی.