بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2019-08
بازار سهام 3510 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.29 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-06
نرخ بیکاری 5.6 2019-06
نرخ تورم 1.42 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.08 2019-07
نرخ بهره 0 2019-07
موازنه تجاری -98.3 2019-06
حساب جاری 869 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -5 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -9 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-06
جواز ساختمان 2432 2019-04
نرخ مالیات شرکت 29 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 532 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 110396 2019-03
تولید ناخالص ملی 115575 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 26780 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 46683 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43218 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 629 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4972 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16163 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13994 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18547 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.6 2019-06
افراد شاغل 4100 2019-03
افراد بیکار 303791 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 69.2 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.4 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 14.8 2019-06
هزینه های کار 113 2019-03
پست های خالی شغلی 147698 2019-03
حداقل دستمزد 1594 2019-09
رشد دستمزد 3.2 2018-12
جمعیت 11.41 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.38 2019-03
نرخ اشتغال 64.5 2019-03
استخدام تمام وقت 3551 2019-03
هزینه زندگی خانواده 1580 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1090 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1158 2019-03
دستمزد 3489 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3050 2018-12
دستمزد در تولید 124 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.42 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.08 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-07
اندازه اصل تورم 1.8 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2019-03
قیمت تولید 117 2019-06
قیمت صادرات 122 2019-04
قیمت واردات 130 2019-04
تورم مواد غذایی 1.07 2019-07
CPI مسکن آب و برق 109 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 1.1 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-07
نرخ بهره بین بانکی -0.4 2019-06
عرضه پول M0 42872 2019-06
عرضه پول M1 229000 2019-06
عرضه پول M2 565500 2019-06
عرضه پول M3 592000 2019-06
ترازنامه بانک 1050629 2019-02
ذخایر ارزی 24794 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 183332 2019-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 259 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -98.3 2019-06
حساب جاری 869 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2018-12
صادرات 30367 2019-06
واردات 30466 2019-06
رابطه مبادله 94.01 2019-04
گردش سرمایه -1919 2019-03
حواله 2462 2018-12
ذخایر طلا 227 2019-06
بدهی خارجی 1128538 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 15323 2018-12
شاخص تروریسم 4.06 2017-12
ورود توریست 1710189 2019-04
فروش اسلحه 16 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -4468 2017-12
هزینه های دولت 25204 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.4 2018-12
درآمدهای دولت 224454 2017-12
بدهی های دولت 570548 2019-03
هزینه های مالی 228976 2017-12
درخواست پناهندگی 1625 2019-06
ارزیابی اعتبار 88.19
مخارج نظامی 4614 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 29 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.7 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 45.57 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -5 2019-07
تولید صنعتی 5.4 2019-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.1 2019-05
تولید صنعتی 4.1 2019-05
استفاده از ظرفیت 80.8 2019-09
ورشکستگی 1014 2019-06
ثبت خودرو 45110 2019-07
سرعت اینترنت 16276 2017-03
آدرس های IP 4372220 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1264 2019-03
شاخص رقابتی 76.61 2018-12
رتبه رقابتی 21 2018-12
شاخص فساد مالی 75 2018-12
رتبه فساد مالی 17 2018-12
آسانی کسب و کار 45 2018-12
تولید الکتریسیته 6780 2019-06
استخراج معدن -3.9 2019-05
تولید فولاد 720 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -9 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0 2019-06
هزینه های مصرف کننده 55660 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 91742 2019-03
پس انداز های شخصی 12.2 2018-12
نرخ وام بانکی 1.58 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 7681560 2019-07
قیمت گازوئیل 1.65 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.8 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 105 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 2432 2019-04
میزان ساخت و ساز -0.3 2019-06
شاخص مسکن 112 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 72.7 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلژیک - شاخص های اقتصادی.