بازارها گذشته مرجع
پول 1.21 2021-03
بازار سهام 3832 2021-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.1 2020-12
نرخ بیکاری 5.8 2020-12
نرخ تورم 0.46 2021-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.22 2021-02
نرخ بهره 0 2021-02
موازنه تجاری 1710 2020-12
حساب جاری -2586 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.6 2019-12
بودجه دولت -1.9 2019-12
اطمینان کسب و کار -4.4 2021-02
ضریب اطمینان مصرف کننده -9 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 15.9 2020-12
جواز ساختمان 2222 2020-11
نرخ مالیات شرکت 29 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2020-12
موارد کروناویروس 772294 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 22106 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 52432 2021-03
تخت بیمارستان 5.64 2018-12
بیمارستان ها 15.27 2018-12
پرستاران 12.66 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.1 2020-12
تولید ناخالص داخلی 530 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 106220 2020-09
تولید ناخالص ملی 115133 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23685 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 47541 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 51708 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 805 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4925 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14840 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13313 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16265 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.8 2020-12
افراد شاغل 4138 2020-09
افراد بیکار 286842 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69.6 2020-09
نرخ بیکاری بلند مدت 2.3 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 16.6 2020-12
هزینه های کار 111 2020-09
پست های خالی شغلی 131378 2020-09
حداقل دستمزد 1626 2021-03
رشد دستمزد 0.4 2020-03
جمعیت 11.46 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
تغییر اشتغال 0.23 2020-09
نرخ اشتغال 65.1 2020-09
استخدام تمام وقت 3612 2020-09
قسمت مدت زمان اشتغال 1150 2020-09
دستمزد در تولید 103 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.46 2021-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.22 2021-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2021-02
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2021-01
اندازه اصل تورم 1.4 2021-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 2020-09
قیمت تولید 118 2021-01
قیمت صادرات 125 2020-11
قیمت واردات 131 2020-11
تورم مواد غذایی -0.21 2021-02
CPI مسکن آب و برق 108 2021-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2021-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده 0.3 2021-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-02
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2021-02
عرضه پول M0 49313 2021-01
عرضه پول M1 260700 2021-01
عرضه پول M2 609800 2021-01
عرضه پول M3 640100 2021-01
ترازنامه بانک 1128285 2020-12
ذخایر ارزی 26945 2021-01
ترازنامه بانک مرکزی 300065 2021-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 259 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1710 2020-12
حساب جاری -2586 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2019-12
صادرات 31226 2020-12
واردات 29516 2020-12
رابطه مبادله 95.86 2020-11
گردش سرمایه -1147 2020-06
حواله 2746 2020-06
ذخایر طلا 227 2020-12
بدهی خارجی 1182406 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6428 2020-09
شاخص تروریسم 3.04 2019-12
ورود توریست 549092 2020-10
فروش اسلحه 42 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.6 2019-12
بودجه دولت -1.9 2019-12
ارزش بودجه دولت -9279 2019-12
هزینه های دولت 25676 2020-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.2 2019-12
درآمدهای دولت 238598 2019-12
بدهی های دولت 641163 2020-09
هزینه های مالی 247877 2019-12
درخواست پناهندگی 1070 2020-08
ارزیابی اعتبار 86 2021-03
مخارج نظامی 4614 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 29 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 40.57 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 27.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -4.4 2021-02
تولید صنعتی -4.6 2020-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.9 2020-12
تولید صنعتی -4.2 2020-12
استفاده از ظرفیت 77.8 2021-03
ورشکستگی 444 2021-01
ثبت خودرو 37735 2021-01
سرعت اینترنت 16276 2017-03
آدرس های IP 4372220 2017-03
تغییرات موجودی انبار 220 2020-09
شاخص رقابتی 76.38 2019-12
رتبه رقابتی 22 2019-12
شاخص فساد مالی 76 2020-12
رتبه فساد مالی 15 2020-12
آسانی کسب و کار 46 2019-12
تولید الکتریسیته 7164 2020-11
استخراج معدن -3.2 2020-12
تولید فولاد 359 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -9 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 15.9 2020-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.6 2020-12
هزینه های مصرف کننده 55531 2020-09
درآمد قابل تصرف شخص 90240 2020-09
پس انداز های شخصی 16.3 2020-09
نرخ وام بانکی 1.55 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 7413126 2021-01
قیمت گازوئیل 1.81 2021-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 65.3 2020-06
بدهی خانوار به درآمد 104 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 2222 2020-11
میزان ساخت و ساز -13 2020-12
شاخص مسکن 120 2020-09
نرخ مالکیت مسکن 72.7 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 772294 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 22106 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 52432 2021-03
تخت بیمارستان 5.64 2018-12
بیمارستان ها 15.27 2018-12
پرستاران 12.66 2016-12
تختخوابهای ICU 565 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلژیک - شاخص های اقتصادی.