بازارها گذشته مرجع
پول 1.1 2020-01
بازار سهام 4003 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.06 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-09
نرخ بیکاری 5.2 2019-11
نرخ تورم 0.76 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.13 2019-12
نرخ بهره 0 2020-01
موازنه تجاری 1619 2019-11
حساب جاری -1287 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -2 2020-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -6 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.7 2019-11
جواز ساختمان 2487 2019-09
نرخ مالیات شرکت 29 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-09
تولید ناخالص داخلی 532 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 111099 2019-09
تولید ناخالص ملی 118049 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 27258 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 46683 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43218 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 446 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4998 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15169 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13317 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18246 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.2 2019-11
افراد شاغل 4153 2019-09
افراد بیکار 294809 2019-11
نرخ مشارکت نیروی کار 69.3 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 2.2 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 12.9 2019-09
هزینه های کار 106 2019-09
پست های خالی شغلی 140948 2019-09
حداقل دستمزد 1594 2019-09
رشد دستمزد 3.1 2019-06
جمعیت 11.41 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-09
نرخ اشتغال 65.8 2019-09
استخدام تمام وقت 3604 2019-09
هزینه زندگی خانواده 1580 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1090 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1202 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3050 2018-12
دستمزد در تولید 103 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.76 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.13 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2019-12
اندازه اصل تورم 1.4 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2019-09
قیمت تولید 118 2019-11
قیمت صادرات 125 2019-10
قیمت واردات 132 2019-10
تورم مواد غذایی 0.44 2019-12
CPI مسکن آب و برق 109 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده -2.3 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-01
نرخ بهره بین بانکی -0.38 2019-12
عرضه پول M0 43739 2019-11
عرضه پول M1 232500 2019-11
عرضه پول M2 570100 2019-11
عرضه پول M3 591500 2019-11
ترازنامه بانک 1080076 2019-11
ذخایر ارزی 25875 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 181402 2019-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 259 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1619 2019-11
حساب جاری -1287 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2018-12
صادرات 31235 2019-11
واردات 29615 2019-11
رابطه مبادله 94.65 2019-10
گردش سرمایه -3567 2019-06
حواله 2151 2019-06
ذخایر طلا 227 2019-12
بدهی خارجی 1179179 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -13226 2019-06
شاخص تروریسم 3.64 2018-12
ورود توریست 1561550 2019-09
فروش اسلحه 16 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -3402 2018-12
هزینه های دولت 25582 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.4 2018-12
درآمدهای دولت 232880 2018-12
بدهی های دولت 603674 2019-09
هزینه های مالی 235976 2018-12
درخواست پناهندگی 2070 2019-11
ارزیابی اعتبار 88 2020-01
مخارج نظامی 4614 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 29 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.7 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 45.57 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -2 2020-01
تولید صنعتی 4.8 2019-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.8 2019-10
تولید صنعتی 2.1 2019-10
استفاده از ظرفیت 80 2019-12
ورشکستگی 745 2019-11
ثبت خودرو 33467 2019-12
سرعت اینترنت 16276 2017-03
آدرس های IP 4372220 2017-03
تغییرات موجودی انبار 2003 2019-09
شاخص رقابتی 76.38 2019-12
رتبه رقابتی 22 2019-12
شاخص فساد مالی 75 2019-12
رتبه فساد مالی 17 2019-12
آسانی کسب و کار 46 2019-12
تولید الکتریسیته 8404 2019-10
استخراج معدن -2.7 2019-10
تولید فولاد 682 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.7 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.3 2019-11
هزینه های مصرف کننده 57162 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 92998 2019-09
پس انداز های شخصی 13.4 2019-06
نرخ وام بانکی 1.56 2019-11
تسهیلات اعتباری خریدار 7605872 2019-11
قیمت گازوئیل 1.64 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 61.9 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 103 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 2487 2019-09
میزان ساخت و ساز 2.3 2019-11
شاخص مسکن 115 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 72.7 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلژیک - شاخص های اقتصادی.