بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2019-12
بازار سهام 3902 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.01 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-09
نرخ بیکاری 5.6 2019-10
نرخ تورم 0.39 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.06 2019-11
نرخ بهره 0 2019-11
موازنه تجاری 1293 2019-09
حساب جاری -1923 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -3.9 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده -6 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2019-10
جواز ساختمان 2180 2019-08
نرخ مالیات شرکت 29 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-09
تولید ناخالص داخلی 532 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 111099 2019-09
تولید ناخالص ملی 118700 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 27258 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 46683 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43218 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 446 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4998 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15169 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13317 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18246 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.6 2019-10
افراد شاغل 4153 2019-09
افراد بیکار 287277 2019-10
نرخ مشارکت نیروی کار 69.3 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 2.4 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 15.5 2019-09
هزینه های کار 106 2019-09
پست های خالی شغلی 138968 2019-06
حداقل دستمزد 1594 2019-09
رشد دستمزد 3.1 2019-06
جمعیت 11.41 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-09
نرخ اشتغال 65.6 2019-06
استخدام تمام وقت 3606 2019-06
هزینه زندگی خانواده 1580 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1090 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1182 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3050 2018-12
دستمزد در تولید 103 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.39 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.06 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-11
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2019-11
اندازه اصل تورم 1.5 2019-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2019-09
قیمت تولید 118 2019-10
قیمت صادرات 126 2019-08
قیمت واردات 128 2019-08
تورم مواد غذایی 0.21 2019-11
CPI مسکن آب و برق 109 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-11
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده -2.1 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-11
نرخ بهره بین بانکی -0.4 2019-10
عرضه پول M0 43522 2019-10
عرضه پول M1 230200 2019-10
عرضه پول M2 567500 2019-10
عرضه پول M3 590400 2019-10
ترازنامه بانک 1081029 2019-09
ذخایر ارزی 25971 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 180420 2019-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 259 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1293 2019-09
حساب جاری -1923 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2018-12
صادرات 31176 2019-09
واردات 29883 2019-09
رابطه مبادله 98.31 2019-08
گردش سرمایه -3567 2019-06
حواله 2151 2019-06
ذخایر طلا 227 2019-12
بدهی خارجی 1137456 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -13226 2019-06
شاخص تروریسم 3.64 2018-12
ورود توریست 1898854 2019-08
فروش اسلحه 16 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -4468 2017-12
هزینه های دولت 25582 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.4 2018-12
درآمدهای دولت 232880 2018-12
بدهی های دولت 583414 2019-06
هزینه های مالی 235976 2018-12
درخواست پناهندگی 2480 2019-10
ارزیابی اعتبار 88 2019-12
مخارج نظامی 4614 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 29 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.7 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 45.57 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -3.9 2019-11
تولید صنعتی 6 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.8 2019-09
تولید صنعتی 2.1 2019-09
استفاده از ظرفیت 80 2019-12
ورشکستگی 930 2019-10
ثبت خودرو 34574 2019-11
سرعت اینترنت 16276 2017-03
آدرس های IP 4372220 2017-03
تغییرات موجودی انبار 2003 2019-09
شاخص رقابتی 76.38 2019-12
رتبه رقابتی 22 2019-12
شاخص فساد مالی 75 2018-12
رتبه فساد مالی 17 2018-12
آسانی کسب و کار 46 2019-12
تولید الکتریسیته 8641 2019-09
استخراج معدن -3.5 2019-09
تولید فولاد 620 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2019-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.4 2019-10
هزینه های مصرف کننده 57162 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 94549 2019-06
پس انداز های شخصی 13.4 2019-06
نرخ وام بانکی 1.57 2019-10
تسهیلات اعتباری خریدار 7631783 2019-10
قیمت گازوئیل 1.61 2019-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 61.3 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 103 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 2180 2019-08
میزان ساخت و ساز 2.8 2019-09
شاخص مسکن 112 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 72.7 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلژیک - شاخص های اقتصادی.