بازارها گذشته مرجع
پول 1.12 2020-07
بازار سهام 3402 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.12 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.5 2020-03
نرخ بیکاری 5.4 2020-05
نرخ تورم 0.6 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.06 2020-06
نرخ بهره 0 2020-06
موازنه تجاری 2071 2020-04
حساب جاری 1545 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.6 2019-12
بودجه دولت -1.9 2019-12
اطمینان کسب و کار -22.9 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -19 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.2 2020-04
جواز ساختمان 2406 2020-02
نرخ مالیات شرکت 29 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.7 2018-12
موارد کروناویروس 61598 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 9761 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 17021 2020-07
تخت بیمارستان 5.64 2018-12
بیمارستان ها 15.27 2018-12
پرستاران 12.66 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.5 2020-03
تولید ناخالص داخلی 530 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 107561 2020-03
تولید ناخالص ملی 117112 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 26141 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 46683 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43218 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 333 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4896 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15374 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13901 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 17090 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.4 2020-05
افراد شاغل 4172 2020-03
افراد بیکار 296498 2020-04
نرخ مشارکت نیروی کار 68.9 2019-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.3 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 11.9 2020-03
هزینه های کار 108 2020-03
پست های خالی شغلی 129170 2020-03
حداقل دستمزد 1594 2020-03
رشد دستمزد 3.4 2019-12
جمعیت 11.46 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال -0.24 2020-03
نرخ اشتغال 65.1 2020-03
استخدام تمام وقت 3562 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 1203 2020-03
دستمزد در تولید 129 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.6 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.06 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2020-06
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2020-05
اندازه اصل تورم 1.3 2020-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2020-03
قیمت تولید 107 2020-05
قیمت صادرات 133 2020-03
قیمت واردات 133 2020-03
تورم مواد غذایی 3.97 2020-04
CPI مسکن آب و برق 107 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2020-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2020-04
تغییر قیمت تولید کننده -8.8 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-06
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2020-04
عرضه پول M0 46825 2020-05
عرضه پول M1 248300 2020-04
عرضه پول M2 590100 2020-04
عرضه پول M3 622700 2020-04
ترازنامه بانک 1116832 2020-02
ذخایر ارزی 27966 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 235180 2020-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 259 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2071 2020-04
حساب جاری 1545 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2019-12
صادرات 25966 2020-04
واردات 23895 2020-04
رابطه مبادله 100 2020-03
گردش سرمایه 853 2019-12
حواله 2908 2019-12
ذخایر طلا 227 2020-03
بدهی خارجی 1174047 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11956 2019-12
شاخص تروریسم 3.64 2018-12
ورود توریست 986562 2020-01
فروش اسلحه 16 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.6 2019-12
بودجه دولت -1.9 2019-12
ارزش بودجه دولت -3402 2018-12
هزینه های دولت 24832 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.2 2019-12
درآمدهای دولت 232880 2018-12
بدهی های دولت 575449 2019-12
هزینه های مالی 235976 2018-12
درخواست پناهندگی 170 2020-04
ارزیابی اعتبار 86 2020-06
مخارج نظامی 4614 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 29 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.7 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 45.57 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -22.9 2020-06
تولید صنعتی -23.9 2020-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -15.5 2020-04
تولید صنعتی -27.1 2020-04
استفاده از ظرفیت 73.2 2020-06
ورشکستگی 270 2020-05
ثبت خودرو 34752 2020-05
سرعت اینترنت 16276 2017-03
آدرس های IP 4372220 2017-03
تغییرات موجودی انبار 519 2020-03
شاخص رقابتی 76.38 2019-12
رتبه رقابتی 22 2019-12
شاخص فساد مالی 75 2019-12
رتبه فساد مالی 17 2019-12
آسانی کسب و کار 46 2019-12
تولید الکتریسیته 8406 2019-12
استخراج معدن -26.2 2020-04
تولید فولاد 600 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -19 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.2 2020-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی -14.1 2020-04
هزینه های مصرف کننده 53677 2020-03
درآمد قابل تصرف شخص 93128 2019-12
پس انداز های شخصی 12.3 2019-09
نرخ وام بانکی 1.56 2020-04
تسهیلات اعتباری خریدار 7524651 2020-05
قیمت گازوئیل 1.58 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 61.9 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 103 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 2406 2020-02
میزان ساخت و ساز -39 2020-04
شاخص مسکن 116 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 72.7 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 61598 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 9761 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 17021 2020-07
تخت بیمارستان 5.64 2018-12
بیمارستان ها 15.27 2018-12
پرستاران 12.66 2016-12
تختخوابهای ICU 565 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلژیک - شاخص های اقتصادی.