بازارها گذشته مرجع
پول 1.21 2021-05
بازار سهام 4066 2021-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.17 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1 2021-03
نرخ بیکاری 5.8 2021-03
نرخ تورم 1.23 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.33 2021-04
نرخ بهره 0 2021-04
موازنه تجاری 1089 2021-02
حساب جاری -306 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 114 2020-12
بودجه دولت -9.4 2020-12
اطمینان کسب و کار 4.4 2021-04
ضریب اطمینان مصرف کننده -6 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2021-03
جواز ساختمان 2502 2021-01
نرخ مالیات شرکت 29 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2020-12
موارد کروناویروس 1028104 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 24664 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 68609 2021-05
تخت بیمارستان 5.64 2018-12
بیمارستان ها 15.27 2018-12
پرستاران 12.66 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1 2021-03
تولید ناخالص داخلی 530 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 106254 2020-12
تولید ناخالص ملی 118401 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 26607 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 47541 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 51708 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 398 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5883 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16101 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 14568 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16864 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.8 2021-03
افراد شاغل 4146 2020-12
افراد بیکار 306917 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 68.5 2020-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.3 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 14.4 2021-03
هزینه های کار 112 2020-12
پست های خالی شغلی 115553 2020-12
حداقل دستمزد 1626 2021-03
رشد دستمزد -1.5 2020-12
جمعیت 11.52 2020-12
سن بازنشستگی زنان 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
تغییر اشتغال 0.35 2020-12
نرخ اشتغال 64.5 2020-12
استخدام تمام وقت 3589 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1142 2020-12
دستمزد در تولید 127 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.23 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.33 2021-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2021-04
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2021-04
اندازه اصل تورم 0.8 2021-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2020-12
قیمت تولید 122 2021-03
قیمت صادرات 127 2021-01
قیمت واردات 141 2021-01
تورم مواد غذایی -1.19 2021-04
CPI مسکن آب و برق 109 2021-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 2021-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 8 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 42.96 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 4979001 2021-05
موارد کروناویروس 1028104 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 24664 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 68609 2021-05
تخت بیمارستان 5.64 2018-12
بیمارستان ها 15.27 2018-12
پرستاران 12.66 2016-12
تختخوابهای ICU 565 2015-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-04
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2021-02
عرضه پول M0 49996 2021-03
عرضه پول M1 264400 2021-03
عرضه پول M2 614600 2021-03
عرضه پول M3 640700 2021-03
ترازنامه بانک 1184412 2021-01
ذخایر ارزی 26356 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 319604 2021-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 250 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1089 2021-02
حساب جاری -306 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2019-12
صادرات 29678 2021-02
واردات 28588 2021-02
رابطه مبادله 90.37 2021-01
گردش سرمایه -4098 2020-12
حواله 2615 2020-12
ذخایر طلا 227 2020-12
بدهی خارجی 1212068 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6428 2020-09
شاخص تروریسم 3.04 2019-12
ورود توریست 239220 2021-01
فروش اسلحه 53 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 114 2020-12
بودجه دولت -9.4 2020-12
ارزش بودجه دولت -9279 2019-12
هزینه های دولت 25117 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.2 2019-12
درآمدهای دولت 238598 2019-12
بدهی های دولت 646799 2020-12
هزینه های مالی 247877 2019-12
درخواست پناهندگی 1070 2020-08
ارزیابی اعتبار 86 2021-05
مخارج نظامی 5003 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 29 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 40.57 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 27.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 4.4 2021-04
تولید صنعتی 1.7 2021-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4 2021-03
تولید صنعتی 1.1 2021-03
استفاده از ظرفیت 79.3 2021-06
ورشکستگی 599 2021-03
ثبت خودرو 37192 2021-04
سرعت اینترنت 16276 2017-03
آدرس های IP 4372220 2017-03
تغییرات موجودی انبار 2944 2020-12
شاخص رقابتی 76.38 2019-12
رتبه رقابتی 22 2019-12
شاخص فساد مالی 76 2020-12
رتبه فساد مالی 15 2020-12
آسانی کسب و کار 46 2019-12
تولید الکتریسیته 8119 2021-02
استخراج معدن 36.2 2021-03
تولید فولاد 359 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2021-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 13.8 2021-03
هزینه های مصرف کننده 52137 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 92778 2020-12
پس انداز های شخصی 16.3 2020-09
نرخ وام بانکی 1.59 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 7376599 2021-04
قیمت گازوئیل 1.87 2021-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.4 2020-09
بدهی خانوار به درآمد 104 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 2502 2021-01
میزان ساخت و ساز -10.9 2021-02
شاخص مسکن 122 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 71.3 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلژیک - شاخص های اقتصادی.