بازارها گذشته مرجع
پول 1.18 2021-08
بازار سهام 4293 2021-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.18 2021-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 14.5 2021-06
نرخ بیکاری 6.2 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 127 2021-08
نرخ تورم 2.27 2021-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.85 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 14765390 2021-08
نرخ بهره 0 2021-07
موازنه تجاری 1711 2021-05
حساب جاری 2514 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 114 2020-12
بودجه دولت -9.4 2020-12
اطمینان کسب و کار 10.1 2021-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 8 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 2021-06
جواز ساختمان 2674 2021-04
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2021-12
موارد کروناویروس 1130758 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 25251 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 72744 2021-08
تخت بیمارستان 5.54 2020-12
بیمارستان ها 14.15 2020-12
پرستاران 12.66 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 14.5 2021-06
تولید ناخالص داخلی 515 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 107524 2021-03
تولید ناخالص ملی 118660 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 27319 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 44405 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48210 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 627 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5193 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16380 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13850 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16471 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.2 2021-06
افراد شاغل 4158 2021-03
افراد بیکار 281600 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 68.2 2021-03
نرخ بیکاری بلند مدت 2.8 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 17.1 2021-06
هزینه های کار 110 2021-03
پست های خالی شغلی 141565 2021-03
حداقل دستمزد 1626 2021-09
رشد دستمزد 0.2 2021-03
جمعیت 11.52 2020-12
سن بازنشستگی زنان 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
تغییر اشتغال 0.07 2021-03
نرخ اشتغال 63.6 2021-03
استخدام تمام وقت 3558 2021-03
قسمت مدت زمان اشتغال 1104 2021-03
دستمزد در تولید 106 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 127 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 14765390 2021-08
موارد کروناویروس 1130758 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 25251 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 72744 2021-08
تخت بیمارستان 5.54 2020-12
بیمارستان ها 14.15 2020-12
پرستاران 12.66 2016-12
تختخوابهای ICU 565 2015-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.27 2021-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.85 2021-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2021-07
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2021-07
اندازه اصل تورم -1.2 2021-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 2021-03
قیمت تولید 128 2021-06
قیمت صادرات 135 2021-04
قیمت واردات 142 2021-04
تورم مواد غذایی -0.87 2021-07
CPI مسکن آب و برق 113 2021-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 2021-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111 2021-05
تغییر قیمت تولید کننده 17 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-07
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2021-02
عرضه پول M0 51138 2021-06
عرضه پول M1 272700 2021-06
عرضه پول M2 627300 2021-06
عرضه پول M3 656100 2021-06
ترازنامه بانک 1174834 2021-03
ذخایر ارزی خارجی 26701 2021-06
ترازنامه بانک مرکزی 329254 2021-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 287 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1711 2021-05
حساب جاری 2514 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2020-12
صادرات 35880 2021-05
واردات 34169 2021-05
رابطه مبادله 94.66 2021-04
گردش سرمایه 4433 2021-03
حواله 2767 2021-03
ذخایر طلا 227 2021-03
بدهی خارجی 1223223 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10578 2021-03
شاخص تروریسم 3.04 2019-12
ورود توریست 386443 2021-03
فروش اسلحه 53 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 114 2020-12
بودجه دولت -9.4 2020-12
ارزش بودجه دولت -42318 2020-12
هزینه های دولت 26441 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 60 2020-12
درآمدهای دولت 228251 2020-12
بدهی های دولت 643789 2021-03
هزینه های مالی 270569 2020-12
درخواست پناهندگی 1185 2021-04
ارزیابی اعتبار 86 2021-08
مخارج نظامی 5330 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 38.07 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 10.1 2021-07
تولید صنعتی 10.5 2021-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.3 2021-05
تولید صنعتی 9.9 2021-05
میزان استفاده ازظرفیت تولید 80.8 2021-09
ورشکستگی 615 2021-06
ثبت خودرو 41126 2021-06
سرعت اینترنت 16276 2017-03
آدرس های IP 4372220 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1900 2021-03
شاخص رقابتی 76.38 2019-12
رتبه رقابتی 22 2019-12
شاخص فساد مالی 76 2020-12
رتبه فساد مالی 15 2020-12
آسانی کسب و کار 46 2019-12
تولید الکتریسیته 8038 2021-04
استخراج معدن 12 2021-05
تولید فولاد 359 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 8 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 2021-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.4 2021-06
هزینه های مصرف کننده 52320 2021-03
درآمد قابل تصرف شخص 93248 2021-03
پس انداز های شخصی 21 2021-03
نرخ وام بانکی 1.57 2021-05
تسهیلات اعتباری خریدار 7321119 2021-06
قیمت گازوئیل 1.95 2021-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.7 2020-12
بدهی خانوار به درآمد 104 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 2674 2021-04
میزان ساخت و ساز 3.4 2021-05
شاخص مسکن 123 2021-03
نرخ مالکیت مسکن 71.3 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلژیک - شاخص های اقتصادی.