بازارها گذشته مرجع
پول 1.12 2019-10
بازار سهام 3758 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.08 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-06
نرخ بیکاری 5.5 2019-08
نرخ تورم 0.8 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.46 2019-09
نرخ بهره 0 2019-09
موازنه تجاری 1446 2019-08
حساب جاری -1923 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -5.7 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -11 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.8 2019-08
جواز ساختمان 2257 2019-06
نرخ مالیات شرکت 29 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 532 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 110710 2019-06
تولید ناخالص ملی 115575 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 26768 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 46683 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43218 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 736 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5382 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16118 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 14555 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19116 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.5 2019-08
افراد شاغل 4116 2019-06
افراد بیکار 302916 2019-08
نرخ مشارکت نیروی کار 68.4 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 2.4 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 14.1 2019-06
هزینه های کار 114 2019-06
پست های خالی شغلی 138968 2019-06
حداقل دستمزد 1594 2019-09
رشد دستمزد 2.1 2019-03
جمعیت 11.41 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.37 2019-06
نرخ اشتغال 65.6 2019-06
استخدام تمام وقت 3551 2019-03
هزینه زندگی خانواده 1580 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1090 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1158 2019-03
دستمزد 3489 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3050 2018-12
دستمزد در تولید 103 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.8 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.46 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2019-09
اندازه اصل تورم 1.3 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2019-06
قیمت تولید 116 2019-08
قیمت صادرات 126 2019-06
قیمت واردات 128 2019-06
تورم مواد غذایی 0.14 2019-09
CPI مسکن آب و برق 109 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده -1.2 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-09
نرخ بهره بین بانکی -0.42 2019-09
عرضه پول M0 43262 2019-08
عرضه پول M1 225100 2019-08
عرضه پول M2 563100 2019-08
عرضه پول M3 587600 2019-08
ترازنامه بانک 1053327 2019-07
ذخایر ارزی 26302 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 178689 2019-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 259 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1446 2019-08
حساب جاری -1923 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2018-12
صادرات 27922 2019-08
واردات 26476 2019-08
رابطه مبادله 98.74 2019-06
گردش سرمایه -3567 2019-06
حواله 2151 2019-06
ذخایر طلا 227 2019-09
بدهی خارجی 1137456 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6159 2019-03
شاخص تروریسم 4.06 2017-12
ورود توریست 1640145 2019-06
فروش اسلحه 16 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -4468 2017-12
هزینه های دولت 25429 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.4 2018-12
درآمدهای دولت 224454 2017-12
بدهی های دولت 570548 2019-03
هزینه های مالی 228976 2017-12
درخواست پناهندگی 1940 2019-08
ارزیابی اعتبار 88.19
مخارج نظامی 4614 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 29 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.7 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 45.57 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -5.7 2019-09
تولید صنعتی 2.4 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6.5 2019-07
تولید صنعتی 0.4 2019-07
استفاده از ظرفیت 80.8 2019-09
ورشکستگی 459 2019-08
ثبت خودرو 35720 2019-09
سرعت اینترنت 16276 2017-03
آدرس های IP 4372220 2017-03
تغییرات موجودی انبار 851 2019-06
شاخص رقابتی 76.38 2019-12
رتبه رقابتی 22 2019-12
شاخص فساد مالی 75 2018-12
رتبه فساد مالی 17 2018-12
آسانی کسب و کار 45 2018-12
تولید الکتریسیته 7706 2019-07
استخراج معدن 2.7 2019-07
تولید فولاد 630 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -11 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.8 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.2 2019-08
هزینه های مصرف کننده 55853 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 91742 2019-03
پس انداز های شخصی 12.9 2019-03
نرخ وام بانکی 1.58 2019-08
تسهیلات اعتباری خریدار 7667676 2019-09
قیمت گازوئیل 1.61 2019-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 61.3 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 105 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 2257 2019-06
میزان ساخت و ساز -2.5 2019-08
شاخص مسکن 112 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 72.7 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلژیک - شاخص های اقتصادی.