بازارها گذشته مرجع
پول 1.18 2020-09
بازار سهام 3376 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.26 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -12.1 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14.4 2020-06
نرخ بیکاری 5.5 2020-07
نرخ تورم 0.82 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.06 2020-08
نرخ بهره 0 2020-09
موازنه تجاری 3947 2020-07
حساب جاری 1545 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.6 2019-12
بودجه دولت -1.9 2019-12
اطمینان کسب و کار -12 2020-08
ضریب اطمینان مصرف کننده -16 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.1 2020-07
جواز ساختمان 1753 2020-05
نرخ مالیات شرکت 29 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2020-12
موارد کروناویروس 100654 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 9944 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 18837 2020-09
تخت بیمارستان 5.64 2018-12
بیمارستان ها 15.27 2018-12
پرستاران 12.66 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -12.1 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14.4 2020-06
تولید ناخالص داخلی 530 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 94660 2020-06
تولید ناخالص ملی 110365 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21331 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 47541 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 51708 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 463 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4667 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 13428 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 14404 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13837 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.5 2020-07
افراد شاغل 4122 2020-06
افراد بیکار 301449 2020-07
نرخ مشارکت نیروی کار 68.6 2020-03
نرخ بیکاری بلند مدت 2.3 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 13 2020-06
هزینه های کار 112 2020-06
پست های خالی شغلی 124404 2020-06
حداقل دستمزد 1626 2020-09
رشد دستمزد 0.4 2020-03
جمعیت 11.46 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال -0.93 2020-06
نرخ اشتغال 65.1 2020-03
استخدام تمام وقت 3562 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 1203 2020-03
دستمزد در تولید 103 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.82 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.06 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2020-08
اندازه اصل تورم -0.7 2020-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2020-06
قیمت تولید 111 2020-07
قیمت صادرات 126 2020-06
قیمت واردات 126 2020-06
تورم مواد غذایی 3.66 2020-08
CPI مسکن آب و برق 107 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2020-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده -4.2 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-09
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2020-08
عرضه پول M0 47655 2020-07
عرضه پول M1 251100 2020-07
عرضه پول M2 599500 2020-07
عرضه پول M3 631200 2020-07
ترازنامه بانک 1130225 2020-05
ذخایر ارزی 28406 2020-07
ترازنامه بانک مرکزی 281374 2020-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 259 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 3947 2020-07
حساب جاری 1545 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2019-12
صادرات 30579 2020-07
واردات 26632 2020-07
رابطه مبادله 99.88 2020-06
گردش سرمایه 524 2020-03
حواله 2547 2020-03
ذخایر طلا 227 2020-06
بدهی خارجی 1207753 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5728 2020-03
شاخص تروریسم 3.64 2018-12
ورود توریست 25901 2020-05
فروش اسلحه 42 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.6 2019-12
بودجه دولت -1.9 2019-12
ارزش بودجه دولت -3402 2018-12
هزینه های دولت 22682 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.2 2019-12
درآمدهای دولت 232880 2018-12
بدهی های دولت 611215 2020-03
هزینه های مالی 235976 2018-12
درخواست پناهندگی 320 2020-06
ارزیابی اعتبار 86 2020-09
مخارج نظامی 4614 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 29 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 40.57 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 27.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -12 2020-08
تولید صنعتی -10.4 2020-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.4 2020-06
تولید صنعتی -12.1 2020-06
استفاده از ظرفیت 73.5 2020-09
ورشکستگی 484 2020-07
ثبت خودرو 36387 2020-08
سرعت اینترنت 16276 2017-03
آدرس های IP 4372220 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1067 2020-06
شاخص رقابتی 76.38 2019-12
رتبه رقابتی 22 2019-12
شاخص فساد مالی 75 2019-12
رتبه فساد مالی 17 2019-12
آسانی کسب و کار 46 2019-12
تولید الکتریسیته 8406 2019-12
استخراج معدن 4 2020-06
تولید فولاد 500 2020-07

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -16 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.1 2020-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.8 2020-07
هزینه های مصرف کننده 46950 2020-06
درآمد قابل تصرف شخص 85655 2020-03
پس انداز های شخصی 19.1 2020-03
نرخ وام بانکی 1.57 2020-07
تسهیلات اعتباری خریدار 7485280 2020-08
قیمت گازوئیل 1.71 2020-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 62.5 2020-03
بدهی خانوار به درآمد 103 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 1753 2020-05
میزان ساخت و ساز -1 2020-07
شاخص مسکن 116 2020-03
نرخ مالکیت مسکن 72.7 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 100654 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 9944 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 18837 2020-09
تخت بیمارستان 5.64 2018-12
بیمارستان ها 15.27 2018-12
پرستاران 12.66 2016-12
تختخوابهای ICU 565 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلژیک - شاخص های اقتصادی.