بازارها گذشته مرجع
پول 1.12 2019-04
بازار سهام 3807 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.49 2019-04
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2018-12
نرخ بیکاری 5.7 2019-02
نرخ تورم 2.33 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-03
نرخ بهره 0 2019-04
موازنه تجاری 1664 2019-02
حساب جاری -3783 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -0.7 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -7 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.6 2019-02
جواز ساختمان 1978 2018-12
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 493 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 110027 2018-12
تولید ناخالص ملی 114017 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 26223 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 46079 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42659 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 593 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5321 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16274 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 14913 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19195 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.7 2019-02
افراد شاغل 4077 2018-12
افراد بیکار 314266 2019-02
نرخ مشارکت نیروی کار 69.2 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 2.7 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 12.9 2018-12
هزینه های کار 113 2018-12
پست های خالی شغلی 141730 2018-12
حداقل دستمزد 1594 2019-06
رشد دستمزد 3.1 2018-09
جمعیت 11.41 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.28 2018-12
نرخ اشتغال 65 2018-09
استخدام تمام وقت 3600 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1580 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1090 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1158 2018-12
بهره وری 100 2017-06
دستمزد 3489 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3050 2018-12
دستمزد در تولید 94 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.33 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2019-03
اندازه اصل تورم 1.6 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2018-12
قیمت تولید 118 2019-02
قیمت صادرات 126 2019-01
قیمت واردات 125 2019-01
تورم مواد غذایی 1.47 2019-02
CPI مسکن آب و برق 111 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 4.22 2019-02
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-04
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2019-03
عرضه پول M0 41904 2019-02
عرضه پول M1 216800 2019-02
عرضه پول M2 545200 2019-02
عرضه پول M3 573800 2019-02
ترازنامه بانک 1055553 2018-11
ذخایر ارزی 23870 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 184841 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 261 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1664 2019-02
حساب جاری -3783 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2018-12
صادرات 30283 2019-02
واردات 28619 2019-02
رابطه مبادله 101 2019-01
گردش سرمایه 409 2018-09
حواله 1887 2018-09
ذخایر طلا 227 2019-03
بدهی خارجی 1087237 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2901 2018-09
شاخص تروریسم 4.06 2017-12
فروش اسلحه 12 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -4468 2017-12
هزینه های دولت 25197 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.2 2017-12
درآمدهای دولت 224454 2017-12
بدهی های دولت 542572 2018-12
هزینه های مالی 228976 2017-12
درخواست پناهندگی 1755 2019-03
ارزیابی اعتبار 88.19
مخارج نظامی 4290 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.7 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 45.57 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -0.7 2019-03
تولید صنعتی 0.2 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.7 2018-12
تولید صنعتی 1.9 2018-12
استفاده از ظرفیت 79.5 2019-03
ورشکستگی 909 2019-02
ثبت خودرو 54873 2019-03
سرعت اینترنت 16276 2017-03
آدرس های IP 4372220 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1970 2018-12
شاخص رقابتی 76.61 2018-12
رتبه رقابتی 21 2018-12
سود شرکت سهامی 32107 2016-12
شاخص فساد مالی 75 2018-12
رتبه فساد مالی 17 2018-12
آسانی کسب و کار 45 2018-12
تولید الکتریسیته 6663 2019-02
استخراج معدن 0.8 2018-12
تولید فولاد 515 2019-02
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.6 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.1 2019-02
هزینه های مصرف کننده 55142 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 90637 2018-09
پس انداز های شخصی 11.4 2018-09
نرخ وام بانکی 1.59 2019-02
تسهیلات اعتباری خریدار 7712548 2019-03
قیمت گازوئیل 1.62 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.7 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 105 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 1978 2018-12
میزان ساخت و ساز 4.7 2018-12
شاخص مسکن 110 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 72.7 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلژیک - شاخص های اقتصادی.