گذشته قبلی
پول 1.06 1.06
بازار سهام 3923 3893 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 0.4 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 5.7 در صد
نرخ بیکاری 5.6 5.6 در صد
نرخ تورم 8.31 8.31 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.33 0.52 در صد
نرخ بهره 0 0 در صد
موازنه تجاری 690 1532 EUR - میلیون
حساب جاری -6249 2317 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 0.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108 113 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.5 -9 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 2.4 0.4 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -13 -14 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.9 -1.8 در صد
جواز ساختمان 2549 2327
نرخ مالیات شرکت 25 29 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 50 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 5.6 5.6 در صد
افراد شاغل 4243 4226 هزار
افراد بیکار 268215 273535
نرخ مشارکت نیروی کار 70.3 71 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 2.4 2.6 در صد
نرخ بیکاری جوانان 13.5 13.5 در صد
هزینه های کار 112 109 امتیاز
پست های خالی شغلی 196140 196227
حداقل دستمزد 1658 1626 EUR / ماه
رشد دستمزد 3.7 3.3 در صد
جمعیت 11.52 11.46 میلیون
سن بازنشستگی زنان 65 65
سن بازنشستگی مردان 65 65
تغییر اشتغال 0.37 0.69 در صد
نرخ اشتغال 66.2 66.4 در صد
استخدام تمام وقت 3696 3679 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 1180 1194 هزار
بهره وری 100 100 امتیاز
دستمزد در تولید 131 97.7 امتیاز
گذشته قبلی
نرخ تورم 8.31 8.31 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.33 0.52 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 120 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 112 112 امتیاز
اندازه اصل تورم 3.3 3.1 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 114 امتیاز
قیمت تولید 171 164 امتیاز
قیمت صادرات 168 143 امتیاز
قیمت واردات 184 159 امتیاز
تورم مواد غذایی 5.31 4.82 در صد
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) 0.3 0.7 در صد
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه 9.3 9.3 در صد
CPI مسکن آب و برق 135 136 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 122 122 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 121 120 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 39.4 36.1 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 218 218 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 25336921 25334236 دوزها
موارد کروناویروس 4134293 4134288 افراد
مرگ و میر کروناویروس 31675 31674 افراد
تخت بیمارستان 5.54 5.57 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 14.15 14.27 به ازای هر - یک - میلیون نفر
پرستاران 13.02 12.84 به ازای هر 1000 نفر
تختخوابهای ICU 4.97 5 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 0 0 در صد
نرخ بهره بین بانکی -0.45 -0.5 در صد
عرضه پول M0 54273 53379 EUR - میلیون
عرضه پول M1 303400 298500 EUR - میلیون
عرضه پول M2 645800 641000 EUR - میلیون
عرضه پول M3 679900 669800 EUR - میلیون
ترازنامه بانک 1229491 1225795 EUR - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 37989 37884 EUR - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 373568 369255 EUR - میلیون
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 287 252 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 690 1532 EUR - میلیون
حساب جاری -6249 2317 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 0.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 52754 44809 EUR - میلیون
واردات 52064 43277 EUR - میلیون
رابطه مبادله 91.5 90.22 امتیاز
گردش سرمایه 3397 5118 EUR - میلیون
حواله 4860 4236 EUR - میلیون
ذخایر طلا 227 227 تن
Crude Oil Imports from Russia 874 756 هزار تن
واردات گاز طبیعی 140298 102521 تراژول
Natural Gas Imports from Russia 32089 15794 تراژول
بدهی خارجی 1305868 1255501 EUR - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 14105 4146 EUR - میلیون
شاخص تروریسم 3.04 3.64
ورود توریست 786457 947894
فروش اسلحه 53 53 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108 113 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.5 -9 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -42318 -9079 EUR - میلیون
هزینه های دولت 27110 27134 EUR - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 60 52.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 228251 239022 EUR - میلیون
بدهی های دولت 651173 652777 EUR - میلیون
هزینه های مالی 270569 248101 EUR - میلیون
درخواست پناهندگی 1885 2210 افراد
ارزیابی اعتبار 86
مخارج نظامی 5330 4761 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 25 29 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 50 در صد
نرخ مالیات بر فروش 21 21 در صد
نرخ تامین اجتماعی 38.07 40.57 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25 27.5 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 13.07 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 2.4 0.4 امتیاز
تولید صنعتی -3.7 7.3 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) -5.6 -1.4 در صد
تولید صنعتی 3.4 8.8 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 81.5 77.8 در صد
ورشکستگی 922 736 بانک اطلاعات شرکتها
ثبت خودرو 28402 36998
سرعت اینترنت 16276 15931 KBps
آدرس های IP 4372220 4315399 IP
تغییرات موجودی انبار 4195 2708 EUR - میلیون
شاخص رقابتی 76.38 76.61 امتیاز
رتبه رقابتی 22 21
شاخص فساد مالی 73 76 امتیاز
رتبه فساد مالی 18 15
آسانی کسب و کار 46 45
تولید الکتریسیته 7692 8791 گیگاوات ساعت
استخراج معدن 15.5 -3.6 در صد
تولید فولاد 359 450 هزار تن
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -13 -14 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.9 -1.8 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -3.9 -5.1 در صد
هزینه های مصرف کننده 57654 58155 EUR - میلیون
درآمد قابل تصرف شخص 107680 104194 EUR - میلیون
پس انداز های شخصی 12.5 14.3 در صد
نرخ وام بانکی 1.57 1.58 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 7141664 7140767 EUR هزار
قیمت گازوئیل 2.08 2.13 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 63.3 64.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به درآمد 106 104 در صد
گذشته قبلی
جواز ساختمان 2549 2327
میزان ساخت و ساز -2.3 13.2 در صد
شاخص مسکن 130 129 امتیاز
نرخ مالکیت مسکن 71.1 71.3 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلژیک - شاخص های اقتصادی.