بازارها گذشته مرجع
پول 1.16 2021-10
بازار سهام 4223 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.19 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 14.9 2021-06
نرخ بیکاری 6.4 2021-08
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 145 2021-10
نرخ تورم 2.86 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.25 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 16814331 2021-10
نرخ بهره 0 2021-09
موازنه تجاری 2390 2021-08
حساب جاری 4197 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 114 2020-12
بودجه دولت -9.4 2020-12
اطمینان کسب و کار 4 2021-10
ضریب اطمینان مصرف کننده 4 2021-10
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.6 2021-08
جواز ساختمان 2923 2021-06
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2021-12
موارد کروناویروس 1312360 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 25846 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 72744 2021-10
تخت بیمارستان 5.54 2020-12
بیمارستان ها 14.15 2020-12
پرستاران 12.66 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 14.9 2021-06
تولید ناخالص داخلی 515 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 109446 2021-06
تولید ناخالص ملی 124341 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 27800 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 44361 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48210 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 919 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5774 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16725 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 14477 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 17261 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.4 2021-08
افراد شاغل 4188 2021-06
افراد بیکار 293670 2021-08
نرخ مشارکت نیروی کار 68.2 2021-03
نرخ بیکاری بلند مدت 2.8 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 19.3 2021-06
هزینه های کار 111 2021-06
پست های خالی شغلی 172437 2021-06
حداقل دستمزد 1626 2021-09
رشد دستمزد 11.33 2021-06
جمعیت 11.52 2020-12
سن بازنشستگی زنان 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
تغییر اشتغال 0.7 2021-06
نرخ اشتغال 65 2021-06
استخدام تمام وقت 3621 2021-06
قسمت مدت زمان اشتغال 1147 2021-06
دستمزد در تولید 116 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 145 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 16814331 2021-10
موارد کروناویروس 1312360 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 25846 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 72744 2021-10
تخت بیمارستان 5.54 2020-12
بیمارستان ها 14.15 2020-12
پرستاران 12.66 2016-12
تختخوابهای ICU 565 2015-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.86 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.25 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 110 2021-09
اندازه اصل تورم 1.6 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2021-06
قیمت تولید 134 2021-08
قیمت صادرات 142 2021-07
قیمت واردات 143 2021-07
تورم مواد غذایی -0.98 2021-09
CPI مسکن آب و برق 115 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 2021-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 112 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 20 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-09
نرخ بهره بین بانکی -0.55 2021-09
عرضه پول M0 51755 2021-08
عرضه پول M1 285800 2021-08
عرضه پول M2 629800 2021-08
عرضه پول M3 657400 2021-08
ترازنامه بانک 1213225 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 35259 2021-09
ترازنامه بانک مرکزی 346240 2021-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 287 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2390 2021-08
حساب جاری 4197 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2020-12
صادرات 35880 2021-08
واردات 33489 2021-08
رابطه مبادله 98.95 2021-07
گردش سرمایه 4928 2021-06
حواله 2767 2021-03
ذخایر طلا 227 2021-06
بدهی خارجی 1213404 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -5627 2021-06
شاخص تروریسم 3.04 2019-12
ورود توریست 891838 2021-06
فروش اسلحه 53 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 114 2020-12
بودجه دولت -9.4 2020-12
ارزش بودجه دولت -42318 2020-12
هزینه های دولت 27224 2021-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 60 2020-12
درآمدهای دولت 228251 2020-12
بدهی های دولت 649785 2021-06
هزینه های مالی 270569 2020-12
درخواست پناهندگی 1185 2021-04
ارزیابی اعتبار 86 2021-10
مخارج نظامی 5330 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 38.07 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 4 2021-10
تولید صنعتی 29.9 2021-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.1 2021-08
تولید صنعتی 31.1 2021-08
میزان استفاده ازظرفیت تولید 80.8 2021-09
ورشکستگی 672 2021-09
ثبت خودرو 26554 2021-09
سرعت اینترنت 16276 2017-03
آدرس های IP 4372220 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1091 2021-06
شاخص رقابتی 76.38 2019-12
رتبه رقابتی 22 2019-12
شاخص فساد مالی 76 2020-12
رتبه فساد مالی 15 2020-12
آسانی کسب و کار 46 2019-12
تولید الکتریسیته 7731 2021-07
استخراج معدن -25.6 2021-08
تولید فولاد 359 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 4 2021-10
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.6 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -4.9 2021-08
هزینه های مصرف کننده 54276 2021-06
درآمد قابل تصرف شخص 98316 2021-06
پس انداز های شخصی 21 2021-03
نرخ وام بانکی 1.58 2021-08
تسهیلات اعتباری خریدار 7230790 2021-09
قیمت گازوئیل 1.93 2021-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.3 2021-03
بدهی خانوار به درآمد 104 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 2923 2021-06
میزان ساخت و ساز -2.5 2021-08
شاخص مسکن 126 2021-06
نرخ مالکیت مسکن 71.3 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلژیک - شاخص های اقتصادی.