بازارها گذشته مرجع
پول 1.13 2019-02
بازار سهام 3591 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.65 2019-02
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2018-12
نرخ بیکاری 5.5 2018-12
نرخ تورم 1.99 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.05 2019-01
نرخ بهره 0 2019-01
موازنه تجاری -1082 2018-12
حساب جاری -588 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12
بودجه دولت -1 2017-12
اطمینان کسب و کار -1.5 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -6 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.4 2018-12
جواز ساختمان 1831 2018-10
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 493 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 109678 2018-09
تولید ناخالص ملی 114017 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 25526 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 46079 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42659 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 816 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4593 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15597 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13329 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18392 2018-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.5 2018-12
افراد شاغل 4069 2018-09
افراد بیکار 299729 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69.2 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 2.7 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 15.4 2018-12
هزینه های کار 112 2018-09
پست های خالی شغلی 149180 2018-09
حداقل دستمزد 1563 2018-12
رشد دستمزد 3.1 2018-09
جمعیت 11.41 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.38 2018-09
نرخ اشتغال 65 2018-09
استخدام تمام وقت 3562 2018-09
هزینه زندگی خانواده 1580 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1090 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1175 2018-09
بهره وری 100 2017-06
دستمزد 3445 2015-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3050 2018-12
دستمزد در تولید 94 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.99 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.05 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2018-12
اندازه اصل تورم 1.4 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2018-09
قیمت تولید 118 2018-12
قیمت صادرات 119 2018-11
قیمت واردات 125 2018-11
تورم مواد غذایی 1.47 2018-12
CPI مسکن آب و برق 111 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2019-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 4.4 2018-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-01
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2019-01
عرضه پول M0 41330 2018-12
عرضه پول M1 214800 2018-12
عرضه پول M2 539400 2018-12
عرضه پول M3 566700 2018-12
ترازنامه بانک 1055553 2018-11
ذخایر ارزی 23472 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 186692 2019-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 261 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1082 2018-12
حساب جاری -588 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 2017-12
صادرات 27633 2018-12
واردات 28716 2018-12
رابطه مبادله 95.1 2018-11
گردش سرمایه 409 2018-09
حواله 1887 2018-09
ذخایر طلا 227 2019-03
بدهی خارجی 1119846 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2901 2018-09
شاخص تروریسم 4.06 2017-12
فروش اسلحه 12 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2017-12
بودجه دولت -1 2017-12
ارزش بودجه دولت -4468 2017-12
هزینه های دولت 25275 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.2 2017-12
درآمدهای دولت 224454 2017-12
بدهی های دولت 541053 2018-09
هزینه های مالی 228976 2017-12
درخواست پناهندگی 1810 2018-07
ارزیابی اعتبار 88.19
مخارج نظامی 4290 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.7 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 45.57 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 32.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.07 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -1.5 2019-01
تولید صنعتی 2.5 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.7 2018-11
تولید صنعتی 4.5 2018-11
استفاده از ظرفیت 79.5 2019-03
ورشکستگی 854 2018-12
ثبت خودرو 51074 2019-01
سرعت اینترنت 16276 2017-03
آدرس های IP 4372220 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1327 2018-09
شاخص رقابتی 76.61 2018-12
رتبه رقابتی 21 2018-12
سود شرکت سهامی 32107 2016-12
شاخص فساد مالی 75 2018-12
رتبه فساد مالی 17 2018-12
آسانی کسب و کار 45 2018-12
تولید الکتریسیته 5691 2018-12
استخراج معدن -3.9 2018-11
تولید فولاد 620 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.4 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.2 2018-12
هزینه های مصرف کننده 55361 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 90637 2018-09
پس انداز های شخصی 11.4 2018-09
نرخ وام بانکی 1.57 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 7931529 2019-01
قیمت گازوئیل 1.56 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.7 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 105 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 1831 2018-10
میزان ساخت و ساز 4.7 2018-12
شاخص مسکن 111 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 72.7 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلژیک - شاخص های اقتصادی.