Belgium Core Inflation Rate
width
height

بلژیک قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 2.75 2.35 222.81 -18.11 در صد [+]
نرخ تورم (ماهانه) 0.73 0.00 178.79 -5.20 در صد [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.31 107.58 108.31 11.65 نقاط شاخص [+]
قیمت مصرف کننده اصلی 104.99 105.67 105.67 74.93 نقاط شاخص [+]
اندازه اصل تورم 1.30 1.30 3.80 -0.90 در صد [+]
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.68 103.87 104.68 53.10 نقاط شاخص [+]
قیمت تولید 117.40 116.90 117.40 72.20 نقاط شاخص [+]
قیمت صادرات 118.90 118.40 147.41 85.35 نقاط شاخص [+]
قیمت واردات 124.01 119.00 153.62 81.20 نقاط شاخص [+]
تورم مواد غذایی 2.64 2.39 7.62 -1.37 در صد [+]
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.41 105.93 107.41 69.91 نقاط شاخص [+]
تغییر قیمت تولید کننده 6.70 7.40 15.01 -8.21 در صد [+]
CPI مسکن آب و برق 111.20 108.62 111.20 78.38 نقاط شاخص [+]
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.25 106.68 107.25 85.46 نقاط شاخص [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - بلژیک - اندازه اصل تورم.