ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - بلژیک - نرخ بیکاری جوانان.


Ok
width
height
Belgium Youth Unemployment Rate

بلژیک کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 5.30 5.20 11.00 5.20 در صد [+]
افراد شاغل 4153.40 4116.10 4153.40 3010.70 هزار [+]
افراد بیکار 286176.00 294809.00 533460.00 281099.00 [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 69.60 69.30 69.60 63.60 در صد [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 2.20 2.40 5.70 2.20 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 13.80 13.80 26.10 13.00 در صد [+]
هزینه های کار 106.30 105.60 106.30 75.60 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 140948.00 138968.00 149180.00 70256.00 [+]
حداقل دستمزد 1593.81 1593.81 1593.81 1074.44 EUR / ماه [+]
رشد دستمزد 3.60 3.20 6.80 -6.50 در صد [+]
جمعیت 11.41 11.35 11.41 9.13 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 65.00 65.00 65.00 60.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 65.00 65.00 65.00 60.00 [+]
هزینه زندگی خانواده 1580.00 1600.00 1600.00 1520.00 EUR / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 1090.00 1110.00 1110.00 1040.00 EUR / ماه [+]
دستمزد 3558.00 3489.00 3558.00 2238.00 EUR / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3050.00 3090.00 3110.00 2910.00 EUR / ماه [+]
دستمزد در تولید 97.60 113.80 124.90 72.50 امتیاز [+]
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890.00 1870.00 1950.00 1770.00 EUR / ماه [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 1201.90 1181.80 1201.90 602.20 هزار [+]
تغییر اشتغال 0.30 0.20 1.80 -0.70 در صد [+]
نرخ اشتغال 65.80 65.60 65.80 55.70 در صد [+]
استخدام تمام وقت 3604.00 3606.20 3606.20 2643.50 هزار [+]
[+]