ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - بلژیک - دستمزد مشاغل با مهارت پایین.

Ok
width
height
Belgium Wages Low Skilled

بلژیک کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 5.60 5.30 11.00 5.20 در صد [+]
افراد شاغل 4172.20 4177.90 4177.90 3010.70 هزار [+]
افراد بیکار 296498.00 297977.00 533460.00 281099.00 [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 68.90 69.60 69.60 63.60 در صد [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 2.20 2.20 5.70 2.20 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 14.50 14.50 26.10 12.70 در صد [+]
هزینه های کار 107.80 106.00 107.80 75.60 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 139420.00 140948.00 149180.00 70256.00 [+]
حداقل دستمزد 1593.81 1593.81 1593.81 1074.44 EUR / ماه [+]
رشد دستمزد 3.40 3.90 6.80 -6.50 در صد [+]
جمعیت 11.46 11.40 11.46 9.13 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 65.00 65.00 65.00 60.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 65.00 65.00 65.00 60.00 [+]
هزینه زندگی خانواده 1580.00 1600.00 1600.00 1520.00 EUR / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 1090.00 1110.00 1110.00 1040.00 EUR / ماه [+]
استخدام تمام وقت 3578.50 3604.00 3606.20 2643.50 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 1201.20 1201.90 1201.90 602.20 هزار [+]
تغییر اشتغال -0.24 0.34 1.80 -0.70 در صد [+]
نرخ اشتغال 65.30 65.80 65.80 55.70 در صد [+]
دستمزد 3558.00 3489.00 3558.00 2238.00 EUR / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3050.00 3090.00 3110.00 2910.00 EUR / ماه [+]
دستمزد در تولید 129.20 97.90 129.20 72.50 امتیاز [+]
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1890.00 1870.00 1950.00 1770.00 EUR / ماه [+]
[+]