نرخ ارز
29,480.26
تغییر روزانه
11.11%
سالیانه
70,585,289.58%