نرخ ارز

0.000003

تغییر روزانه:

4.00%

سالیانه:

-68.50%