نرخ ارز

0.25

تغییر روزانه:

-3.01%

سالیانه:

-72.93%