24/01/2020 واقعی قبلی
03:30 AM
BN
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 6.7%
14/02/2020 واقعی قبلی
01:00 AM
BN
موازنه تجاری NOV BND44.2M


برونئی - تقویم - شاخص های اقتصادی

برونئی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.