10/04/2019 واقعی قبلی
02:00 AM
BN
نرخ تورم (سالانه) FEBR -0.1%
19/04/2019 واقعی قبلی
03:00 AM
BN
موازنه تجاری JAN BND261.8M


برونئی - تقویم - شاخص های اقتصادی

برونئی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.