15/11/2018 واقعی قبلی توافق
05:00 AM
BN
نرخ تورم (سالانه) SEP 0.4% 0.3%
28/11/2018 واقعی قبلی توافق
02:45 AM
BN
موازنه تجاری SEP
29/11/2018 واقعی قبلی توافق
05:30 AM
BN
موازنه تجاری AUG BND366.7M


برونئی - تقویم - شاخص های اقتصادی

برونئی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.