برونئی - تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

Brunei Gdp Constant Prices
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.برونئی تولید ناخالص داخلی گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 5.20 6.60 -8.10 در صد [+]
تولید ناخالص داخلی 12.13 11.40 19.05 0.11 USD - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی سرانه 31439.92 31431.00 66001.60 31431.00 USD [+]
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 71809.30 71788.80 86423.30 71788.80 USD [+]
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1367.40 2072.00 2476.50 1080.60 BND - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4740.40 4738.30 5078.00 4442.60 BND - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 34.50 39.70 42.00 34.30 BND - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 99.30 172.20 175.10 77.30 BND - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از ساخت 762.00 713.30 762.00 595.40 BND - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از معادن 2080.90 1992.60 2400.50 1911.00 BND - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 601.90 492.40 641.00 471.40 BND - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1808.20 1690.00 1830.10 1662.30 BND - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 122.10 98.50 314.70 55.50 BND - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 43.00 42.80 44.80 34.40 BND - میلیون [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - برونئی - تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت.