بازارها گذشته مرجع
پول 1.33 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.4 2020-12
نرخ بیکاری 9.1 2019-12
نرخ تورم 1.8 2021-03
نرخ بهره 5.5 2021-02
موازنه تجاری -52.8 2021-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 3.2 2020-12
بودجه دولت -10.5 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2020-12
موارد کروناویروس 231 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 3 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 220 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.4 2020-12
تولید ناخالص داخلی 13.47 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 32327 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 62100 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5145 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 44.9 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 125 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1063 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1984 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 630 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1880 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 91.7 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 48.7 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2278 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.1 2019-12
جمعیت 0.44 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.8 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2021-03
تورم مواد غذایی 3.6 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 3.64 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 15905 2021-05
موارد کروناویروس 231 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 3 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 220 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.5 2021-02
نرخ بهره سپرده 0.37 2019-12
ترازنامه بانک 18272 2020-12
عرضه پول M0 1358 2020-12
عرضه پول M1 5504 2020-12
عرضه پول M2 15500 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -52.8 2021-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2019-12
صادرات 6499 2021-01
واردات 703 2021-01
تولید نفت خام 110 2021-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 511 2019-12
ورود توریست 62325 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 3.2 2020-12
بودجه دولت -10.5 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 960 2020-09
مخارج نظامی 419 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2020-12
نرخ مالیات شرکت 18.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 8.6 2020-09
شاخص رقابتی 62.76 2019-12
رتبه رقابتی 56 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2020-12
رتبه فساد مالی 35 2020-12
آسانی کسب و کار 66 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 1113 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: برونئی - شاخص های اقتصادی.