بازارها گذشته مرجع
پول 1.35 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2020-06
نرخ بیکاری 9.1 2019-12
نرخ تورم 2 2020-07
نرخ بهره 5.5 2020-06
موازنه تجاری -314 2020-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.4 2018-12
بودجه دولت -10.5 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
موارد کروناویروس 147 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 3 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 143 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2020-06
تولید ناخالص داخلی 13.47 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 32327 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 62100 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4753 2020-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 34.9 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 117 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 950 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 2032 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 481 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1656 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 57.8 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 53.4 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1751 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.1 2019-12
جمعیت 0.44 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2 2020-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2020-07
تورم مواد غذایی 2.2 2020-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.5 2020-06
نرخ بهره سپرده 0.37 2019-12
ترازنامه بانک 17943 2020-03
عرضه پول M0 1232 2020-03
عرضه پول M1 5093 2020-03
عرضه پول M2 15222 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -314 2020-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.3 2019-12
صادرات 508 2020-07
واردات 822 2020-07
تولید نفت خام 105 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 511 2019-12
ورود توریست 258955 2017-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.4 2018-12
بودجه دولت -10.5 2019-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 1206 2019-12
مخارج نظامی 336 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
نرخ مالیات شرکت 18.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 8.1 2019-12
شاخص رقابتی 62.76 2019-12
رتبه رقابتی 56 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2019-12
رتبه فساد مالی 35 2019-12
آسانی کسب و کار 66 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 1031 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 147 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 3 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 143 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: برونئی - شاخص های اقتصادی.