گذشته قبلی
پول 1.38 1.38
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.4 -1.8 در صد
نرخ بیکاری 7.4 6.8 در صد
نرخ تورم 3.9 3.8 در صد
نرخ بهره 5.5 5.5 در صد
موازنه تجاری 874 651 BND - میلیون
حساب جاری 748 1214 BND - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 6.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.3 2.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -2.7 -4.99 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 0 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 7.4 6.8 در صد
جمعیت 0.43 0.45 میلیون
افراد بیکار 17354 16234
گذشته قبلی
نرخ تورم 3.9 3.8 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 106 امتیاز
تورم مواد غذایی 4.7 3.4 در صد
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 0.9 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 267 263 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1190890 1173118 دوزها
موارد کروناویروس 211157 208386 افراد
مرگ و میر کروناویروس 178 174 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 5.5 5.5 در صد
نرخ بهره سپرده 0.14 0.23 در صد
ترازنامه بانک 19767 18675 BND - میلیون
عرضه پول M0 1432 1422 BND - میلیون
عرضه پول M1 6131 5921 BND - میلیون
عرضه پول M2 16193 16053 BND - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری 874 651 BND - میلیون
حساب جاری 748 1214 BND - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 6.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 1688 1447 میلیون - BND
واردات 814 796 میلیون - BND
تولید نفت خام 95 97 BBL/D/1K
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 275 797 BND - میلیون
ورود توریست 62325 333244
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2.3 2.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -2.7 -4.99 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 1215 1039 BND - میلیون
مخارج نظامی 440 415 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 0 در صد
نرخ مالیات شرکت 18.5 18.5 در صد
گذشته قبلی
تغییرات موجودی انبار 9.1 8.5 BND - میلیون
شاخص رقابتی 62.76 61.43 امتیاز
رتبه رقابتی 56 62
شاخص فساد مالی 60 60 امتیاز
رتبه فساد مالی 35 35
آسانی کسب و کار 66 55
گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 1074 1248 BND - میلیون


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: برونئی - شاخص های اقتصادی.