بازارها گذشته مرجع
پول 1.35 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.4 2021-03
نرخ بیکاری 8.4 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 98.04 2021-09
نرخ تورم 1.7 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 432882 2021-09
نرخ بهره 5.5 2021-06
موازنه تجاری -514 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 3.2 2020-12
بودجه دولت -2.7 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2021-12
موارد کروناویروس 5697 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 33 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 248 2021-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.4 2021-03
تولید ناخالص داخلی 12.02 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 32402 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 62244 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4780 2021-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 42.9 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 84.1 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1000 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1899 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 491 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1806 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37.6 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 36.8 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1181 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.4 2020-12
جمعیت 0.45 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 98.04 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 432882 2021-09
موارد کروناویروس 5697 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 33 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 248 2021-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.7 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2021-06
تورم مواد غذایی 1.6 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.5 2021-06
نرخ بهره سپرده 0.2 2020-12
ترازنامه بانک 18088 2021-03
عرضه پول M0 1351 2021-05
عرضه پول M1 5494 2021-05
عرضه پول M2 16033 2021-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -514 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2020-12
صادرات 1321 2021-06
واردات 1834 2021-06
تولید نفت خام 105 2021-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 797 2020-12
ورود توریست 62325 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 3.2 2020-12
بودجه دولت -2.7 2020-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 1119 2021-03
مخارج نظامی 440 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2021-12
نرخ مالیات شرکت 18.5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 8.4 2021-03
شاخص رقابتی 62.76 2019-12
رتبه رقابتی 56 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2020-12
رتبه فساد مالی 35 2020-12
آسانی کسب و کار 66 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 1023 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: برونئی - شاخص های اقتصادی.