نرخ ارز
67,666.90
تغییر روزانه
1.86%
سالیانه
30.44%