نرخ ارز

329.40

تغییر روزانه:

3.54%

سالیانه:

43.76%