نرخ ارز
241,449,327.22
تغییر روزانه
3.12%
سالیانه
32,194,157.46%