نرخ ارز

44,852.45

تغییر روزانه:

1.33%

سالیانه:

-8.37%