15/07/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
BG
Inflation Rate YoY JUN 2.8% 3.5%
19/07/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
BG
Current Account MAY €149.2M
29/07/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
BG
Business Confidence JUL 26.4
08:00 AM
BG
Tourist Arrivals YoY JUN 0.9%
30/07/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
BG
PPI MoM JUN 0%
08:00 AM
BG
PPI YoY JUN 2.8%
01/08/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
BG
Interest Rate Decision 0%
08/08/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
BG
Construction Output YoY JUN 2.6%
08:00 AM
BG
Industrial Production YoY JUN 0.6%
08:00 AM
BG
Industrial Production MoM JUN 0%
08:00 AM
BG
Retail Sales MoM JUN -0.2%
08:00 AM
BG
Retail Sales YoY JUN 0.4%
09/08/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
BG
Consumer Confidence Q3 -25.8


بلغارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

بلغارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.