Bulgaria Job Vacancies
width
height
Forecast Data Chart

بلغارستان کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 5.17 5.34 19.27 4.68 در صد [+]
افراد شاغل 3262.80 3147.80 3417.30 2628.18 هزار [+]
افراد بیکار 169.66 175.40 726.36 22.00 هزار [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 2.60 2.90 13.00 2.60 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 12.00 11.40 38.60 10.50 در صد [+]
هزینه های کار 164.96 131.60 164.96 1.86 نقاط شاخص [+]
پست های خالی شغلی 22594.00 19504.00 25106.00 14033.00 [+]
دستمزد 1253.00 1246.00 1281.00 30.00 BGN / ماه [+]
حداقل دستمزد 286.33 260.76 286.33 31.20 EUR / ماه [+]
جمعیت 7.05 7.10 8.99 7.05 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 61.17 61.00 61.17 57.50 [+]
سن بازنشستگی مردان 64.08 64.00 64.08 62.50 [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 57.00 55.50 57.00 47.90 در صد [+]
هزینه زندگی خانواده 1080.00 1080.00 1080.00 1030.00 BGN / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 675.00 675.00 675.00 630.00 BGN / ماه [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 54.40 49.10 91.10 41.10 هزار [+]
بهره وری 109.30 141.10 141.10 53.10 نقاط شاخص [+]
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1280.00 974.00 1280.00 826.00 BGN / ماه [+]
دستمزد در تولید 1111.00 1056.00 1111.00 201.00 BGN / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 600.00 545.00 600.00 472.00 BGN / ماه [+]
استخدام تمام وقت 3008.00 3009.30 3292.50 2328.60 هزار [+]
تغییر اشتغال -0.20 -0.30 1.70 -3.50 در صد [+]
نرخ اشتغال 54.70 52.70 54.70 38.70 در صد [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - بلغارستان - پست های خالی شغلی.