ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - بلغارستان - سن بازنشستگی زنان.

Ok
width
height
Bulgaria Retirement Age - Women

بلغارستان کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 6.20 6.30 19.27 4.68 در صد [+]
افراد شاغل 3222.70 3299.20 3417.30 2628.18 هزار [+]
افراد بیکار 202.50 205.32 726.36 22.00 هزار [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 2.30 2.50 13.00 2.30 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 10.30 9.70 38.60 8.20 در صد [+]
هزینه های کار 114.67 111.80 135.43 1.26 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 20301.00 22594.00 25106.00 14033.00 [+]
دستمزد 1349.00 1294.00 1349.00 30.00 BGN / ماه [+]
حداقل دستمزد 286.33 286.33 286.33 31.20 EUR / ماه [+]
جمعیت 7.00 7.05 8.99 7.00 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 61.17 61.00 61.17 57.50 [+]
سن بازنشستگی مردان 64.08 64.00 64.08 62.50 [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 56.40 57.40 57.40 47.90 در صد [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 60.00 68.70 91.10 41.10 هزار [+]
هزینه زندگی خانواده 1080.00 1080.00 1080.00 1030.00 BGN / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 675.00 675.00 675.00 630.00 BGN / ماه [+]
بهره وری 145.10 136.30 145.10 53.10 امتیاز [+]
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1280.00 974.00 1280.00 826.00 BGN / ماه [+]
دستمزد در تولید 1165.00 1162.00 1165.00 201.00 BGN / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 600.00 545.00 600.00 472.00 BGN / ماه [+]
استخدام تمام وقت 3134.10 3096.40 3292.50 2328.60 هزار [+]
تغییر اشتغال -0.10 0.00 1.70 -3.50 در صد [+]
نرخ اشتغال 54.00 55.30 55.30 38.70 در صد [+]
[+]