بازارها گذشته مرجع
پول 1.61 2021-01
بازار سهام 506 2021-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.28 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.3 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.2 2020-09
نرخ بیکاری 6.7 2020-11
نرخ تورم 0.1 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2020-12
نرخ بهره 0 2021-01
موازنه تجاری -830 2020-11
حساب جاری -278 2020-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.4 2020-11
بودجه دولت 2.1 2019-12
اطمینان کسب و کار 12.4 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -37.7 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 2020-11
نرخ مالیات شرکت 10 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
موارد کروناویروس 214817 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 8820 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 180127 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.3 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.2 2020-09
تولید ناخالص داخلی 67.93 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 26677 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4790 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 9026 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23091 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1780 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1588 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5912 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4161 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5007 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.7 2020-11
افراد شاغل 3173 2020-09
افراد بیکار 219 2020-11
نرخ بیکاری بلند مدت 2.2 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 13.9 2020-11
هزینه های کار 122 2020-09
پست های خالی شغلی 15573 2020-03
دستمزد 1397 2020-09
حداقل دستمزد 312 2020-09
جمعیت 7 2019-12
سن بازنشستگی زنان 61.17 2018-12
سن بازنشستگی مردان 64.08 2018-12
تغییر اشتغال -1 2020-06
نرخ اشتغال 53.5 2020-09
استخدام تمام وقت 3015 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 56.2 2020-09
قسمت مدت زمان اشتغال 58.2 2020-09
بهره وری 109 2020-09
دستمزد در تولید 1233 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.1 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 7173 2020-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2020-12
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2020-12
اندازه اصل تورم 0.9 2020-12
قیمت تولید 107 2020-11
قیمت صادرات 98 2020-09
قیمت واردات 96 2020-09
CPI مسکن آب و برق 16044 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7137 2020-12
تورم مواد غذایی 1.9 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده -2.6 2020-11

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-01
عرضه پول M0 18758 2020-11
عرضه پول M1 80870 2020-11
عرضه پول M2 110426 2020-11
عرضه پول M3 110426 2020-11
ذخایر ارزی 60334 2020-12
نرخ بهره سپرده 0.02 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 9356 2020-10
وام به بخش خصوصی 35588768 2020-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -830 2020-11
حساب جاری -278 2020-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4 2019-12
صادرات 4847 2020-11
واردات 5677 2020-11
بدهی خارجی 37327 2020-10
گردش سرمایه 306 2020-11
حواله 13.1 2020-09
ورود توریست 283287 2020-11
ذخایر طلا 40.83 2020-09
تولید نفت خام 1 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 269 2020-09
شاخص تروریسم 0.17 2019-12
فروش اسلحه 14 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.4 2020-11
بودجه دولت 2.1 2019-12
ارزش بودجه دولت -840 2020-11
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.3 2019-12
بدهی های دولت 29054 2020-11
درخواست پناهندگی 405 2020-08
ارزیابی اعتبار 60 2021-01
هزینه های مالی 3909 2020-11
درآمدهای دولت 3156 2020-11
هزینه های دولت 2062 2020-09
مخارج نظامی 1015 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 32.8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.02 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.78 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 12.4 2020-12
تولید صنعتی -5 2020-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.5 2020-11
تولید صنعتی -3.7 2020-11
استفاده از ظرفیت 70.4 2020-12
تغییرات موجودی انبار 791 2020-09
سرعت اینترنت 15541 2017-03
آدرس های IP 1705695 2017-03
شاخص رقابتی 64.9 2019-12
رتبه رقابتی 49 2019-12
شاخص فساد مالی 43 2019-12
رتبه فساد مالی 74 2019-12
آسانی کسب و کار 61 2019-12
تولید الکتریسیته 2704 2020-10
استخراج معدن -18.1 2020-11
تولید فولاد 40 2020-11

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -37.7 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 2020-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -6.4 2020-11
تسهیلات اعتباری خریدار 25476 2020-11
هزینه های مصرف کننده 19526 2020-09
قیمت گازوئیل 1.14 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -4.1 2020-11
شاخص مسکن 138 2020-09
جواز ساختمان 1362 2020-06
نرخ مالکیت مسکن 83.6 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 979 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 214817 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 8820 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 180127 2021-01
تختخوابهای ICU 595 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلغارستان - شاخص های اقتصادی.