بازارها گذشته مرجع
پول 1.63 2021-04
بازار سهام 509 2021-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.22 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.8 2020-12
نرخ بیکاری 6.9 2021-02
نرخ تورم 0.6 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-03
نرخ بهره 0 2021-04
موازنه تجاری -430 2021-02
حساب جاری 85 2021-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.2 2021-02
بودجه دولت 1.9 2019-12
اطمینان کسب و کار 19.8 2021-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -33.6 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3 2021-02
نرخ مالیات شرکت 10 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
موارد کروناویروس 375115 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 14619 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 289356 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.8 2020-12
تولید ناخالص داخلی 67.93 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 27125 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6150 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 9026 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23091 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 913 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1064 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5816 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5408 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5682 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.9 2021-02
افراد شاغل 3127 2020-12
افراد بیکار 225 2021-02
نرخ بیکاری بلند مدت 2.2 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 16.3 2021-02
هزینه های کار 127 2020-12
پست های خالی شغلی 14962 2020-12
دستمزد 1468 2020-12
حداقل دستمزد 332 2021-03
جمعیت 6.95 2020-12
سن بازنشستگی زنان 61.67 2021-12
سن بازنشستگی مردان 64.33 2021-12
تغییر اشتغال -0.4 2020-12
نرخ اشتغال 52.9 2020-12
استخدام تمام وقت 2982 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 55.8 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 47.5 2020-12
بهره وری 112 2020-12
دستمزد در تولید 1240 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.6 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 7234 2021-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2021-02
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2021-01
اندازه اصل تورم 1.2 2021-02
قیمت تولید 113 2021-02
قیمت صادرات 101 2020-12
قیمت واردات 97.7 2020-12
CPI مسکن آب و برق 16080 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7596 2021-03
تورم مواد غذایی 0 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 3.1 2021-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-04
عرضه پول M0 19530 2021-02
عرضه پول M1 85550 2021-02
عرضه پول M2 115624 2021-02
عرضه پول M3 115624 2021-02
ذخایر ارزی 56093 2021-03
نرخ بهره سپرده 0.02 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 8778 2021-03
وام به بخش خصوصی 35800911 2021-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -430 2021-02
حساب جاری 85 2021-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4 2019-12
صادرات 4984 2021-02
واردات 5414 2021-02
بدهی خارجی 37614 2021-01
گردش سرمایه 527 2021-01
حواله 13.1 2020-09
ورود توریست 240866 2021-02
ذخایر طلا 40.83 2020-12
تولید نفت خام 1 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 32.7 2021-01
شاخص تروریسم 0.17 2019-12
فروش اسلحه 10 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.2 2021-02
بودجه دولت 1.9 2019-12
ارزش بودجه دولت -577 2021-02
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.3 2019-12
بدهی های دولت 28935 2021-02
درخواست پناهندگی 405 2020-08
ارزیابی اعتبار 61 2021-04
هزینه های مالی 3763 2021-02
درآمدهای دولت 3226 2021-02
هزینه های دولت 2809 2020-12
مخارج نظامی 2187 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 32.8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.02 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.78 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 19.8 2021-03
تولید صنعتی -3.4 2021-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 2021-02
تولید صنعتی -4.6 2021-02
استفاده از ظرفیت 71.2 2021-03
تغییرات موجودی انبار 299 2020-12
سرعت اینترنت 15541 2017-03
آدرس های IP 1705695 2017-03
شاخص رقابتی 64.9 2019-12
رتبه رقابتی 49 2019-12
شاخص فساد مالی 44 2020-12
رتبه فساد مالی 69 2020-12
آسانی کسب و کار 61 2019-12
تولید الکتریسیته 3803 2021-01
استخراج معدن 0 2021-02
تولید فولاد 40 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -33.6 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3 2021-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.5 2021-02
تسهیلات اعتباری خریدار 25770 2021-02
هزینه های مصرف کننده 20707 2020-12
قیمت گازوئیل 1.24 2021-03

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -4.2 2021-02
شاخص مسکن 141 2020-12
جواز ساختمان 1451 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 84.3 2020-12
خانه های مسکونی نوساز 1008 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 375115 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 14619 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 289356 2021-04
تختخوابهای ICU 595 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلغارستان - شاخص های اقتصادی.