بازارها گذشته مرجع
پول 1.75 2019-07
بازار سهام 579 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.5 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2019-03
نرخ بیکاری 4 2019-05
نرخ تورم 2.8 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2019-06
نرخ بهره 0 2019-07
موازنه تجاری -177 2019-05
حساب جاری 329 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.6 2019-05
بودجه دولت 2 2018-12
اطمینان کسب و کار 26.4 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.8 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-05
نرخ مالیات شرکت 10 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی 65.13 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19237 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3159 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 8651 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19321 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 477 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 915 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5256 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3627 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3932 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4 2019-05
افراد شاغل 3148 2019-03
افراد بیکار 175 2019-05
نرخ بیکاری بلند مدت 2.6 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 11.1 2019-05
هزینه های کار 165 2019-03
پست های خالی شغلی 19302 2018-09
دستمزد 1247 2019-03
حداقل دستمزد 286 2019-06
جمعیت 7.05 2018-12
سن بازنشستگی زنان 61.17 2018-12
سن بازنشستگی مردان 64.08 2018-12
تغییر اشتغال -0.2 2018-12
نرخ اشتغال 52.7 2019-03
استخدام تمام وقت 3008 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 55.5 2019-03
هزینه زندگی خانواده 1080 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 675 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 54.4 2019-03
بهره وری 109 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1280 2018-12
دستمزد در تولید 1111 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 600 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.8 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6983 2019-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-05
اندازه اصل تورم 1.8 2019-06
قیمت تولید 109 2019-05
قیمت صادرات 101 2019-03
قیمت واردات 100 2019-03
CPI مسکن آب و برق 15594 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7896 2019-06
تورم مواد غذایی 4.6 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 2.8 2019-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-07
نرخ بهره بین بانکی -0.23 2019-07
عرضه پول M0 15694 2019-05
عرضه پول M1 55314 2019-05
عرضه پول M2 95445 2019-05
عرضه پول M3 95445 2019-05
ذخایر ارزی 49254 2019-06
نرخ بهره سپرده 0.05 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7888 2019-04
وام به بخش خصوصی 33417621 2019-05
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -177 2019-05
حساب جاری 329 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.6 2018-12
صادرات 4639 2019-05
واردات 4817 2019-05
بدهی خارجی 33965 2019-04
گردش سرمایه 196 2019-05
حواله 120 2019-05
ورود توریست 946721 2019-05
ذخایر طلا 40.4 2019-06
تولید نفت خام 1 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -2.8 2019-05
شاخص تروریسم 0.32 2017-12
فروش اسلحه 7 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.6 2019-05
بودجه دولت 2 2018-12
ارزش بودجه دولت 420 2019-05
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.8 2018-12
بدهی های دولت 11565 2019-05
درخواست پناهندگی 75 2019-03
ارزیابی اعتبار 52.55
هزینه های مالی 2896 2019-05
درآمدهای دولت 3301 2019-05
هزینه های دولت 1705 2019-03
مخارج نظامی 1015 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 32.8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.02 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.78 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 26.4 2019-06
تولید صنعتی 0.6 2019-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 2019-05
تولید صنعتی 0.9 2019-05
استفاده از ظرفیت 78 2019-06
تغییرات موجودی انبار 272 2019-03
سرعت اینترنت 15541 2017-03
آدرس های IP 1705695 2017-03
شاخص رقابتی 63.56 2018-12
رتبه رقابتی 51 2018-12
شاخص فساد مالی 42 2018-12
رتبه فساد مالی 77 2018-12
آسانی کسب و کار 59 2018-12
تولید الکتریسیته 3032 2019-05
استخراج معدن 9.7 2019-05
تولید فولاد 50 2019-05
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -25.8 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.4 2019-05
تسهیلات اعتباری خریدار 22493 2019-05
هزینه های مصرف کننده 15851 2019-03
قیمت گازوئیل 1.29 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 32.71 2016-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 2.6 2019-05
شاخص مسکن 129 2019-03
جواز ساختمان 1659 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 83.6 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 1038 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلغارستان - شاخص های اقتصادی.