بازارها گذشته مرجع
پول 1.65 2021-07
بازار سهام 566 2021-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.25 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.5 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.8 2021-03
نرخ بیکاری 5.2 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 28.98 2021-07
نرخ تورم 2.7 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2013988 2021-07
نرخ بهره 0 2021-07
موازنه تجاری -907 2021-05
حساب جاری -98.9 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.2 2021-06
بودجه دولت -3.4 2020-12
اطمینان کسب و کار 19.9 2021-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -30.9 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 2021-05
نرخ مالیات شرکت 10 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2021-12
موارد کروناویروس 424526 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 18208 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 394469 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.5 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.8 2021-03
تولید ناخالص داخلی 69.11 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 21390 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3173 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 8743 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22384 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 500 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1073 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5060 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4606 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4084 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.2 2021-06
افراد شاغل 3029 2021-03
افراد بیکار 171 2021-06
نرخ بیکاری بلند مدت 2.7 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 12.5 2021-06
هزینه های کار 151 2021-03
پست های خالی شغلی 14962 2020-12
دستمزد 1500 2021-03
حداقل دستمزد 332 2021-09
جمعیت 6.95 2020-12
سن بازنشستگی زنان 61.67 2021-12
سن بازنشستگی مردان 64.33 2021-12
تغییر اشتغال -0.7 2021-03
نرخ اشتغال 51.4 2021-03
استخدام تمام وقت 2894 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 54.9 2021-03
قسمت مدت زمان اشتغال 46.6 2021-03
بهره وری 116 2021-03
دستمزد در تولید 1263 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 28.98 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2013988 2021-07
موارد کروناویروس 424526 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 18208 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 394469 2021-07
تختخوابهای ICU 595 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.7 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 7280 2021-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2021-05
اندازه اصل تورم 1.2 2021-06
قیمت تولید 118 2021-06
قیمت صادرات 111 2021-03
قیمت واردات 106 2021-03
CPI مسکن آب و برق 16154 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7800 2021-06
تورم مواد غذایی 0.7 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 13 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-07
عرضه پول M0 20604 2021-06
عرضه پول M1 89350 2021-06
عرضه پول M2 118615 2021-06
عرضه پول M3 118615 2021-06
ذخایر ارزی خارجی 58111 2021-06
نرخ بهره سپرده 0.02 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 8778 2021-03
وام به بخش خصوصی 35562539 2021-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -907 2021-05
حساب جاری -98.9 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4 2019-12
صادرات 5085 2021-05
واردات 5991 2021-05
بدهی خارجی 37601 2021-04
گردش سرمایه 218 2021-05
حواله 16.2 2021-05
ورود توریست 742767 2021-06
ذخایر طلا 40.83 2021-03
تولید نفت خام 1 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 92.1 2021-05
شاخص تروریسم 0.17 2019-12
فروش اسلحه 10 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.2 2021-06
بودجه دولت -3.4 2020-12
ارزش بودجه دولت 261 2021-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.9 2020-12
بدهی های دولت 30069 2021-06
درخواست پناهندگی 270 2021-03
ارزیابی اعتبار 61 2021-07
هزینه های مالی 3689 2021-06
درآمدهای دولت 3872 2021-06
هزینه های دولت 2156 2021-03
مخارج نظامی 1210 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 32.8 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.02 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.78 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 19.9 2021-07
تولید صنعتی 16.5 2021-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.2 2021-05
تولید صنعتی 26.2 2021-04
میزان استفاده ازظرفیت تولید 74.1 2021-09
تغییرات موجودی انبار 357 2021-03
سرعت اینترنت 15541 2017-03
آدرس های IP 1705695 2017-03
شاخص رقابتی 64.9 2019-12
رتبه رقابتی 49 2019-12
شاخص فساد مالی 44 2020-12
رتبه فساد مالی 69 2020-12
آسانی کسب و کار 61 2019-12
تولید الکتریسیته 3530 2021-04
استخراج معدن 4.6 2021-04
تولید فولاد 40 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -30.9 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 2021-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 23.9 2021-05
تسهیلات اعتباری خریدار 27112 2021-06
هزینه های مصرف کننده 17443 2021-03
قیمت گازوئیل 1.36 2021-07

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 4.6 2021-05
شاخص مسکن 146 2021-03
جواز ساختمان 1451 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 84.3 2020-12
خانه های مسکونی نوساز 1008 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلغارستان - شاخص های اقتصادی.