بازارها گذشته مرجع
پول 1.77 2019-09
بازار سهام 581 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.43 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2019-06
نرخ بیکاری 5.3 2019-07
نرخ تورم 2.9 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-08
نرخ بهره 0 2019-09
موازنه تجاری -304 2019-07
حساب جاری 880 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.1 2019-07
بودجه دولت 2 2018-12
اطمینان کسب و کار 23.9 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده -25 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2019-07
نرخ مالیات شرکت 10 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2019-06
تولید ناخالص داخلی 65.13 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22874 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4955 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 8651 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19321 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 942 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1218 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5840 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3890 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5359 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.3 2019-07
افراد شاغل 3263 2019-06
افراد بیکار 173 2019-07
نرخ بیکاری بلند مدت 2.6 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 12.3 2019-07
هزینه های کار 153 2019-06
پست های خالی شغلی 22594 2019-03
دستمزد 1253 2019-06
حداقل دستمزد 286 2019-06
جمعیت 7.05 2018-12
سن بازنشستگی زنان 61.17 2018-12
سن بازنشستگی مردان 64.08 2018-12
تغییر اشتغال 0 2019-06
نرخ اشتغال 54.7 2019-06
استخدام تمام وقت 3008 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 57 2019-06
هزینه زندگی خانواده 1080 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 675 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 54.4 2019-03
بهره وری 120 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1280 2018-12
دستمزد در تولید 1116 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 600 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.9 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 7041 2019-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-08
اندازه اصل تورم 2.1 2019-08
قیمت تولید 109 2019-07
قیمت صادرات 101 2019-03
قیمت واردات 100 2019-03
CPI مسکن آب و برق 15812 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7926 2019-08
تورم مواد غذایی 5.2 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده 3 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-09
نرخ بهره بین بانکی -0.23 2019-09
عرضه پول M0 16346 2019-07
عرضه پول M1 57354 2019-07
عرضه پول M2 97570 2019-07
عرضه پول M3 97570 2019-07
ذخایر ارزی 48422 2019-08
نرخ بهره سپرده 0.05 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 8561 2019-08
وام به بخش خصوصی 33757467 2019-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -304 2019-07
حساب جاری 880 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.6 2018-12
صادرات 5273 2019-07
واردات 5577 2019-07
بدهی خارجی 34034 2019-06
گردش سرمایه 349 2019-06
حواله 120 2019-05
ورود توریست 2083051 2019-07
ذخایر طلا 40.47 2019-09
تولید نفت خام 1 2019-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -2.8 2019-05
شاخص تروریسم 0.32 2017-12
فروش اسلحه 7 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.1 2019-07
بودجه دولت 2 2018-12
ارزش بودجه دولت 95.23 2019-07
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.8 2018-12
بدهی های دولت 11878 2019-07
درخواست پناهندگی 195 2019-06
ارزیابی اعتبار 52.55
هزینه های مالی 3344 2019-07
درآمدهای دولت 3406 2019-07
هزینه های دولت 1852 2019-06
مخارج نظامی 1015 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 32.8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.02 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.78 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 23.9 2019-08
تولید صنعتی -0.9 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.8 2019-07
تولید صنعتی 0.9 2019-05
استفاده از ظرفیت 77.6 2019-09
تغییرات موجودی انبار 270 2019-06
سرعت اینترنت 15541 2017-03
آدرس های IP 1705695 2017-03
شاخص رقابتی 63.56 2018-12
رتبه رقابتی 51 2018-12
شاخص فساد مالی 42 2018-12
رتبه فساد مالی 77 2018-12
آسانی کسب و کار 59 2018-12
تولید الکتریسیته 3562 2019-07
استخراج معدن 9.7 2019-05
تولید فولاد 55 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -25 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.7 2019-07
تسهیلات اعتباری خریدار 22986 2019-07
هزینه های مصرف کننده 16569 2019-06
قیمت گازوئیل 1.26 2019-08
بدهی خانوار به درآمد 32.71 2016-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 4.3 2019-07
شاخص مسکن 129 2019-03
جواز ساختمان 1591 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 83.6 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 1203 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلغارستان - شاخص های اقتصادی.