بازارها گذشته مرجع
پول 1.68 2020-10
بازار سهام 428 2020-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.4 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -10 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.5 2020-06
نرخ بیکاری 7.2 2020-09
نرخ تورم 0.9 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2020-09
نرخ بهره 0 2020-10
موازنه تجاری -430 2020-08
حساب جاری 194 2020-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.5 2020-09
بودجه دولت 2.1 2019-12
اطمینان کسب و کار 10.1 2020-10
ضریب اطمینان مصرف کننده -38.5 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.6 2020-08
نرخ مالیات شرکت 10 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
موارد کروناویروس 51041 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 1254 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 19695 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -10 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.5 2020-06
تولید ناخالص داخلی 67.93 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22917 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4840 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 9026 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23091 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 865 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1226 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5549 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4014 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4314 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.2 2020-09
افراد شاغل 3080 2020-06
افراد بیکار 236 2020-09
نرخ بیکاری بلند مدت 2.2 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 18.3 2020-09
هزینه های کار 137 2020-06
پست های خالی شغلی 15573 2020-03
دستمزد 1355 2020-06
حداقل دستمزد 312 2020-09
جمعیت 7 2019-12
سن بازنشستگی زنان 61.17 2018-12
سن بازنشستگی مردان 64.08 2018-12
تغییر اشتغال -1 2020-06
نرخ اشتغال 52 2020-06
استخدام تمام وقت 2912 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 55.2 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 68 2020-06
بهره وری 114 2020-06
دستمزد در تولید 1200 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.9 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 7083 2020-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2020-09
اندازه اصل تورم 1.1 2020-09
قیمت تولید 106 2020-08
قیمت صادرات 95.7 2020-06
قیمت واردات 93.7 2020-06
CPI مسکن آب و برق 15970 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7085 2020-09
تورم مواد غذایی 4.25 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده -3.1 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-10
عرضه پول M0 18341 2020-09
عرضه پول M1 78972 2020-09
عرضه پول M2 108423 2020-09
عرضه پول M3 108423 2020-09
ذخایر ارزی 60783 2020-09
نرخ بهره سپرده 0.02 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 8799 2020-06
وام به بخش خصوصی 34810114 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -430 2020-08
حساب جاری 194 2020-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4 2019-12
صادرات 4116 2020-08
واردات 4546 2020-08
بدهی خارجی 36021 2020-08
گردش سرمایه 718 2020-08
حواله 13.7 2020-07
ورود توریست 747079 2020-08
ذخایر طلا 40.8 2020-06
تولید نفت خام 1 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 959 2020-07
شاخص تروریسم 0.37 2018-12
فروش اسلحه 14 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.5 2020-09
بودجه دولت 2.1 2019-12
ارزش بودجه دولت -626 2020-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.3 2019-12
بدهی های دولت 29168 2020-09
درخواست پناهندگی 405 2020-08
ارزیابی اعتبار 60 2020-10
هزینه های مالی 3554 2020-09
درآمدهای دولت 3327 2020-09
هزینه های دولت 2107 2020-06
مخارج نظامی 1015 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 32.8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.02 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.78 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 10.1 2020-10
تولید صنعتی -5.7 2020-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.7 2020-08
تولید صنعتی -6.5 2020-08
استفاده از ظرفیت 70.4 2020-12
تغییرات موجودی انبار -98.39 2020-06
سرعت اینترنت 15541 2017-03
آدرس های IP 1705695 2017-03
شاخص رقابتی 64.9 2019-12
رتبه رقابتی 49 2019-12
شاخص فساد مالی 43 2019-12
رتبه فساد مالی 74 2019-12
آسانی کسب و کار 61 2019-12
تولید الکتریسیته 4070 2019-12
استخراج معدن 13.6 2020-08
تولید فولاد 30 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -38.5 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.6 2020-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی -12.2 2020-08
تسهیلات اعتباری خریدار 25140 2020-09
هزینه های مصرف کننده 16986 2020-06
قیمت گازوئیل 1.08 2020-10

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -4.9 2020-08
شاخص مسکن 134 2020-06
جواز ساختمان 1362 2020-06
نرخ مالکیت مسکن 83.6 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 979 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 51041 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 1254 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 19695 2020-10
تختخوابهای ICU 595 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلغارستان - شاخص های اقتصادی.