بازارها گذشته مرجع
پول 1.79 2020-02
بازار سهام 546 2020-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.3 2020-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2019-12
نرخ بیکاری 5.9 2019-12
نرخ تورم 4.2 2020-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2020-01
نرخ بهره 0 2020-02
موازنه تجاری -819 2019-12
حساب جاری 23.9 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.9 2019-12
بودجه دولت 2 2018-12
اطمینان کسب و کار 26.8 2020-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -24.4 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2019-12
نرخ مالیات شرکت 10 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی 65.13 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 27825 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4747 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 8651 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19321 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1670 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1446 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5940 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3474 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6187 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2019-12
افراد شاغل 3223 2019-12
افراد بیکار 195 2019-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.3 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 7 2019-12
هزینه های کار 112 2019-09
پست های خالی شغلی 20301 2019-06
دستمزد 1349 2019-12
حداقل دستمزد 286 2019-12
جمعیت 7.05 2018-12
سن بازنشستگی زنان 61.17 2018-12
سن بازنشستگی مردان 64.08 2018-12
تغییر اشتغال -0.1 2019-09
نرخ اشتغال 54 2019-12
استخدام تمام وقت 3134 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 56.4 2019-12
هزینه زندگی خانواده 1080 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 675 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 60 2019-09
بهره وری 136 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1280 2018-12
دستمزد در تولید 1165 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 600 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.2 2020-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2020-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 7229 2020-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2020-01
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2020-01
اندازه اصل تورم 1.5 2020-01
قیمت تولید 110 2019-12
قیمت صادرات 99.4 2019-09
قیمت واردات 98.6 2019-09
CPI مسکن آب و برق 15996 2020-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7890 2020-01
تورم مواد غذایی 8 2020-01
تغییر قیمت تولید کننده 3.5 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-02
نرخ بهره بین بانکی -0.23 2020-02
عرضه پول M0 17193 2019-12
عرضه پول M1 61867 2019-12
عرضه پول M2 102469 2019-12
عرضه پول M3 102469 2019-12
ذخایر ارزی 47948 2020-01
نرخ بهره سپرده 0.03 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 8562 2020-01
وام به بخش خصوصی 34616290 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -819 2019-12
حساب جاری 23.9 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.6 2018-12
صادرات 4128 2019-12
واردات 4947 2019-12
بدهی خارجی 34552 2019-11
گردش سرمایه 492 2019-12
حواله 92.5 2019-12
ورود توریست 673363 2019-12
ذخایر طلا 40.47 2019-12
تولید نفت خام 1 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 125 2019-12
شاخص تروریسم 0.37 2018-12
فروش اسلحه 7 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.9 2019-12
بودجه دولت 2 2018-12
ارزش بودجه دولت -2494 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.8 2018-12
بدهی های دولت 12042 2019-12
درخواست پناهندگی 95 2019-11
ارزیابی اعتبار 58 2020-02
هزینه های مالی 5092 2019-12
درآمدهای دولت 3950 2019-12
هزینه های دولت 2046 2019-09
مخارج نظامی 1015 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 32.8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.02 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.78 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 26.8 2020-01
تولید صنعتی -1.5 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.8 2019-12
تولید صنعتی -0.1 2019-12
استفاده از ظرفیت 77.3 2020-03
تغییرات موجودی انبار 466 2019-09
سرعت اینترنت 15541 2017-03
آدرس های IP 1705695 2017-03
شاخص رقابتی 64.9 2019-12
رتبه رقابتی 49 2019-12
شاخص فساد مالی 43 2019-12
رتبه فساد مالی 74 2019-12
آسانی کسب و کار 61 2019-12
تولید الکتریسیته 4070 2019-12
استخراج معدن 4.6 2019-12
تولید فولاد 55 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -24.4 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2019-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.4 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 23908 2019-12
هزینه های مصرف کننده 18083 2019-09
قیمت گازوئیل 1.23 2020-02

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -0.7 2019-12
شاخص مسکن 132 2019-09
جواز ساختمان 1512 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 83.6 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 993 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلغارستان - شاخص های اقتصادی.