بازارها گذشته مرجع
پول 1.68 2021-10
بازار سهام 579 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.3 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.9 2021-06
نرخ بیکاری 4.9 2021-08
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 38.09 2021-10
نرخ تورم 4.8 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2626708 2021-10
نرخ بهره 0 2021-10
موازنه تجاری -715 2021-08
حساب جاری 336 2021-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.8 2021-08
بودجه دولت -3.4 2020-12
اطمینان کسب و کار 17.5 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -27.4 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.1 2021-08
نرخ مالیات شرکت 10 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2021-12
موارد کروناویروس 539619 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 22231 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 394469 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.9 2021-06
تولید ناخالص داخلی 69.11 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24578 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4956 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 8743 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22384 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 983 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1415 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5906 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4915 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5284 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2021-08
افراد شاغل 3062 2021-06
افراد بیکار 161 2021-08
نرخ بیکاری بلند مدت 2.7 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 16.7 2021-08
هزینه های کار 142 2021-06
پست های خالی شغلی 18591 2021-03
دستمزد 1505 2021-06
حداقل دستمزد 332 2021-09
جمعیت 6.95 2020-12
سن بازنشستگی زنان 61.67 2021-12
سن بازنشستگی مردان 64.33 2021-12
تغییر اشتغال 0.5 2021-06
نرخ اشتغال 52.1 2021-06
استخدام تمام وقت 2928 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 55.2 2021-06
قسمت مدت زمان اشتغال 46.2 2021-06
بهره وری 118 2021-06
دستمزد در تولید 1296 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 38.09 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2626708 2021-10
موارد کروناویروس 539619 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 22231 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 394469 2021-10
تختخوابهای ICU 595 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.8 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 7422 2021-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 2021-08
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2021-08
اندازه اصل تورم -0.1 2021-08
قیمت تولید 125 2021-08
قیمت صادرات 116 2021-06
قیمت واردات 108 2021-06
CPI مسکن آب و برق 16917 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 8223 2021-09
تورم مواد غذایی 4.4 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 17.9 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-10
عرضه پول M0 21544 2021-08
عرضه پول M1 93576 2021-08
عرضه پول M2 122007 2021-08
عرضه پول M3 122007 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 63491 2021-09
نرخ بهره سپرده 0.01 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 10884 2021-09
وام به بخش خصوصی 35768306 2021-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -715 2021-08
حساب جاری 336 2021-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 2020-12
صادرات 5525 2021-08
واردات 6240 2021-08
بدهی خارجی 40528 2021-07
گردش سرمایه 467 2021-07
حواله 16.9 2021-06
ورود توریست 1537570 2021-08
ذخایر طلا 40.83 2021-06
تولید نفت خام 1 2021-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 170 2021-07
شاخص تروریسم 0.17 2019-12
فروش اسلحه 10 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.8 2021-08
بودجه دولت -3.4 2020-12
ارزش بودجه دولت 254 2021-08
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.9 2020-12
بدهی های دولت 29667 2021-08
درخواست پناهندگی 270 2021-03
ارزیابی اعتبار 61 2021-10
هزینه های مالی 3702 2021-08
درآمدهای دولت 3923 2021-08
هزینه های دولت 2096 2021-06
مخارج نظامی 1210 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 32.8 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.02 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.78 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 17.5 2021-09
تولید صنعتی 10.8 2021-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.8 2021-08
تولید صنعتی 8.9 2021-08
میزان استفاده ازظرفیت تولید 74.1 2021-09
تغییرات موجودی انبار 358 2021-06
سرعت اینترنت 15541 2017-03
آدرس های IP 1705695 2017-03
شاخص رقابتی 64.9 2019-12
رتبه رقابتی 49 2019-12
شاخص فساد مالی 44 2020-12
رتبه فساد مالی 69 2020-12
آسانی کسب و کار 61 2019-12
تولید الکتریسیته 3512 2021-07
استخراج معدن 15.8 2021-08
تولید فولاد 40 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -27.4 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.1 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 12 2021-08
تسهیلات اعتباری خریدار 27795 2021-08
هزینه های مصرف کننده 18745 2021-06
قیمت گازوئیل 1.35 2021-09

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 2.4 2021-08
شاخص مسکن 146 2021-06
جواز ساختمان 1745 2021-06
نرخ مالکیت مسکن 84.3 2020-12
خانه های مسکونی نوساز 1410 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلغارستان - شاخص های اقتصادی.