بازارها گذشته مرجع
پول 1.73 2020-06
بازار سهام 467 2020-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1 2020-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2020-03
نرخ بیکاری 8.9 2020-04
نرخ تورم 1.8 2020-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2020-04
نرخ بهره 0 2020-06
موازنه تجاری -637 2020-03
حساب جاری -40 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.1 2020-04
بودجه دولت 2 2018-12
اطمینان کسب و کار 1.2 2020-05
ضریب اطمینان مصرف کننده -24.4 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -18.1 2020-03
نرخ مالیات شرکت 10 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
موارد کروناویروس 2585 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 147 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 1390 2020-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2020-03
تولید ناخالص داخلی 67.3 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 21288 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3142 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 8651 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19321 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 490 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1088 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4970 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4003 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4143 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.9 2020-04
افراد شاغل 3107 2020-03
افراد بیکار 293 2020-04
نرخ بیکاری بلند مدت 2.2 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 20.8 2020-04
هزینه های کار 142 2020-03
پست های خالی شغلی 18721 2019-12
دستمزد 1321 2020-03
حداقل دستمزد 286 2019-12
جمعیت 7 2019-12
سن بازنشستگی زنان 61.17 2018-12
سن بازنشستگی مردان 64.08 2018-12
تغییر اشتغال 0.4 2019-12
نرخ اشتغال 52.4 2020-03
استخدام تمام وقت 3071 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 55 2020-03
هزینه زندگی خانواده 1080 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 675 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 52.5 2019-12
بهره وری 114 2020-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1280 2018-12
دستمزد در تولید 1165 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 600 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.8 2020-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2020-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 7143 2020-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2020-04
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2020-04
اندازه اصل تورم 1.4 2020-04
قیمت تولید 107 2020-03
قیمت صادرات 102 2019-12
قیمت واردات 100 2019-12
CPI مسکن آب و برق 15655 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7120 2020-04
تورم مواد غذایی 6.6 2020-04
تغییر قیمت تولید کننده -4.3 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-06
نرخ بهره بین بانکی -0.23 2020-06
عرضه پول M0 17248 2020-04
عرضه پول M1 74450 2020-04
عرضه پول M2 103881 2020-04
عرضه پول M3 103881 2020-04
ذخایر ارزی 53353 2020-05
نرخ بهره سپرده 0.03 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 8596 2020-03
وام به بخش خصوصی 34548354 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -637 2020-03
حساب جاری -40 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4 2019-12
صادرات 4385 2020-03
واردات 5022 2020-03
بدهی خارجی 33495 2020-03
گردش سرمایه 232 2020-03
حواله 98.4 2020-02
ورود توریست 81153 2020-04
ذخایر طلا 40.8 2020-03
تولید نفت خام 1 2020-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 24.3 2020-02
شاخص تروریسم 0.37 2018-12
فروش اسلحه 7 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.1 2020-04
بودجه دولت 2 2018-12
ارزش بودجه دولت 159 2020-04
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.3 2019-12
بدهی های دولت 24708 2020-04
درخواست پناهندگی 95 2019-11
ارزیابی اعتبار 60 2020-06
هزینه های مالی 3181 2020-04
درآمدهای دولت 3364 2020-04
هزینه های دولت 2028 2020-03
مخارج نظامی 1015 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 32.8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.02 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.78 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 1.2 2020-05
تولید صنعتی -6.9 2020-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -5.1 2020-03
تولید صنعتی 2.4 2020-02
استفاده از ظرفیت 68.2 2020-06
تغییرات موجودی انبار 239 2020-03
سرعت اینترنت 15541 2017-03
آدرس های IP 1705695 2017-03
شاخص رقابتی 64.9 2019-12
رتبه رقابتی 49 2019-12
شاخص فساد مالی 43 2019-12
رتبه فساد مالی 74 2019-12
آسانی کسب و کار 61 2019-12
تولید الکتریسیته 4070 2019-12
استخراج معدن -8.5 2020-02
تولید فولاد 50 2020-04

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -24.4 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -18.1 2020-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -14.6 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 24314 2020-04
هزینه های مصرف کننده 16750 2020-03
قیمت گازوئیل 0.95 2020-05

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -14 2020-03
شاخص مسکن 134 2019-12
جواز ساختمان 1512 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 83.6 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 993 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 2585 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 147 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 1390 2020-06
تختخوابهای ICU 595 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلغارستان - شاخص های اقتصادی.