بازارها گذشته مرجع
پول 1.77 2019-11
بازار سهام 553 2019-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.4 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2019-09
نرخ بیکاری 5.3 2019-09
نرخ تورم 2.4 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-10
نرخ بهره 0 2019-11
موازنه تجاری -86 2019-09
حساب جاری 1249 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.7 2019-09
بودجه دولت 2 2018-12
اطمینان کسب و کار 20.8 2019-10
ضریب اطمینان مصرف کننده -23.9 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-09
نرخ مالیات شرکت 10 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2019-09
تولید ناخالص داخلی 65.13 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 22874 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4955 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 8651 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19321 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 942 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1218 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5840 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3890 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5359 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.3 2019-09
افراد شاغل 3299 2019-09
افراد بیکار 173 2019-09
نرخ بیکاری بلند مدت 2.5 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 8.7 2019-09
هزینه های کار 153 2019-06
پست های خالی شغلی 20301 2019-06
دستمزد 1266 2019-09
حداقل دستمزد 286 2019-06
جمعیت 7.05 2018-12
سن بازنشستگی زنان 61.17 2018-12
سن بازنشستگی مردان 64.08 2018-12
تغییر اشتغال 0 2019-06
نرخ اشتغال 55.3 2019-09
استخدام تمام وقت 3096 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 57.4 2019-09
هزینه زندگی خانواده 1080 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 675 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 68.7 2019-06
بهره وری 120 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1280 2018-12
دستمزد در تولید 1116 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 600 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.4 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 7074 2019-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-10
اندازه اصل تورم 1.5 2019-10
قیمت تولید 110 2019-09
قیمت صادرات 101 2019-06
قیمت واردات 100 2019-06
CPI مسکن آب و برق 15889 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 7794 2019-10
تورم مواد غذایی 4.7 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 3.7 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-11
نرخ بهره بین بانکی -0.23 2019-11
عرضه پول M0 16750 2019-09
عرضه پول M1 58505 2019-09
عرضه پول M2 99207 2019-09
عرضه پول M3 99207 2019-09
ذخایر ارزی 48347 2019-10
نرخ بهره سپرده 0.03 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 8642 2019-09
وام به بخش خصوصی 34127118 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -86 2019-09
حساب جاری 1249 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.6 2018-12
صادرات 4728 2019-09
واردات 4814 2019-09
بدهی خارجی 34039 2019-08
گردش سرمایه 763 2019-08
حواله 90 2019-08
ورود توریست 1286370 2019-09
ذخایر طلا 40.47 2019-12
تولید نفت خام 1 2019-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 69.3 2019-08
شاخص تروریسم 0.32 2017-12
فروش اسلحه 7 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.7 2019-09
بودجه دولت 2 2018-12
ارزش بودجه دولت 286 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 34.8 2018-12
بدهی های دولت 11957 2019-09
درخواست پناهندگی 310 2019-08
ارزیابی اعتبار 52.55
هزینه های مالی 2925 2019-09
درآمدهای دولت 3260 2019-09
هزینه های دولت 1852 2019-06
مخارج نظامی 1015 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 32.8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.02 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.78 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 20.8 2019-10
تولید صنعتی -0.1 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 2019-09
تولید صنعتی -0.1 2019-09
استفاده از ظرفیت 76.5 2019-12
تغییرات موجودی انبار 270 2019-06
سرعت اینترنت 15541 2017-03
آدرس های IP 1705695 2017-03
شاخص رقابتی 64.9 2019-12
رتبه رقابتی 49 2019-12
شاخص فساد مالی 42 2018-12
رتبه فساد مالی 77 2018-12
آسانی کسب و کار 61 2019-12
تولید الکتریسیته 3659 2019-08
استخراج معدن 4.7 2019-09
تولید فولاد 55 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -23.9 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.6 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 23378 2019-09
هزینه های مصرف کننده 16569 2019-06
قیمت گازوئیل 1.27 2019-10
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 6.9 2019-09
شاخص مسکن 130 2019-06
جواز ساختمان 1591 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 83.6 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 1203 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلغارستان - شاخص های اقتصادی.