بازارها گذشته مرجع
پول 1.64 2020-08
بازار سهام 435 2020-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.45 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2020-03
نرخ بیکاری 8.3 2020-06
نرخ تورم 1.6 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2020-06
نرخ بهره 0 2020-08
موازنه تجاری -306 2020-05
حساب جاری 75.1 2020-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.9 2020-06
بودجه دولت 2.1 2019-12
اطمینان کسب و کار 11 2020-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -41.8 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2020-05
نرخ مالیات شرکت 10 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
موارد کروناویروس 11955 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 388 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 6684 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2020-03
تولید ناخالص داخلی 67.93 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 21288 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3142 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 9026 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23091 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 490 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1088 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4970 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4003 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4143 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.3 2020-06
افراد شاغل 3107 2020-03
افراد بیکار 273 2020-06
نرخ بیکاری بلند مدت 2.3 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 10.1 2020-06
هزینه های کار 142 2020-03
پست های خالی شغلی 18721 2019-12
دستمزد 1321 2020-03
حداقل دستمزد 286 2019-12
جمعیت 7 2019-12
سن بازنشستگی زنان 61.17 2018-12
سن بازنشستگی مردان 64.08 2018-12
تغییر اشتغال -0.9 2020-03
نرخ اشتغال 52.4 2020-03
استخدام تمام وقت 2968 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 55 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 47.5 2020-03
بهره وری 114 2020-03
دستمزد در تولید 1162 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.6 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 7092 2020-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2020-06
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2020-06
اندازه اصل تورم 1.2 2020-06
قیمت تولید 104 2020-06
قیمت صادرات 98.3 2020-03
قیمت واردات 97.8 2020-03
CPI مسکن آب و برق 15625 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 6917 2020-06
تورم مواد غذایی 6.4 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده -3.2 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-08
عرضه پول M0 17438 2020-06
عرضه پول M1 76064 2020-06
عرضه پول M2 105005 2020-06
عرضه پول M3 105005 2020-06
ذخایر ارزی 54841 2020-06
نرخ بهره سپرده 0.02 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 8799 2020-06
وام به بخش خصوصی 34460130 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -306 2020-05
حساب جاری 75.1 2020-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4 2019-12
صادرات 3744 2020-05
واردات 4050 2020-05
بدهی خارجی 33975 2020-05
گردش سرمایه 643 2020-05
حواله 10.5 2020-04
ورود توریست 380673 2020-06
ذخایر طلا 40.8 2020-03
تولید نفت خام 1 2020-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 23.9 2020-04
شاخص تروریسم 0.37 2018-12
فروش اسلحه 14 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.9 2020-06
بودجه دولت 2.1 2019-12
ارزش بودجه دولت 193 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.3 2019-12
بدهی های دولت 24562 2020-06
درخواست پناهندگی 90 2020-06
ارزیابی اعتبار 60 2020-08
هزینه های مالی 3204 2020-06
درآمدهای دولت 3374 2020-06
هزینه های دولت 2028 2020-03
مخارج نظامی 1015 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 32.8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.02 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.78 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 11 2020-07
تولید صنعتی -16.1 2020-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 2020-05
تولید صنعتی -16.9 2020-05
استفاده از ظرفیت 68.8 2020-09
تغییرات موجودی انبار 239 2020-03
سرعت اینترنت 15541 2017-03
آدرس های IP 1705695 2017-03
شاخص رقابتی 64.9 2019-12
رتبه رقابتی 49 2019-12
شاخص فساد مالی 43 2019-12
رتبه فساد مالی 74 2019-12
آسانی کسب و کار 61 2019-12
تولید الکتریسیته 4070 2019-12
استخراج معدن -8.2 2020-05
تولید فولاد 50 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -41.8 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2020-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -20.4 2020-05
تسهیلات اعتباری خریدار 24559 2020-06
هزینه های مصرف کننده 16750 2020-03
قیمت گازوئیل 1.07 2020-07

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -14.1 2020-05
شاخص مسکن 136 2020-03
جواز ساختمان 1512 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 83.6 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 993 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 11955 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 388 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 6684 2020-08
تختخوابهای ICU 595 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: بلغارستان - شاخص های اقتصادی.