10/08/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
CV
اطمینان کسب و کار Q2 -11
17/08/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
CV
نرخ تورم (سالانه) JUL 1.5%


کیپ ورد - تقویم - شاخص های اقتصادی

کیپ ورد - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.