15/01/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
CV
نرخ تورم (سالانه) DEC -0.9% 0.1%
03:30 PM
CV
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 -31.7%


کیپ ورد - تقویم - شاخص های اقتصادی

کیپ ورد - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.