کیپ ورد - تولید ناخالص داخلی سرانه

Cape Verde GDP per capita
width
height

کیپ ورد تولید ناخالص داخلی گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 4.20 13.60 -3.50 در صد [+]
تولید ناخالص داخلی 1.75 1.64 1.86 0.13 USD - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی سرانه 2738.31 2749.48 2749.48 496.99 USD [+]
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6222.55 6065.30 6222.55 1641.50 USD [+]
تولید ناخالص داخلی سرانه 3536.96 3447.60 3536.96 673.80 USD [+]
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 39138.80 39641.60 39641.60 29064.80 CVE - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1931.50 1673.30 4151.30 1374.80 CVE - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2760.60 2674.30 4644.60 2057.30 CVE - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2682.70 2519.70 2682.70 1271.20 CVE - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از معادن 78.80 76.70 296.80 65.90 CVE - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5658.60 5840.50 6775.80 3137.00 CVE - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4009.80 4123.00 4819.40 3282.20 CVE - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3371.80 3619.70 3771.20 2679.60 CVE - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1503.90 1646.80 1646.80 203.60 CVE - میلیون [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - کیپ ورد - تولید ناخالص داخلی سرانه.