بازارها گذشته مرجع
پول 94.97 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 30.8 2021-06
نرخ بیکاری 12.3 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 85.95 2021-10
نرخ تورم 2.7 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 482946 2021-10
نرخ بهره 0.25 2021-08
موازنه تجاری -6579 2021-06
حساب جاری -7479 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.6 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 156 2020-12
بودجه دولت -8.9 2020-12
اطمینان کسب و کار -10 2021-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 15 2021-06
موارد کروناویروس 38140 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 349 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 31625 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 30.8 2021-06
تولید ناخالص داخلی 1.7 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3294 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6045 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 37087 2021-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2342 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4508 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2282 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 90 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8244 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3733 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2737 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1338 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21007 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.3 2020-12
جمعیت 0.56 2020-12
افراد شاغل 186627 2020-12
نرخ اشتغال 45.3 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 57.04 2020-12
حداقل دستمزد 15000 2021-01
افراد بیکار 31724 2020-12
نرخ بیکاری جوانان 28.37 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 85.95 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 482946 2021-10
موارد کروناویروس 38140 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 349 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 31625 2021-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.7 2021-09
تورم مواد غذایی 2.2 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2021-09
اندازه اصل تورم 2.5 2021-09
CPI مسکن آب و برق 102 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2021-08
عرضه پول M0 1094928 2021-07
عرضه پول M2 2020061 2021-07
ذخایر ارزی خارجی 574448 2021-07
نرخ بهره سپرده 0.88 2020-12
ترازنامه بانک 242053 2021-08
عرضه پول M1 925133 2021-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -6579 2021-06
حساب جاری -7479 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.6 2020-12
صادرات 296 2021-06
واردات 6875 2021-06
حواله 2374 2021-06
گردش سرمایه -3441 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1887 2020-12
ورود توریست 21.56 2021-06

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 156 2020-12
بودجه دولت -8.9 2020-12
ارزیابی اعتبار 27 2021-10
درآمدهای دولت 17885 2021-06
هزینه های دولت 9126 2021-06
مخارج نظامی 11 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -10 2021-06
سرعت اینترنت 3848 2017-03
آدرس های IP 14030 2017-03
شاخص رقابتی 50.83 2019-12
رتبه رقابتی 112 2019-12
شاخص فساد مالی 58 2020-12
رتبه فساد مالی 41 2020-12
آسانی کسب و کار 137 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 15 2021-06
اعتبار بخش خصوصی 1192774 2021-07
هزینه های مصرف کننده 24953 2021-06

مسکن سازی گذشته مرجع
هزینه های ساخت و ساز 24953 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کیپ ورد - شاخص های اقتصادی.