بازارها گذشته مرجع
پول 93.64 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11 2021-03
نرخ بیکاری 12.3 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 23.92 2021-07
نرخ تورم 1.5 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 132978 2021-07
نرخ بهره 0.25 2021-06
موازنه تجاری -4352 2021-05
حساب جاری -6674 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.6 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 156 2020-12
بودجه دولت -8.9 2020-12
اطمینان کسب و کار -11 2021-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 14 2021-03
موارد کروناویروس 33452 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 297 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 31625 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11 2021-03
تولید ناخالص داخلی 1.7 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3294 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6045 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 38355 2021-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2565 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4336 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2732 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 87 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7808 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4934 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2623 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1270 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21007 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.3 2020-12
جمعیت 0.56 2020-12
افراد شاغل 186627 2020-12
نرخ اشتغال 45.3 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 57.04 2020-12
حداقل دستمزد 15000 2021-01
افراد بیکار 31724 2020-12
نرخ بیکاری جوانان 28.37 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 23.92 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 132978 2021-07
موارد کروناویروس 33452 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 297 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 31625 2021-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 2021-06
تورم مواد غذایی -0.9 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2021-05
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2021-05
اندازه اصل تورم 1.8 2021-05
CPI مسکن آب و برق 101 2021-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2021-06
عرضه پول M0 108895 2021-04
عرضه پول M2 201321 2021-04
ذخایر ارزی خارجی 58890 2021-04
نرخ بهره سپرده 0.88 2020-12
ترازنامه بانک 239346 2021-05
عرضه پول M1 92426 2021-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -4352 2021-05
حساب جاری -6674 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.6 2020-12
صادرات 5233 2021-04
واردات 5428 2021-04
حواله 2138 2021-03
گردش سرمایه -3441 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1887 2020-12
ورود توریست 12.1 2021-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 156 2020-12
بودجه دولت -8.9 2020-12
ارزیابی اعتبار 27 2021-07
درآمدهای دولت 8493 2021-03
هزینه های دولت 8172 2021-03
مخارج نظامی 11 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -11 2021-03
سرعت اینترنت 3848 2017-03
آدرس های IP 14030 2017-03
شاخص رقابتی 50.83 2019-12
رتبه رقابتی 112 2019-12
شاخص فساد مالی 58 2020-12
رتبه فساد مالی 41 2020-12
آسانی کسب و کار 137 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 14 2021-03
اعتبار بخش خصوصی 117488 2021-04
هزینه های مصرف کننده 21797 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کیپ ورد - شاخص های اقتصادی.