قیمت سهام
35.62
تغییر روزانه
-1.27%
سالیانه
-22.06%

قیمت روز سال
Aalberts Industries 40.47 -0.12 -0.30% -23.76%
Alfa Laval 301.10 0.10 0.03% -18.07%
FLSmidth 202.10 -1.60 -0.79% -10.50%
IMI 1,272.00 -9.00 -0.70% -28.86%
Konecranes 26.26 -0.29 -1.09% -26.97%
KONE 41.39 -0.92 -2.17% -41.11%
Metso Outotec Corp 8.47 0.03 0.38% -10.25%
Spirax-Sarco Engineering 11,470.00 -185.00 -1.59% -27.31%
Valmet 26.98 0.07 0.26% -22.23%
Weir Group 1,651.00 -9.50 -0.57% -2.51%
Wärtsilä 8.80 -0.25 -2.74% -30.10%

قیمت روز سال
Helsinki 11085 -2.40 -0.02% -16.22%
Helsinki 25 4868 -5.64 -0.12% -14.89%