نرخ ارز

0.01

تغییر روزانه:

1.33%

سالیانه:

-64.00%