نرخ ارز
11,587.35
تغییر روزانه
10.87%
سالیانه
67,652,352.46%