نرخ ارز

1.06

تغییر روزانه:

8.42%

سالیانه:

-74.79%