نرخ ارز

0.002

تغییر روزانه:

9.63%

سالیانه:

-74.85%