19/07/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
HR
Unemployment Rate JUN 7.2% 7.5%
30/07/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
HR
Business Confidence JUL 5.2
09:00 AM
HR
Consumer Confidence JUL -1.8
09:00 AM
HR
Industrial Production YoY JUN 0.2%
09:00 AM
HR
Retail Sales MoM JUN -4.6%
09:00 AM
HR
Retail Sales YoY JUN -2.0%
07/08/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
HR
PPI YoY JUL 0.4%
09/08/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
HR
Balance of Trade JUN HKR-7.1B
16/08/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
HR
Inflation Rate YoY JUL 0.6%
09:00 AM
HR
Inflation Rate MoM JUL -0.3%


کرواسی - تقویم - شاخص های اقتصادی

کرواسی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.