16/09/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
HR
نرخ تورم (سالانه) AUG 0.8% 1.1%
09:00 AM
HR
نرخ تورم (ماهانه) AUG -0.3% -0.5%
20/09/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
HR
نرخ بیکاری AUG 7.2%
27/09/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
HR
اطمینان کسب و کار SEP 5.1
09:00 AM
HR
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP -4.5
30/09/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
HR
حساب جاری Q2 €-2203.2M
09:00 AM
HR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 3.0%
09:00 AM
HR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG -2.1%
09:00 AM
HR
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 3.6%
09/10/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
HR
موازنه تجاری AUG HKR-4.7B
09:00 AM
HR
PPI (سالانه) SEP


کرواسی - تقویم - شاخص های اقتصادی

کرواسی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.