09/04/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
HR
موازنه تجاری FEB HKR-5.7B HKR-4.3B ®
09:00 AM
HR
PPI (سالانه) MAR 3.5% -0.8%
16/04/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
HR
نرخ تورم (سالانه) MAR 0.3%
09:00 AM
HR
نرخ تورم (ماهانه) MAR 0.3%
20/04/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
HR
نرخ بیکاری MAR 9.7%
29/04/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
HR
اطمینان کسب و کار APR -3.6
09:00 AM
HR
ضریب اطمینان مصرف کننده APR -14.9
30/04/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
HR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR 4.9%
09:00 AM
HR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR 4.4%
09:00 AM
HR
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 3.8%


کرواسی - تقویم - شاخص های اقتصادی

کرواسی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.