15/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
HR
نرخ تورم (سالانه) OCT 0.6% 0.8%
10:00 AM
HR
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.4% 0.8%
21/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
HR
نرخ بیکاری OCT 6.7%
27/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
HR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 2.4%
28/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
HR
اطمینان کسب و کار NOV 5.3
10:00 AM
HR
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV -3.5
29/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
HR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT 2%
10:00 AM
HR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT 2%
10:00 AM
HR
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 3.5%
06/12/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
HR
PPI (سالانه) NOV -0.5%
09/12/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
HR
موازنه تجاری OCT HKR-5.1B


کرواسی - تقویم - شاخص های اقتصادی

کرواسی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.