Ok
width
height
Croatia Employment Changeکرواسی گذشته قبلی واحد مرجع
نرخ بیکاری بلند مدت 2.50 2.50 در صد Dec 2021
نرخ بیکاری جوانان 17.00 17.00 در صد Mar 2022
هزینه های کار 100.17 87.80 امتیاز Dec 2021
حداقل دستمزد 623.70 567.32 EUR / ماه Mar 2022
جمعیت 4.06 4.08 میلیون Dec 2020
قسمت مدت زمان اشتغال 75.60 77.70 هزار Dec 2021
نرخ مشارکت نیروی کار 51.50 51.80 در صد Dec 2021
استخدام تمام وقت 1585.60 1597.80 هزار Dec 2021
نرخ اشتغال 64.10 64.60 در صد Dec 2021
تغییر اشتغال 0.60 -0.10 در صد Dec 2021

کرواسی - تغییر اشتغال
ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - کرواسی - تغییر اشتغال.
واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
0.60 -0.10 3.60 -5.60 1995 - 2021 در صد سه ماهه
SA, WDA