بازارها گذشته مرجع
پول 6.74 2020-01
بازار سهام 2045 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.64 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2019-09
نرخ بیکاری 7.9 2019-12
نرخ تورم 1.4 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-12
نرخ بهره 2.5 2019-12
موازنه تجاری -5200 2019-11
حساب جاری 4568 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.1 2018-12
بودجه دولت 0.2 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-11
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2019-09
تولید ناخالص داخلی 60.81 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 107336 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21086 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 15870 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23637 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3019 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4247 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11935 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11719 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25861 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.9 2019-12
افراد شاغل 1704 2019-09
افراد بیکار 131753 2019-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.1 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 17 2019-09
هزینه های کار 97.2 2019-06
بهره وری 104 2019-11
دستمزد 6496 2019-10
حداقل دستمزد 506 2019-09
دستمزد در تولید 5984 2019-10
جمعیت 4.11 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال -1.6 2019-06
نرخ اشتغال 63 2019-09
استخدام تمام وقت 1592 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 51.4 2019-09
هزینه زندگی خانواده 10500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 7020 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 81.7 2019-09
رشد دستمزد 4.3 2019-11
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 7340 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3740 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.4 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2019-12
اندازه اصل تورم 1.2 2019-12
قیمت تولید 101 2019-12
CPI مسکن آب و برق 101 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-12
تورم مواد غذایی 2.1 2019-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 1 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 0.18 2020-01
عرضه پول M0 30718 2019-11
عرضه پول M1 133850 2019-11
ترازنامه بانک 429940 2019-11
ذخایر ارزی 18523 2019-11
وام به بخش خصوصی 31773 2019-11
نرخ بهره سپرده 0 2019-12
نسبت ذخیره نقدی 12 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 141157 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -5200 2019-11
حساب جاری 4568 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2018-12
صادرات 9432 2019-11
واردات 14632 2019-11
بدهی خارجی 47286 2019-09
گردش سرمایه 3668 2019-09
حواله 840 2019-06
ورود توریست 256168 2019-11
تولید نفت خام 13 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -27.7 2019-06
شاخص تروریسم 0 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.1 2018-12
بودجه دولت 0.2 2018-12
ارزش بودجه دولت 2190 2019-09
هزینه های دولت 18342 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.4 2018-12
درآمدهای دولت 12101 2019-10
بدهی های دولت 296840 2019-09
هزینه های مالی 10432 2019-10
درخواست پناهندگی 140 2019-10
ارزیابی اعتبار 50 2020-01
مخارج نظامی 827 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 36.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -0.4 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.7 2019-11
تولید صنعتی -3.1 2019-11
تغییرات موجودی انبار -13121 2019-09
ثبت خودرو 4061 2019-12
سرعت اینترنت 8592 2017-03
آدرس های IP 1286714 2017-03
اطمینان کسب و کار 10.3 2019-12
شاخص رقابتی 61.94 2019-12
رتبه رقابتی 63 2019-12
شاخص فساد مالی 47 2019-12
رتبه فساد مالی 63 2019-12
آسانی کسب و کار 51 2019-12
تولید الکتریسیته 961 2019-10
استخراج معدن -11.5 2019-11
تولید فولاد 5 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.5 2019-11
هزینه های مصرف کننده 53682 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 71749 2019-11
نرخ وام بانکی 3.13 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.1 2019-12
قیمت گازوئیل 1.5 2019-12
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 800 2019-11
میزان ساخت و ساز 6.9 2019-11
نرخ مالکیت مسکن 90.1 2018-12
شاخص مسکن 121 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کرواسی - شاخص های اقتصادی.