بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-09
نرخ بیکاری 9.1 2018-10
نرخ تورم 1.6 2018-10
نرخ بهره 2.5 2018-10
موازنه تجاری -5924 2018-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 6.52 2018-12
بازار سهام 1709 امتیاز 2018-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.13 % 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 54.85 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 99110 HRK - میلیون 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20082 HRK - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 15220 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22670 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2664 HRK - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4013 HRK - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10582 HRK - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11723 HRK - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22169 HRK - میلیون 2018-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.1 % 2018-10
افراد شاغل 1671 هزار 2018-06
افراد بیکار 141672 2018-10
نرخ بیکاری بلند مدت 3.4 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 23 % 2018-09
هزینه های کار 94.7 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 101 نقاط شاخص 2018-10
دستمزد 6195 HRK / ماه 2018-09
حداقل دستمزد 466 EUR / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 5639 HRK / ماه 2018-09
جمعیت 4.11 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.1 % 2018-06
نرخ اشتغال 61.1 % 2018-06
استخدام تمام وقت 1570 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 51.2 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 10500 HRK / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 7020 HRK / ماه 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 74.6 هزار 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 7340 HRK / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3740 HRK / ماه 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.6 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 0.8 % 2018-10
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2018-11
CPI مسکن آب و برق 98.2 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 0.5 % 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 1.1 % 2018-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 0.25 % 2018-12
عرضه پول M0 28203 HRK - میلیون 2018-10
عرضه پول M1 113064 HRK - میلیون 2018-10
ترازنامه بانک 419926 HRK - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 16179 EUR - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 28300 HRK - میلیون 2018-10
نرخ بهره سپرده 0 % 2018-09
نسبت ذخیره نقدی 12 % 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 127312 HRK - میلیون 2018-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -5924 HRK - میلیون 2018-10
صادرات 9083 HRK - میلیون 2018-09
واردات 14229 HRK - میلیون 2018-09
حساب جاری 212 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.9 % 2017-12
بدهی خارجی 45191 USD - میلیون 2018-08
گردش سرمایه 1048 EUR - میلیون 2018-06
حواله 622 EUR - میلیون 2018-06
ورود توریست 797662 2018-10
تولید نفت خام 14 BBL/D/1K 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 345 EUR - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 0.03 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78 % 2017-12
بودجه دولت 0.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 294 HRK - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 17778 HRK - میلیون 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.3 % 2017-12
درآمدهای دولت 10782 HRK - میلیون 2018-06
بدهی های دولت 281622 HRK - میلیون 2018-07
هزینه های مالی 10186 HRK - میلیون 2018-06
درخواست پناهندگی 65 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 45.11
مخارج نظامی 745 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -2.4 % 2018-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.3 % 2018-10
تولید صنعتی -3.5 % 2018-10
تغییرات موجودی انبار -8334 HRK - میلیون 2018-09
ثبت خودرو 3978 2018-10
سرعت اینترنت 8592 KBps 2017-03
آدرس های IP 1286714 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 12 نقاط شاخص 2018-11
شاخص رقابتی 60.11 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 68 2018-12
شاخص فساد مالی 49 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 57 2017-12
آسانی کسب و کار 58 2018-12
تولید الکتریسیته 802 گیگاوات ساعت 2018-09
استخراج معدن -3.7 % 2018-10
تولید فولاد 10 هزار تن 2018-10
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 % 2018-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.5 % 2018-10
هزینه های مصرف کننده 48195 HRK - میلیون 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 63874 HRK - میلیون 2018-10
نرخ وام بانکی 3.46 % 2018-10
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.5 نقاط شاخص 2018-11
قیمت گازوئیل 1.57 USD / لیتر 2018-11
بدهی خانوار به درآمد 57.06 % 2015-12
مسکن سازی گذشته مرجع
نرخ مالکیت مسکن 90 % 2016-12
شاخص مسکن 109 نقاط شاخص 2018-06
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37.2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.2 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
درجه حرارت 23.56 celsius 2013-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کرواسی - شاخص های اقتصادی.