بازارها گذشته مرجع
پول 6.69 2019-12
بازار سهام 1998 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.66 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2019-09
نرخ بیکاری 7.2 2019-10
نرخ تورم 0.6 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-10
نرخ بهره 2.5 2019-10
موازنه تجاری -5807 2019-10
حساب جاری -512 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.1 2018-12
بودجه دولت 0.2 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-10
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2019-09
تولید ناخالص داخلی 60.81 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 107336 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21086 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 15870 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23637 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3019 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4247 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11935 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11719 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 25861 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.2 2019-10
افراد شاغل 1678 2019-06
افراد بیکار 121597 2019-10
نرخ بیکاری بلند مدت 1.9 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 18.7 2019-09
هزینه های کار 97.2 2019-06
بهره وری 104 2019-10
دستمزد 6418 2019-09
حداقل دستمزد 506 2019-09
دستمزد در تولید 5854 2019-09
جمعیت 4.11 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال -1.6 2019-06
نرخ اشتغال 61.8 2019-06
استخدام تمام وقت 1566 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 50.7 2019-06
هزینه زندگی خانواده 10500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 7020 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 78 2019-06
رشد دستمزد 3.6 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 7340 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3740 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.6 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2019-10
اندازه اصل تورم 0.9 2019-09
قیمت تولید 101 2019-11
CPI مسکن آب و برق 101 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-10
تورم مواد غذایی 0.1 2019-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 0.1 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 0.2 2019-12
عرضه پول M0 30912 2019-10
عرضه پول M1 133327 2019-10
ترازنامه بانک 432075 2019-09
ذخایر ارزی 20668 2019-10
وام به بخش خصوصی 30986 2019-10
نرخ بهره سپرده 0 2019-09
نسبت ذخیره نقدی 12 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 155356 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -5807 2019-10
حساب جاری -512 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2018-12
صادرات 10105 2019-10
واردات 15911 2019-10
بدهی خارجی 49048 2019-08
گردش سرمایه 992 2019-06
حواله 840 2019-06
ورود توریست 1994946 2019-09
تولید نفت خام 13 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -27.7 2019-06
شاخص تروریسم 0 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.1 2018-12
بودجه دولت 0.2 2018-12
ارزش بودجه دولت 2272 2019-08
هزینه های دولت 18342 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.4 2018-12
درآمدهای دولت 12854 2019-09
بدهی های دولت 297068 2019-07
هزینه های مالی 10671 2019-09
درخواست پناهندگی 180 2019-08
ارزیابی اعتبار 50 2019-12
مخارج نظامی 827 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 36.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 0.3 2019-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.3 2019-10
تولید صنعتی -1.5 2019-10
تغییرات موجودی انبار -13121 2019-09
ثبت خودرو 4081 2019-10
سرعت اینترنت 8592 2017-03
آدرس های IP 1286714 2017-03
اطمینان کسب و کار 9.2 2019-11
شاخص رقابتی 61.94 2019-12
رتبه رقابتی 63 2019-12
شاخص فساد مالی 48 2018-12
رتبه فساد مالی 60 2018-12
آسانی کسب و کار 51 2019-12
تولید الکتریسیته 772 2019-09
استخراج معدن -10.9 2019-10
تولید فولاد 5 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.1 2019-10
هزینه های مصرف کننده 53682 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 70894 2019-10
نرخ وام بانکی 2.96 2019-10
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.3 2019-11
قیمت گازوئیل 1.49 2019-11
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 909 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 90.1 2018-12
شاخص مسکن 121 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کرواسی - شاخص های اقتصادی.