کرواسی - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-06
نرخ بیکاری 8.6 2018-07
نرخ تورم 2.1 2018-08
نرخ بهره 2.5 2018-07
موازنه تجاری -6151 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 6.31 2018-09
بازار سهام 1810 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.16 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 54.85 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 89781 HRK - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20365 HRK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 15220 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22670 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2315 HRK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3988 HRK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11106 HRK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11730 HRK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16705 HRK - میلیون 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.6 % 2018-07
افراد شاغل 1671 هزار 2018-06
افراد بیکار 136204 2018-07
نرخ بیکاری بلند مدت 4 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 22.7 % 2018-06
هزینه های کار 94.7 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 101 نقاط شاخص 2018-07
دستمزد 6276 HRK / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 466 EUR / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 5793 HRK / ماه 2018-06
جمعیت 4.11 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 1 % 2018-03
نرخ اشتغال 59 % 2018-03
استخدام تمام وقت 1513 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 51.2 % 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 79.8 هزار 2018-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.1 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 0.5 % 2018-07
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2018-08
CPI مسکن آب و برق 97.2 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 1.1 % 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 3.6 % 2018-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 0.26 % 2018-09
عرضه پول M0 29297 HRK - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 112131 HRK - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 404559 HRK - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 16434 EUR - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 29221 HRK - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 0 % 2018-06
نسبت ذخیره نقدی 12 % 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 125909 HRK - میلیون 2018-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -6151 HRK - میلیون 2018-07
صادرات 9158 HRK - میلیون 2018-07
واردات 15309 HRK - میلیون 2018-07
حساب جاری -1902 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.9 % 2017-12
بدهی خارجی 47293 EUR - میلیون 2018-05
گردش سرمایه -1154 EUR - میلیون 2018-03
حواله 617 EUR - میلیون 2018-03
ورود توریست 4067804 2018-07
تولید نفت خام 14 BBL/D/1K 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 468 EUR - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0.03 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78 % 2017-12
بودجه دولت 0.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 723 HRK - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 18169 HRK - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.3 % 2017-12
درآمدهای دولت 9650 HRK - میلیون 2018-05
بدهی های دولت 279299 HRK - میلیون 2018-04
هزینه های مالی 10706 HRK - میلیون 2018-05
درخواست پناهندگی 65 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 45.11
مخارج نظامی 745 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -0.9 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.9 % 2018-07
تولید صنعتی -1 % 2018-07
تغییرات موجودی انبار 3140 HRK - میلیون 2018-06
ثبت خودرو 3190 2018-08
سرعت اینترنت 8592 KBps 2017-03
آدرس های IP 1286714 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 8.1 نقاط شاخص 2018-08
شاخص رقابتی 4.19 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 74 2018-12
شاخص فساد مالی 49 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 57 2017-12
آسانی کسب و کار 51 2017-12
تولید الکتریسیته 952 گیگاوات ساعت 2018-06
استخراج معدن -10.3 % 2018-07
تولید فولاد 10 هزار تن 2018-07
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.2 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 50747 HRK - میلیون 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 62189 HRK - میلیون 2018-07
نرخ وام بانکی 3.45 % 2018-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -9 نقاط شاخص 2018-08
قیمت گازوئیل 1.63 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به درآمد 57.06 % 2015-12
مسکن سازی گذشته مرجع
نرخ مالکیت مسکن 90 % 2016-12
شاخص مسکن 109 نقاط شاخص 2018-03
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37.2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.2 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
درجه حرارت 23.56 celsius 2013-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کرواسی - شاخص های اقتصادی.