بازارها گذشته مرجع
پول 6.4 2021-09
بازار سهام 1970 2021-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.49 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 16.1 2021-06
نرخ بیکاری 7.4 2021-07
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 82.24 2021-09
نرخ تورم 3.1 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 3356659 2021-09
نرخ بهره 2.5 2021-07
موازنه تجاری -5811 2021-07
حساب جاری -1363 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.7 2020-12
بودجه دولت -7.4 2020-12
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 2.2 2021-07
نرخ مالیات شرکت 18 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
موارد کروناویروس 389654 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 8481 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 351170 2021-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 16.1 2021-06
تولید ناخالص داخلی 55.97 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 96068 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 22698 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 15204 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26465 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2680 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5150 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 12588 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 12179 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 17674 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.4 2021-07
افراد شاغل 1629 2021-03
افراد بیکار 126006 2021-07
نرخ بیکاری بلند مدت 3.4 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 23.2 2021-06
هزینه های کار 104 2021-06
بهره وری 109 2021-07
دستمزد 7175 2021-06
حداقل دستمزد 567 2021-09
دستمزد در تولید 6641 2021-06
جمعیت 4.06 2020-12
سن بازنشستگی زنان 62.75 2021-12
سن بازنشستگی مردان 65 2021-12
تغییر اشتغال -0.4 2021-03
نرخ اشتغال 61.4 2021-03
استخدام تمام وقت 1521 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 51.5 2021-03
قسمت مدت زمان اشتغال 82.5 2021-03
رشد دستمزد 5.9 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 82.24 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 3356659 2021-09
موارد کروناویروس 389654 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 8481 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 351170 2021-09
تختخوابهای ICU 399 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.1 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2021-08
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2021-08
اندازه اصل تورم 2.1 2021-08
قیمت تولید 104 2021-07
CPI مسکن آب و برق 101 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2021-08
تورم مواد غذایی 2.4 2021-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2021-08
تغییر قیمت تولید کننده 9.3 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2021-07
نرخ بهره بین بانکی 0.18 2021-09
عرضه پول M0 38199 2021-07
عرضه پول M1 184164 2021-07
ترازنامه بانک 481225 2021-06
ذخایر ارزی خارجی 22328 2021-07
وام به بخش خصوصی 31198 2021-07
نرخ بهره سپرده 0 2021-07
نسبت ذخیره نقدی 9 2021-06
ترازنامه بانک مرکزی 191018 2021-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -5811 2021-07
حساب جاری -1363 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2020-12
صادرات 11600 2021-07
واردات 17400 2021-07
بدهی خارجی 53597 2021-05
گردش سرمایه -894 2021-03
حواله 978 2021-03
ورود توریست 4714999 2021-07
تولید نفت خام 11 2021-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 617 2021-03
شاخص تروریسم 0 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.7 2020-12
بودجه دولت -7.4 2020-12
ارزش بودجه دولت -4409 2021-03
هزینه های دولت 20252 2021-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 55.4 2020-12
درآمدهای دولت 45344 2021-03
بدهی های دولت 337141 2021-04
هزینه های مالی 49753 2021-03
درخواست پناهندگی 150 2021-03
ارزیابی اعتبار 51 2021-09
مخارج نظامی 1031 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 36.5 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 3.9 2021-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.6 2021-07
تولید صنعتی 3.3 2021-07
تغییرات موجودی انبار 4997 2021-06
ثبت خودرو 2815 2021-08
سرعت اینترنت 8592 2017-03
آدرس های IP 1286714 2017-03
اطمینان کسب و کار 10.7 2021-08
شاخص رقابتی 61.94 2019-12
رتبه رقابتی 63 2019-12
شاخص فساد مالی 47 2020-12
رتبه فساد مالی 63 2020-12
آسانی کسب و کار 51 2019-12
تولید الکتریسیته 880 2021-06
استخراج معدن -6.3 2021-07
تولید فولاد 15 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 2.2 2021-07
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 12.8 2021-07
هزینه های مصرف کننده 57275 2021-06
تسهیلات اعتباری خریدار 76680 2021-06
نرخ وام بانکی 2.87 2021-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.4 2021-08
قیمت گازوئیل 1.69 2021-08

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 771 2021-06
میزان ساخت و ساز 11.3 2021-06
نرخ مالکیت مسکن 89.7 2019-12
شاخص مسکن 134 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کرواسی - شاخص های اقتصادی.