کرواسی - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-03
نرخ بیکاری 9.2 2018-05
نرخ تورم 2.4 2018-06
نرخ بهره 2.5 2018-06
موازنه تجاری -5662 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 6.35 2018-07
بازار سهام 1795 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.18 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 54.85 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 79593 HRK - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17676 HRK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 15220 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22670 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1936 HRK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3686 HRK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10136 HRK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11542 HRK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12153 HRK - میلیون 2018-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.2 % 2018-05
افراد شاغل 1616 هزار 2018-03
افراد بیکار 141896 2018-05
نرخ بیکاری بلند مدت 4 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 23.6 % 2018-03
هزینه های کار 97.6 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 101 نقاط شاخص 2018-05
دستمزد 6220 HRK / ماه 2018-04
حداقل دستمزد 462 EUR / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 5617 HRK / ماه 2018-04
جمعیت 4.11 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 1 % 2018-03
نرخ اشتغال 59 % 2018-03
استخدام تمام وقت 1513 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 51 % 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 79.8 هزار 2018-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.4 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-05
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-05
اندازه اصل تورم 0.7 % 2018-05
قیمت تولید 100 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 97.2 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 2.3 % 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 3.5 % 2018-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی 0.25 % 2018-07
عرضه پول M0 26720 HRK - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 106502 HRK - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 402426 HRK - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 16612 EUR - میلیون 2018-05
وام به بخش خصوصی 29562 HRK - میلیون 2018-05
نرخ بهره سپرده 0 % 2018-05
نسبت ذخیره نقدی 12 % 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 125621 HRK - میلیون 2018-05
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -5662 HRK - میلیون 2018-05
صادرات 9087 HRK - میلیون 2018-05
واردات 14749 HRK - میلیون 2018-05
حساب جاری -1902 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.9 % 2017-12
بدهی خارجی 50076 EUR - میلیون 2018-03
گردش سرمایه -1154 EUR - میلیون 2018-03
حواله 617 EUR - میلیون 2018-03
ورود توریست 1442983 2018-05
تولید نفت خام 13 BBL/D/1K 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 468 EUR - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0.03 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78 % 2017-12
بودجه دولت 0.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -1238 HRK - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 16775 HRK - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.3 % 2017-12
درآمدهای دولت 8241 HRK - میلیون 2018-03
بدهی های دولت 281287 HRK - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 10956 HRK - میلیون 2018-03
درخواست پناهندگی 110 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 45.11
مخارج نظامی 745 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -0.7 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.8 % 2018-05
تولید صنعتی 0.1 % 2018-05
تغییرات موجودی انبار 7291 HRK - میلیون 2018-03
ثبت خودرو 8762 2018-05
سرعت اینترنت 8592 KBps 2017-03
آدرس های IP 1286714 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 12.1 نقاط شاخص 2018-06
شاخص رقابتی 4.19 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 74 2018-12
شاخص فساد مالی 49 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 57 2017-12
آسانی کسب و کار 51 2017-12
تولید الکتریسیته 1195 گیگاوات ساعت 2018-04
استخراج معدن -10.3 % 2018-05
تولید فولاد 10 هزار تن 2018-05
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.8 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.9 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 47526 HRK - میلیون 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 61224 HRK - میلیون 2018-05
نرخ وام بانکی 3.91 % 2018-05
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.5 نقاط شاخص 2018-06
قیمت گازوئیل 1.61 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 57.06 % 2015-12
مسکن سازی گذشته مرجع
نرخ مالکیت مسکن 90 % 2016-12
شاخص مسکن 109 نقاط شاخص 2018-03
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37.2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.2 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
درجه حرارت 23.56 celsius 2013-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کرواسی - شاخص های اقتصادی.