بازارها گذشته مرجع
پول 6.53 2019-03
بازار سهام 1777 2019-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.86 2019-03
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2018-12
نرخ بیکاری 10.3 2019-01
نرخ تورم 0.5 2019-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-02
نرخ بهره 2.5 2019-01
موازنه تجاری -5400 2019-01
حساب جاری 4011 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.9 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78 2017-12
بودجه دولت 0.8 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2019-01
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی 54.85 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 88336 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19215 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15220 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22670 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3064 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4006 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10977 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11728 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14646 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.3 2019-01
افراد شاغل 1689 2018-09
افراد بیکار 158834 2019-01
نرخ بیکاری بلند مدت 3.1 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 22.7 2018-12
هزینه های کار 82.3 2018-09
بهره وری 106 2019-01
دستمزد 6262 2018-12
حداقل دستمزد 466 2018-12
دستمزد در تولید 5696 2018-12
جمعیت 4.11 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال -0.2 2018-09
نرخ اشتغال 61.9 2018-09
استخدام تمام وقت 1574 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 51.6 2018-09
هزینه زندگی خانواده 10500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 7020 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 88.6 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 7340 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3740 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.5 2019-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-02
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2019-01
اندازه اصل تورم 0.2 2019-02
قیمت تولید 100 2019-02
CPI مسکن آب و برق 99.3 2019-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.5 2019-02
تورم مواد غذایی -1 2019-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده 1.4 2019-02
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 0.25 2019-03
عرضه پول M0 27559 2019-01
عرضه پول M1 116653 2019-01
ترازنامه بانک 414615 2019-01
ذخایر ارزی 18459 2019-01
وام به بخش خصوصی 28283 2019-01
نرخ بهره سپرده 0 2018-12
نسبت ذخیره نقدی 12 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 140778 2019-01
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -5400 2019-01
حساب جاری 4011 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.9 2017-12
صادرات 8200 2019-01
واردات 13600 2019-01
بدهی خارجی 44431 2018-11
گردش سرمایه 3250 2018-09
حواله 578 2018-09
ورود توریست 119844 2019-01
تولید نفت خام 14 2018-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 56.8 2018-09
شاخص تروریسم 0.01 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78 2017-12
بودجه دولت 0.8 2017-12
ارزش بودجه دولت -775 2018-11
هزینه های دولت 18212 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.3 2017-12
درآمدهای دولت 10622 2018-11
بدهی های دولت 280282 2018-10
هزینه های مالی 11191 2018-11
درخواست پناهندگی 30 2018-12
ارزیابی اعتبار 45.11
مخارج نظامی 745 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.2 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 4.7 2019-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9.2 2019-01
تولید صنعتی 3.8 2019-01
تغییرات موجودی انبار 2359 2018-12
ثبت خودرو 3559 2019-02
سرعت اینترنت 8592 2017-03
آدرس های IP 1286714 2017-03
اطمینان کسب و کار 14.1 2019-02
شاخص رقابتی 60.11 2018-12
رتبه رقابتی 68 2018-12
شاخص فساد مالی 48 2018-12
رتبه فساد مالی 60 2018-12
آسانی کسب و کار 58 2018-12
تولید الکتریسیته 1235 2019-01
استخراج معدن -3.9 2019-01
تولید فولاد 15 2019-01
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2019-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.3 2019-01
هزینه های مصرف کننده 53449 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 65049 2019-01
نرخ وام بانکی 3.53 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.6 2019-02
قیمت گازوئیل 1.45 2019-02
بدهی خانوار به درآمد 57.06 2015-12
مسکن سازی گذشته مرجع
نرخ مالکیت مسکن 90.5 2017-12
شاخص مسکن 112 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کرواسی - شاخص های اقتصادی.