بازارها گذشته مرجع
پول 6.4 2020-10
بازار سهام 1601 2020-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.85 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -14.9 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -15.1 2020-06
نرخ بیکاری 8.8 2020-09
نرخ تورم 0 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2020-09
نرخ بهره 2.5 2020-08
موازنه تجاری -4800 2020-08
حساب جاری -667 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.2 2019-12
بودجه دولت 0.4 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.1 2020-08
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2019-12
موارد کروناویروس 33959 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 429 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 22910 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -14.9 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -15.1 2020-06
تولید ناخالص داخلی 60.42 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 81591 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 18777 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 16454 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28508 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2452 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4263 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11036 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11936 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12750 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.8 2020-09
افراد شاغل 1668 2020-06
افراد بیکار 147434 2020-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.6 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 24.5 2020-06
هزینه های کار 112 2020-06
بهره وری 98.3 2020-08
دستمزد 6723 2020-08
حداقل دستمزد 537 2020-09
دستمزد در تولید 6138 2020-08
جمعیت 4.08 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال -2 2020-06
نرخ اشتغال 62.2 2020-06
استخدام تمام وقت 1567 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 50.8 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 69.6 2020-06
رشد دستمزد 2.8 2020-05

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2020-09
اندازه اصل تورم 1.1 2020-08
قیمت تولید 95.9 2020-09
CPI مسکن آب و برق 99.1 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.3 2020-09
تورم مواد غذایی 0.9 2020-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده -4.6 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2020-08
نرخ بهره بین بانکی 0.18 2020-10
عرضه پول M0 34772 2020-08
عرضه پول M1 155178 2020-08
ترازنامه بانک 448912 2020-05
ذخایر ارزی 18011 2020-08
وام به بخش خصوصی 32425 2020-08
نرخ بهره سپرده 0 2020-08
نسبت ذخیره نقدی 9 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 142443 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -4800 2020-08
حساب جاری -667 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2019-12
صادرات 9940 2020-07
واردات 14782 2020-07
بدهی خارجی 46485 2020-06
گردش سرمایه 526 2020-06
حواله 822 2020-06
ورود توریست 5053726 2020-08
تولید نفت خام 12 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 236 2020-06
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.2 2019-12
بودجه دولت 0.4 2019-12
ارزش بودجه دولت -3712 2020-03
هزینه های دولت 19060 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.1 2019-12
درآمدهای دولت 41930 2020-03
بدهی های دولت 304937 2020-04
هزینه های مالی 45642 2020-03
درخواست پناهندگی 30 2020-04
ارزیابی اعتبار 51 2020-10
مخارج نظامی 827 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 36.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -1.2 2020-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.1 2020-08
تولید صنعتی -1.7 2020-08
تغییرات موجودی انبار 4656 2020-06
ثبت خودرو 3097 2020-09
سرعت اینترنت 8592 2017-03
آدرس های IP 1286714 2017-03
اطمینان کسب و کار -11.9 2020-09
شاخص رقابتی 61.94 2019-12
رتبه رقابتی 63 2019-12
شاخص فساد مالی 47 2019-12
رتبه فساد مالی 63 2019-12
آسانی کسب و کار 51 2019-12
تولید الکتریسیته 1521 2019-12
استخراج معدن -8.1 2020-08
تولید فولاد 0 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.1 2020-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی -8.6 2020-08
هزینه های مصرف کننده 48348 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 74417 2020-08
نرخ وام بانکی 3.25 2020-08
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.6 2020-09
قیمت گازوئیل 1.42 2020-09

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 766 2020-05
میزان ساخت و ساز 4.6 2020-07
نرخ مالکیت مسکن 90.1 2018-12
شاخص مسکن 131 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 33959 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 429 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 22910 2020-10
تختخوابهای ICU 399 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کرواسی - شاخص های اقتصادی.