بازارها گذشته مرجع
پول 6.25 2021-01
بازار سهام 1828 2021-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.69 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.9 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10 2020-09
نرخ بیکاری 9.3 2020-11
نرخ تورم -0.7 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2020-12
نرخ بهره 2.5 2020-11
موازنه تجاری -3656 2020-11
حساب جاری 1927 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.2 2019-12
بودجه دولت 0.4 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.5 2020-11
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2019-12
موارد کروناویروس 224954 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 4616 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 214609 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.9 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10 2020-09
تولید ناخالص داخلی 60.42 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 96599 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20973 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 16454 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28508 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3330 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4660 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11883 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11760 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19438 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.3 2020-11
افراد شاغل 1678 2020-09
افراد بیکار 156550 2020-11
نرخ بیکاری بلند مدت 2 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 24.1 2020-09
هزینه های کار 96.5 2020-09
بهره وری 99.6 2020-11
دستمزد 6756 2020-10
حداقل دستمزد 537 2020-09
دستمزد در تولید 6271 2020-10
جمعیت 4.08 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال -2 2020-06
نرخ اشتغال 63 2020-09
استخدام تمام وقت 1567 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 51.7 2020-09
قسمت مدت زمان اشتغال 69.6 2020-06
رشد دستمزد 4.4 2020-08

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.7 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2020-12
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2020-11
اندازه اصل تورم 0.6 2020-11
قیمت تولید 98 2020-12
CPI مسکن آب و برق 98.9 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.7 2020-12
تورم مواد غذایی -1.2 2020-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده -2.5 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2020-11
نرخ بهره بین بانکی 0.18 2021-01
عرضه پول M0 33779 2020-11
عرضه پول M1 157243 2020-11
ترازنامه بانک 458918 2020-09
ذخایر ارزی 18583 2020-11
وام به بخش خصوصی 32284 2020-11
نرخ بهره سپرده 0 2020-09
نسبت ذخیره نقدی 9 2020-09
ترازنامه بانک مرکزی 165296 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3656 2020-11
حساب جاری 1927 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2019-12
صادرات 10456 2020-11
واردات 14112 2020-11
بدهی خارجی 47767 2020-09
گردش سرمایه 1906 2020-09
حواله 822 2020-06
ورود توریست 5529589 2020-11
تولید نفت خام 11 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 236 2020-06
شاخص تروریسم 0 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.2 2019-12
بودجه دولت 0.4 2019-12
ارزش بودجه دولت -3712 2020-03
هزینه های دولت 18789 2020-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.1 2019-12
درآمدهای دولت 41930 2020-03
بدهی های دولت 325866 2020-08
هزینه های مالی 45642 2020-03
درخواست پناهندگی 265 2020-07
ارزیابی اعتبار 51 2021-01
مخارج نظامی 827 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 36.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -1.7 2020-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.9 2020-10
تولید صنعتی -1.7 2020-11
تغییرات موجودی انبار -2530 2020-09
ثبت خودرو 2646 2020-11
سرعت اینترنت 8592 2017-03
آدرس های IP 1286714 2017-03
اطمینان کسب و کار -9 2020-12
شاخص رقابتی 61.94 2019-12
رتبه رقابتی 63 2019-12
شاخص فساد مالی 47 2019-12
رتبه فساد مالی 63 2019-12
آسانی کسب و کار 51 2019-12
تولید الکتریسیته 1354 2020-10
استخراج معدن -5.3 2020-11
تولید فولاد 0 2020-11

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.5 2020-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.7 2020-11
هزینه های مصرف کننده 49591 2020-09
تسهیلات اعتباری خریدار 75332 2020-11
نرخ وام بانکی 2.83 2020-11
ضریب اطمینان مصرف کننده -21.6 2020-12
قیمت گازوئیل 1.48 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 1031 2020-09
میزان ساخت و ساز 5.7 2020-10
نرخ مالکیت مسکن 90.1 2018-12
شاخص مسکن 130 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 224954 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 4616 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 214609 2021-01
تختخوابهای ICU 399 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کرواسی - شاخص های اقتصادی.