گذشته قبلی
پول 7.23 7.21
بازار سهام 2010 2036 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 1.4 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7 9.7 در صد
نرخ بیکاری 6.5 7 در صد
نرخ تورم 10.8 9.4 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1.4 2.6 در صد
نرخ بهره 2.5 2.5 در صد
موازنه تجاری -10408 -11499 HRK - میلیون
حساب جاری -2391 -451 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.8 87.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -2.9 -7.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 2.3 0.3 در صد
نرخ مالیات شرکت 18 18 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 36 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 6.5 7 در صد
افراد شاغل 1690 1693 هزار
افراد بیکار 109838 118922
نرخ بیکاری بلند مدت 2.5 2.5 در صد
نرخ بیکاری جوانان 17 17 در صد
هزینه های کار 105 100 امتیاز
بهره وری 102 104 امتیاز
دستمزد 7547 7607 HRK / ماه
حداقل دستمزد 624 567 EUR / ماه
دستمزد در تولید 7041 7163 HRK / ماه
جمعیت 4.06 4.08 میلیون
سن بازنشستگی زنان 62.75 62.5
سن بازنشستگی مردان 65 65
تغییر اشتغال 0.6 -0.1 در صد
نرخ اشتغال 64.1 64.6 در صد
استخدام تمام وقت 1586 1598 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 51.9 51.5 در صد
قسمت مدت زمان اشتغال 75.6 77.7 هزار
رشد دستمزد 6.57 6.57 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 10.8 9.4 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1.4 2.6 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 114 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 114 114 امتیاز
اندازه اصل تورم 8.7 8.3 در صد
قیمت تولید 126 123 امتیاز
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) 1.2 3.9 در صد
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه 10.7 10.9 در صد
CPI مسکن آب و برق 110 109 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 120 امتیاز
تورم مواد غذایی 15.2 12.8 در صد
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 116 115 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 23.7 21.9 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 129 129 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 5257861 5257653 دوزها
موارد کروناویروس 1146183 1145521 افراد
مرگ و میر کروناویروس 16059 16052 افراد
تختخوابهای ICU 399 396 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 2.5 2.5 در صد
نرخ بهره بین بانکی 0.18 0.18 در صد
عرضه پول M0 34736 34695 HRK - میلیون
عرضه پول M1 189518 188354 HRK - میلیون
ترازنامه بانک 505261 506217 HRK - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 25822 24070 EUR - میلیون
وام به بخش خصوصی 36804 35695 HRK - میلیون
نرخ بهره سپرده 0 0 در صد
نسبت ذخیره نقدی 9 9 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 212813 228468 HRK - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -10408 -11499 HRK - میلیون
حساب جاری -2391 -451 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 3 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 16113 13348 HRK - میلیون
واردات 27612 20952 HRK - میلیون
بدهی خارجی 51422 50214 USD - میلیون
گردش سرمایه -2736 75.7 EUR - میلیون
حواله 867 831 EUR - میلیون
ورود توریست 1022293 380377
واردات گاز طبیعی 7794 8239 تراژول
تولید نفت خام 11 11 BBL/D/1K
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 901 598 EUR - میلیون
شاخص تروریسم 0 0
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.8 87.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -2.9 -7.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -7304 3790 HRK - میلیون
هزینه های دولت 20660 23560 HRK - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 55.4 47.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 51456 54725 HRK - میلیون
بدهی های دولت 343306 343609 HRK - میلیون
هزینه های مالی 58760 50936 HRK - میلیون
درخواست پناهندگی 320 360 افراد
ارزیابی اعتبار 53
مخارج نظامی 1031 1002 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 18 18 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 36 در صد
نرخ مالیات بر فروش 25 25 در صد
نرخ تامین اجتماعی 36.5 36.5 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 16.5 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 20 در صد
گذشته قبلی
تولید صنعتی 3 1.7 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 -1.1 در صد
تولید صنعتی 3.2 1.5 در صد
تغییرات موجودی انبار 57390 -10299 HRK - میلیون
ثبت خودرو 4055 4258
سرعت اینترنت 8592 8184 KBps
آدرس های IP 1286714 1314460 IP
اطمینان کسب و کار 12.3 10.8 امتیاز
شاخص رقابتی 61.94 60.11 امتیاز
رتبه رقابتی 63 68
شاخص فساد مالی 47 47 امتیاز
رتبه فساد مالی 63 63
آسانی کسب و کار 51 58
تولید الکتریسیته 1022 1189 گیگاوات ساعت
استخراج معدن -6.5 -7.1 در صد
تولید فولاد 15 17.41 هزار تن
گذشته قبلی
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 2.3 0.3 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 4.3 5.7 در صد
هزینه های مصرف کننده 58135 62537 HRK - میلیون
تسهیلات اعتباری خریدار 76949 76870 HRK - میلیون
نرخ وام بانکی 2.72 2.61 در صد
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.3 -24 امتیاز
قیمت گازوئیل 1.97 1.67 USD / لیتر
گذشته قبلی
جواز ساختمان 1005 1032 واحد
میزان ساخت و ساز 5.1 7.9 در صد
نرخ مالکیت مسکن 91.3 89.7 در صد
شاخص مسکن 145 141 امتیاز


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کرواسی - شاخص های اقتصادی.