کرواسی - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2017-12
نرخ بیکاری 11.5 2018-03
نرخ تورم 1.1 2018-03
نرخ بهره 2.5 2018-03
موازنه تجاری -5469 2018-02
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 6.09 2018-04
بازار سهام 1772 امتیاز 2018-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.23 % 2018-04
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 50.43 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 85851 HRK - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17826 HRK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 14372 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21409 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3199 HRK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3832 HRK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11285 HRK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11403 HRK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14359 HRK - میلیون 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.5 % 2018-03
افراد شاغل 1639 هزار 2017-12
افراد بیکار 177973 2018-03
نرخ بیکاری بلند مدت 3.6 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 25 % 2017-12
هزینه های کار 87.1 نقاط شاخص 2017-12
بهره وری 104 نقاط شاخص 2018-02
دستمزد 6189 HRK / ماه 2018-01
حداقل دستمزد 462 EUR / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 5605 HRK / ماه 2018-01
جمعیت 4.15 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 % 2017-12
نرخ اشتغال 59.6 % 2017-12
استخدام تمام وقت 1530 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 52 % 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 83.8 هزار 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.1 % 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2018-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-03
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-03
اندازه اصل تورم 0.7 % 2018-02
قیمت تولید 98.8 نقاط شاخص 2018-03
CPI مسکن آب و برق 96.7 نقاط شاخص 2018-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.9 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 1.2 % 2018-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2018-03
تغییر قیمت تولید کننده 1.3 % 2018-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 % 2018-03
نرخ بهره بین بانکی 0.25 % 2018-04
عرضه پول M0 24686 HRK - میلیون 2018-02
عرضه پول M1 99342 HRK - میلیون 2018-02
ترازنامه بانک 396869 HRK - میلیون 2018-02
ذخایر ارزی 16063 EUR - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 28702 HRK - میلیون 2018-02
نرخ بهره سپرده 0 % 2018-02
نسبت ذخیره نقدی 12 % 2018-02
ترازنامه بانک مرکزی 122878 HRK - میلیون 2018-02
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -5469 HRK - میلیون 2018-02
صادرات 7726 HRK - میلیون 2018-02
واردات 13194 HRK - میلیون 2018-02
حساب جاری -674 EUR - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.9 % 2017-12
بدهی خارجی 48019 EUR - میلیون 2017-12
گردش سرمایه -586 EUR - میلیون 2017-12
حواله 696 EUR - میلیون 2017-12
ورود توریست 137156 2018-02
تولید نفت خام 14 BBL/D/1K 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 549 EUR - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0.03 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78 % 2017-12
بودجه دولت 0.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -1895 HRK - میلیون 2018-02
هزینه های دولت 17766 HRK - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.3 % 2017-12
درآمدهای دولت 9758 HRK - میلیون 2017-11
بدهی های دولت 283529 HRK - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 11206 HRK - میلیون 2017-11
درخواست پناهندگی 50 افراد 2018-01
ارزیابی اعتبار 45.11
مخارج نظامی 687 USD - میلیون 2016-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 3.3 % 2018-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.1 % 2018-02
تولید صنعتی 3.1 % 2018-02
تغییرات موجودی انبار 1196 HRK - میلیون 2017-12
ثبت خودرو 6296 2018-03
سرعت اینترنت 8592 KBps 2017-03
آدرس های IP 1286714 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 11.4 نقاط شاخص 2018-03
شاخص رقابتی 4.19 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 74 2018-12
شاخص فساد مالی 49 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 57 2017-12
آسانی کسب و کار 51 2017-12
تولید الکتریسیته 1378 گیگاوات ساعت 2018-02
استخراج معدن -8.2 % 2018-02
تولید فولاد 5 هزار تن 2018-02
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.2 % 2018-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.2 % 2018-02
هزینه های مصرف کننده 51467 HRK - میلیون 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 58275 HRK - میلیون 2018-02
نرخ وام بانکی 4.07 % 2018-02
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.3 نقاط شاخص 2018-03
قیمت گازوئیل 1.53 USD / لیتر 2018-02
بدهی خانوار به درآمد 57.06 % 2015-12
مسکن سازی گذشته مرجع
نرخ مالکیت مسکن 90 % 2016-12
شاخص مسکن 108 نقاط شاخص 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37.2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.2 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
درجه حرارت 23.56 celsius 2013-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کرواسی - شاخص های اقتصادی.