بازارها گذشته مرجع
پول 6.82 2020-06
بازار سهام 1637 2020-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.45 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 2020-03
نرخ بیکاری 9.4 2020-04
نرخ تورم -0.2 2020-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-04
نرخ بهره 2.5 2020-03
موازنه تجاری -5851 2020-03
حساب جاری -592 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.2 2019-12
بودجه دولت 0.4 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -19.8 2020-04
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2019-12
موارد کروناویروس 2246 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 103 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 2072 2020-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 2020-03
تولید ناخالص داخلی 61.35 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 86023 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20315 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 15870 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23637 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2218 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4320 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11201 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11836 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13688 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.4 2020-04
افراد شاغل 1675 2019-12
افراد بیکار 159234 2020-04
نرخ بیکاری بلند مدت 2.3 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 16.2 2020-03
هزینه های کار 91 2019-12
بهره وری 97.8 2020-04
دستمزد 6713 2020-03
حداقل دستمزد 546 2020-03
دستمزد در تولید 6138 2020-03
جمعیت 4.08 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 2019-12
نرخ اشتغال 62.2 2019-12
استخدام تمام وقت 1577 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 51.3 2019-12
هزینه زندگی خانواده 10500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 7020 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 70.4 2019-12
رشد دستمزد 6.6 2020-02
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 7340 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3740 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.2 2020-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2020-04
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2020-04
اندازه اصل تورم 1.5 2020-03
قیمت تولید 95.9 2020-04
CPI مسکن آب و برق 99.1 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 93.5 2020-04
تورم مواد غذایی 3.7 2020-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2020-04
تغییر قیمت تولید کننده -5.9 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 0.18 2020-06
عرضه پول M0 31967 2020-03
عرضه پول M1 141771 2020-04
ترازنامه بانک 434077 2020-02
ذخایر ارزی 15985 2020-04
وام به بخش خصوصی 33457 2020-04
نرخ بهره سپرده 0 2020-03
نسبت ذخیره نقدی 9.96 2020-03
ترازنامه بانک مرکزی 148948 2020-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -5851 2020-03
حساب جاری -592 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2019-12
صادرات 8779 2020-03
واردات 14630 2020-03
بدهی خارجی 46367 2020-02
گردش سرمایه -82.2 2019-12
حواله 958 2019-12
ورود توریست 355678 2020-03
تولید نفت خام 12 2020-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 291 2019-12
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.2 2019-12
بودجه دولت 0.4 2019-12
ارزش بودجه دولت 2190 2019-09
هزینه های دولت 18172 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.1 2019-12
درآمدهای دولت 12101 2019-10
بدهی های دولت 293020 2019-12
هزینه های مالی 10432 2019-10
درخواست پناهندگی 180 2019-11
ارزیابی اعتبار 51 2020-05
مخارج نظامی 827 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 36.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -11 2020-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.7 2020-03
تولید صنعتی -6.2 2020-03
تغییرات موجودی انبار 7498 2020-03
ثبت خودرو 1077 2020-04
سرعت اینترنت 8592 2017-03
آدرس های IP 1286714 2017-03
اطمینان کسب و کار -19.7 2020-05
شاخص رقابتی 61.94 2019-12
رتبه رقابتی 63 2019-12
شاخص فساد مالی 47 2019-12
رتبه فساد مالی 63 2019-12
آسانی کسب و کار 51 2019-12
تولید الکتریسیته 1521 2019-12
استخراج معدن -9.3 2020-03
تولید فولاد 5 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -19.8 2020-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی -25.5 2020-04
هزینه های مصرف کننده 53906 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 72924 2020-04
نرخ وام بانکی 2.93 2020-04
ضریب اطمینان مصرف کننده -21.7 2020-05
قیمت گازوئیل 1.24 2020-05

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 771 2020-02
میزان ساخت و ساز 11.9 2020-02
نرخ مالکیت مسکن 90.1 2018-12
شاخص مسکن 125 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 2246 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 103 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 2072 2020-06
تختخوابهای ICU 399 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کرواسی - شاخص های اقتصادی.