بازارها گذشته مرجع
پول 6.71 2019-10
بازار سهام 1998 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.52 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2019-06
نرخ بیکاری 6.8 2019-08
نرخ تورم 0.8 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-09
نرخ بهره 2.5 2019-09
موازنه تجاری -5581 2019-08
حساب جاری -512 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.1 2018-12
بودجه دولت 0.2 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.9 2019-08
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2019-06
تولید ناخالص داخلی 60.81 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 91935 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 22029 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 15870 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23637 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2306 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4292 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10993 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11934 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 17385 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.8 2019-08
افراد شاغل 1678 2019-06
افراد بیکار 114498 2019-08
نرخ بیکاری بلند مدت 3.2 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 19.3 2019-06
هزینه های کار 97.2 2019-06
بهره وری 104 2019-08
دستمزد 6420 2019-07
حداقل دستمزد 506 2019-09
دستمزد در تولید 6007 2019-07
جمعیت 4.11 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال -1.6 2019-06
نرخ اشتغال 61.8 2019-06
استخدام تمام وقت 1548 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 50.7 2019-06
هزینه زندگی خانواده 10500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 7020 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 85.2 2019-03
رشد دستمزد 3.4 2019-07
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 7340 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3740 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.8 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-08
اندازه اصل تورم 0.7 2019-08
قیمت تولید 101 2019-09
CPI مسکن آب و برق 101 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-09
تورم مواد غذایی 0.5 2019-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده -0.4 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 0.23 2019-10
عرضه پول M0 32340 2019-08
عرضه پول M1 134807 2019-08
ترازنامه بانک 431294 2019-08
ذخایر ارزی 21037 2019-08
وام به بخش خصوصی 30452 2019-08
نرخ بهره سپرده 0 2019-08
نسبت ذخیره نقدی 12 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 159335 2019-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -5581 2019-08
حساب جاری -512 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2018-12
صادرات 7538 2019-08
واردات 13120 2019-08
بدهی خارجی 50728 2019-06
گردش سرمایه 992 2019-06
حواله 840 2019-06
ورود توریست 4365372 2019-08
تولید نفت خام 14 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -27.7 2019-06
شاخص تروریسم 0.01 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.1 2018-12
بودجه دولت 0.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -42.9 2019-06
هزینه های دولت 18877 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.4 2018-12
درآمدهای دولت 11964 2019-05
بدهی های دولت 297908 2019-06
هزینه های مالی 12112 2019-05
درخواست پناهندگی 60 2019-06
ارزیابی اعتبار 45.11
مخارج نظامی 827 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 36.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -1.7 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3 2019-08
تولید صنعتی -2.8 2019-08
تغییرات موجودی انبار 4114 2019-06
ثبت خودرو 3403 2019-08
سرعت اینترنت 8592 2017-03
آدرس های IP 1286714 2017-03
اطمینان کسب و کار 8.2 2019-09
شاخص رقابتی 61.94 2019-12
رتبه رقابتی 63 2019-12
شاخص فساد مالی 48 2018-12
رتبه فساد مالی 60 2018-12
آسانی کسب و کار 58 2018-12
تولید الکتریسیته 852 2019-07
استخراج معدن -5.2 2019-08
تولید فولاد 4 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.9 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.2 2019-08
هزینه های مصرف کننده 52142 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 69752 2019-08
نرخ وام بانکی 3.01 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.4 2019-09
قیمت گازوئیل 1.49 2019-09
بدهی خانوار به درآمد 57.06 2015-12
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 798 2019-07
نرخ مالکیت مسکن 90.1 2018-12
شاخص مسکن 121 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کرواسی - شاخص های اقتصادی.