بازارها گذشته مرجع
پول 6.32 2021-06
بازار سهام 1992 2021-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.59 2021-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.8 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.7 2021-03
نرخ بیکاری 8.2 2021-05
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 56.47 2021-06
نرخ تورم 2.1 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2318428 2021-06
نرخ بهره 2.5 2021-04
موازنه تجاری -5463 2021-04
حساب جاری -375 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.7 2020-12
بودجه دولت -7.4 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.1 2021-04
نرخ مالیات شرکت 18 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
موارد کروناویروس 359031 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 8168 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 350143 2021-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.8 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.7 2021-03
تولید ناخالص داخلی 60.42 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 86072 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21568 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 16454 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28508 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2440 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4894 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11842 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 12146 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13262 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.2 2021-05
افراد شاغل 1634 2020-12
افراد بیکار 138030 2021-05
نرخ بیکاری بلند مدت 2 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 20.5 2021-03
هزینه های کار 106 2021-03
بهره وری 109 2021-04
دستمزد 7082 2021-04
حداقل دستمزد 563 2021-03
دستمزد در تولید 6466 2021-04
جمعیت 4.06 2020-12
سن بازنشستگی زنان 62.75 2021-12
سن بازنشستگی مردان 65 2021-12
تغییر اشتغال -0.5 2020-12
نرخ اشتغال 61.5 2020-12
استخدام تمام وقت 1532 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 51.3 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 77 2020-12
رشد دستمزد 3.7 2021-02

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 56.47 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2318428 2021-06
موارد کروناویروس 359031 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 8168 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 350143 2021-06
تختخوابهای ICU 399 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.1 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2021-05
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2021-05
اندازه اصل تورم 0.7 2021-04
قیمت تولید 102 2021-05
CPI مسکن آب و برق 101 2021-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2021-05
تورم مواد غذایی -1 2021-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2021-05
تغییر قیمت تولید کننده 7.6 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2021-04
نرخ بهره بین بانکی 0.18 2021-06
عرضه پول M0 34926 2021-04
عرضه پول M1 167380 2021-04
ترازنامه بانک 467419 2021-02
ذخایر ارزی 20721 2021-04
وام به بخش خصوصی 31590 2021-04
نرخ بهره سپرده 0 2021-03
نسبت ذخیره نقدی 9 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 174200 2021-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -5463 2021-04
حساب جاری -375 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2019-12
صادرات 11329 2021-04
واردات 16792 2021-04
بدهی خارجی 50901 2021-02
گردش سرمایه 472 2020-12
حواله 1048 2020-12
ورود توریست 179766 2021-04
تولید نفت خام 11 2021-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 160 2020-12
شاخص تروریسم 0 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.7 2020-12
بودجه دولت -7.4 2020-12
ارزش بودجه دولت -7749 2020-12
هزینه های دولت 18662 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 55.4 2020-12
درآمدهای دولت 50285 2020-12
بدهی های دولت 331081 2021-02
هزینه های مالی 58034 2020-12
درخواست پناهندگی 125 2021-02
ارزیابی اعتبار 51 2021-06
مخارج نظامی 1031 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 36.5 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 17.3 2021-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.1 2021-04
تولید صنعتی 16.4 2021-04
تغییرات موجودی انبار 5460 2021-03
ثبت خودرو 4467 2021-05
سرعت اینترنت 8592 2017-03
آدرس های IP 1286714 2017-03
اطمینان کسب و کار 6.3 2021-05
شاخص رقابتی 61.94 2019-12
رتبه رقابتی 63 2019-12
شاخص فساد مالی 47 2020-12
رتبه فساد مالی 63 2020-12
آسانی کسب و کار 51 2019-12
تولید الکتریسیته 1401 2021-03
استخراج معدن -0.2 2021-04
تولید فولاد 15 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.1 2021-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 34.4 2021-04
هزینه های مصرف کننده 53708 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 75599 2021-04
نرخ وام بانکی 3.08 2021-04
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.2 2021-05
قیمت گازوئیل 1.67 2021-05

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 1120 2021-03
میزان ساخت و ساز 3.8 2021-02
نرخ مالکیت مسکن 89.7 2019-12
شاخص مسکن 133 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کرواسی - شاخص های اقتصادی.