بازارها گذشته مرجع
پول 6.37 2021-04
بازار سهام 1889 2021-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.72 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.7 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7 2020-12
نرخ بیکاری 9.7 2021-02
نرخ تورم 0.3 2021-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-02
نرخ بهره 2.5 2021-02
موازنه تجاری -5747 2021-02
حساب جاری -375 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.2 2019-12
بودجه دولت 0.4 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.4 2021-02
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2019-12
موارد کروناویروس 288364 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 6235 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 268929 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.7 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7 2020-12
تولید ناخالص داخلی 60.42 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 87892 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21392 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 16454 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28508 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3670 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4627 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 12159 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11755 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13612 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.7 2021-02
افراد شاغل 1634 2020-12
افراد بیکار 162386 2021-02
نرخ بیکاری بلند مدت 2 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 21.6 2020-12
هزینه های کار 103 2020-12
بهره وری 102 2021-02
دستمزد 6979 2021-01
حداقل دستمزد 563 2021-03
دستمزد در تولید 6301 2021-01
جمعیت 4.08 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62.75 2021-12
سن بازنشستگی مردان 65 2021-12
تغییر اشتغال -0.5 2020-12
نرخ اشتغال 63 2020-09
استخدام تمام وقت 1581 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 51.3 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 71.9 2020-09
رشد دستمزد 2.7 2021-01

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.3 2021-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2021-02
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2021-02
اندازه اصل تورم 0.4 2021-01
قیمت تولید 100 2021-02
CPI مسکن آب و برق 99.5 2021-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2021-02
تورم مواد غذایی -1.3 2021-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2021-02
تغییر قیمت تولید کننده 3.5 2021-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2021-02
نرخ بهره بین بانکی 0.18 2021-04
عرضه پول M0 34503 2021-02
عرضه پول M1 164394 2021-02
ترازنامه بانک 467419 2021-02
ذخایر ارزی 19524 2021-02
وام به بخش خصوصی 32204 2021-02
نرخ بهره سپرده 0 2021-03
نسبت ذخیره نقدی 9 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 174200 2021-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -5747 2021-02
حساب جاری -375 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2019-12
صادرات 9517 2021-02
واردات 15264 2021-02
بدهی خارجی 49875 2020-12
گردش سرمایه 472 2020-12
حواله 1048 2020-12
ورود توریست 36756 2021-02
تولید نفت خام 12 2020-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 160 2020-12
شاخص تروریسم 0 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.2 2019-12
بودجه دولت 0.4 2019-12
ارزش بودجه دولت -3875 2020-09
هزینه های دولت 19386 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.1 2019-12
درآمدهای دولت 45672 2020-09
بدهی های دولت 329684 2020-12
هزینه های مالی 49548 2020-09
درخواست پناهندگی 265 2020-07
ارزیابی اعتبار 51 2021-04
مخارج نظامی 1054 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 36.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 4.9 2021-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.4 2021-02
تولید صنعتی 4.4 2021-02
تغییرات موجودی انبار 135 2020-12
ثبت خودرو 3421 2021-02
سرعت اینترنت 8592 2017-03
آدرس های IP 1286714 2017-03
اطمینان کسب و کار -3.6 2021-03
شاخص رقابتی 61.94 2019-12
رتبه رقابتی 63 2019-12
شاخص فساد مالی 47 2020-12
رتبه فساد مالی 63 2020-12
آسانی کسب و کار 51 2019-12
تولید الکتریسیته 1786 2021-01
استخراج معدن -13.6 2021-02
تولید فولاد 15 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.4 2021-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.8 2021-02
هزینه های مصرف کننده 57342 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 74866 2021-02
نرخ وام بانکی 2.9 2021-02
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.9 2021-03
قیمت گازوئیل 1.58 2021-03

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 766 2021-01
میزان ساخت و ساز 5.6 2021-01
نرخ مالکیت مسکن 89.7 2019-12
شاخص مسکن 133 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 288364 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 6235 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 268929 2021-04
تختخوابهای ICU 399 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کرواسی - شاخص های اقتصادی.