بازارها گذشته مرجع
پول 6.66 2019-08
بازار سهام 1875 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.98 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 2019-03
نرخ بیکاری 7.2 2019-07
نرخ تورم 1.1 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2019-07
نرخ بهره 2.5 2019-06
موازنه تجاری -5141 2019-06
حساب جاری -2203 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.1 2018-12
بودجه دولت 0.2 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.3 2019-06
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 2019-03
تولید ناخالص داخلی 60.81 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 82735 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19712 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 15870 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23637 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1974 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4114 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10405 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11751 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12776 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.2 2019-07
افراد شاغل 1661 2019-03
افراد بیکار 114389 2019-07
نرخ بیکاری بلند مدت 3.2 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 20.3 2019-06
هزینه های کار 97.5 2019-03
بهره وری 103 2019-06
دستمزد 6476 2019-05
حداقل دستمزد 506 2019-09
دستمزد در تولید 6062 2019-05
جمعیت 4.11 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال -0.2 2018-09
نرخ اشتغال 61.2 2019-03
استخدام تمام وقت 1548 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 51 2019-03
هزینه زندگی خانواده 10500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 7020 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 85.2 2019-03
رشد دستمزد 3.9 2019-02
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 7340 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3740 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.1 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-07
اندازه اصل تورم 0.9 2019-07
قیمت تولید 101 2019-07
CPI مسکن آب و برق 101 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-07
تورم مواد غذایی 0.2 2019-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 0.3 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2019-06
نرخ بهره بین بانکی 0.22 2019-08
عرضه پول M0 31039 2019-06
عرضه پول M1 127396 2019-06
ترازنامه بانک 413060 2019-03
ذخایر ارزی 19880 2019-06
وام به بخش خصوصی 30392 2019-06
نرخ بهره سپرده 0 2019-06
نسبت ذخیره نقدی 12 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 139368 2019-03
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -5141 2019-06
حساب جاری -2203 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.6 2018-12
صادرات 8537 2019-06
واردات 13677 2019-06
بدهی خارجی 44605 2019-04
گردش سرمایه -1176 2019-03
حواله 597 2019-03
ورود توریست 2672923 2019-06
تولید نفت خام 14 2019-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 405 2019-03
شاخص تروریسم 0.01 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.1 2018-12
بودجه دولت 0.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -42.9 2019-06
هزینه های دولت 17290 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.4 2018-12
درآمدهای دولت 11964 2019-05
بدهی های دولت 283696 2019-01
هزینه های مالی 12112 2019-05
درخواست پناهندگی 35 2019-04
ارزیابی اعتبار 45.11
مخارج نظامی 827 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 36.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -5.6 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.7 2019-05
تولید صنعتی -6.8 2019-06
تغییرات موجودی انبار 7680 2019-03
ثبت خودرو 8232 2019-06
سرعت اینترنت 8592 2017-03
آدرس های IP 1286714 2017-03
اطمینان کسب و کار 8.7 2019-07
شاخص رقابتی 60.11 2018-12
رتبه رقابتی 68 2018-12
شاخص فساد مالی 48 2018-12
رتبه فساد مالی 60 2018-12
آسانی کسب و کار 58 2018-12
تولید الکتریسیته 927 2019-06
استخراج معدن -10.8 2019-06
تولید فولاد 0 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.3 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.1 2019-06
هزینه های مصرف کننده 49603 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 68821 2019-06
نرخ وام بانکی 3.27 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.3 2019-07
قیمت گازوئیل 1.52 2019-07
بدهی خانوار به درآمد 57.06 2015-12
مسکن سازی گذشته مرجع
نرخ مالکیت مسکن 90.1 2018-12
شاخص مسکن 118 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کرواسی - شاخص های اقتصادی.