بازارها گذشته مرجع
پول 6.37 2020-08
بازار سهام 1591 2020-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.99 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 2020-03
نرخ بیکاری 9.1 2020-06
نرخ تورم -0.2 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-06
نرخ بهره 2.5 2020-05
موازنه تجاری -5081 2020-06
حساب جاری -1468 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.2 2019-12
بودجه دولت 0.4 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.9 2020-06
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2019-12
موارد کروناویروس 5543 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 157 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 4758 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 2020-03
تولید ناخالص داخلی 60.42 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 86023 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20315 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 16454 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28508 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2218 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4320 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11201 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11836 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13688 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.1 2020-06
افراد شاغل 1649 2020-03
افراد بیکار 150651 2020-06
نرخ بیکاری بلند مدت 2.3 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 23.7 2020-06
هزینه های کار 99.7 2020-03
بهره وری 97.2 2020-06
دستمزد 6655 2020-05
حداقل دستمزد 546 2020-03
دستمزد در تولید 6176 2020-05
جمعیت 4.08 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 1 2020-03
نرخ اشتغال 61.4 2020-03
استخدام تمام وقت 1577 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 50.4 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 70.4 2019-12
رشد دستمزد 2.9 2020-04

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.2 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2020-06
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2020-06
اندازه اصل تورم 1.1 2020-06
قیمت تولید 96.8 2020-07
CPI مسکن آب و برق 99.3 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.5 2020-06
تورم مواد غذایی 2.5 2020-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده -4 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2020-05
نرخ بهره بین بانکی 0.18 2020-08
عرضه پول M0 33203 2020-05
عرضه پول M1 150340 2020-06
ترازنامه بانک 448912 2020-05
ذخایر ارزی 17311 2020-06
وام به بخش خصوصی 33380 2020-06
نرخ بهره سپرده 0 2020-05
نسبت ذخیره نقدی 9 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 142443 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -5081 2020-06
حساب جاری -1468 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2019-12
صادرات 9262 2020-06
واردات 14342 2020-06
بدهی خارجی 44687 2020-04
گردش سرمایه -934 2020-03
حواله 958 2019-12
ورود توریست 387984 2020-05
تولید نفت خام 12 2020-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 291 2019-12
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.2 2019-12
بودجه دولت 0.4 2019-12
ارزش بودجه دولت 2190 2019-09
هزینه های دولت 18172 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.1 2019-12
درآمدهای دولت 12101 2019-10
بدهی های دولت 304937 2020-04
هزینه های مالی 10432 2019-10
درخواست پناهندگی 30 2020-04
ارزیابی اعتبار 51 2020-08
مخارج نظامی 827 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 36.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -1.8 2020-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.5 2020-05
تولید صنعتی -14.5 2020-05
تغییرات موجودی انبار 7498 2020-03
ثبت خودرو 4168 2020-06
سرعت اینترنت 8592 2017-03
آدرس های IP 1286714 2017-03
اطمینان کسب و کار -17.2 2020-07
شاخص رقابتی 61.94 2019-12
رتبه رقابتی 63 2019-12
شاخص فساد مالی 47 2019-12
رتبه فساد مالی 63 2019-12
آسانی کسب و کار 51 2019-12
تولید الکتریسیته 1521 2019-12
استخراج معدن -12.2 2020-05
تولید فولاد 7.43 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.9 2020-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی -6.2 2020-06
هزینه های مصرف کننده 53906 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 73535 2020-06
نرخ وام بانکی 3.15 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -17 2020-07
قیمت گازوئیل 1.42 2020-07

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 766 2020-05
میزان ساخت و ساز -2.2 2020-05
نرخ مالکیت مسکن 90.1 2018-12
شاخص مسکن 128 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 5543 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 157 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 4758 2020-08
تختخوابهای ICU 399 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کرواسی - شاخص های اقتصادی.