نرخ ارز

0.0001

تغییر روزانه:

4.12%

سالیانه:

-63.17%