25/07/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
CY
Retail Sales YoY MAY 4.2%
30/07/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
CY
Business Confidence JUL 110.2
09:00 AM
CY
Consumer Confidence JUL -7.8
09:00 AM
CY
Industrial Production YoY MAY -0.3%
31/07/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
CY
Unemployment Rate JUN 6.5%
05/08/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
CY
Inflation Rate YoY JUL -0.2%
09/08/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
CY
Balance of Trade JUN €-441.5M
12/08/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
CY
Harmonised Inflation Rate YoY JUL 0.3%
14/08/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
CY
GDP Growth Rate QoQ Flash Q2
09:00 AM
CY
GDP Growth Rate YoY Flash Q2


قبرس - تقویم - شاخص های اقتصادی

قبرس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.