ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - قبرس - قسمت مدت زمان اشتغال.

Ok
width
height
Cyprus Part Time Employment

قبرس کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 5.80 6.00 16.50 3.00 در صد [+]
افراد شاغل 400.80 379.60 400.80 135.00 هزار [+]
افراد بیکار 28481.00 30088.00 77142.00 12448.00 [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 2.10 2.10 7.80 0.40 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 15.20 15.20 41.10 7.80 در صد [+]
هزینه های کار 117.65 94.98 126.56 65.45 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 10834.00 9869.00 16194.00 2137.00 [+]
دستمزد 2269.00 1872.00 2296.00 1360.00 EUR / ماه [+]
جمعیت 0.88 0.86 0.88 0.50 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 65.00 65.00 65.00 65.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 65.00 65.00 65.00 65.00 [+]
رشد دستمزد 2.90 2.70 7.10 -3.40 در صد [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 63.00 62.80 64.70 55.50 در صد [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 38.50 42.10 50.00 15.80 هزار [+]
بهره وری 102.30 102.00 102.40 76.00 امتیاز [+]
تغییر اشتغال 0.80 0.70 2.20 -2.10 در صد [+]
نرخ اشتغال 70.80 71.20 71.50 60.90 در صد [+]
استخدام تمام وقت 365.90 362.40 365.90 257.80 هزار [+]
[+]