بازارها گذشته مرجع
پول 1.19 2020-10
بازار سهام 43.2 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -11.6 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.9 2020-06
نرخ بیکاری 7.4 2020-08
نرخ تورم -0.9 2020-09
نرخ بهره 0 2020-09
موازنه تجاری -292318 2020-08
حساب جاری -182 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.5 2019-12
بودجه دولت 1.7 2019-12
اطمینان کسب و کار 81.4 2020-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -28.9 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.3 2020-07
نرخ مالیات شرکت 12.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 3154 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 25 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 1444 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -11.6 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.9 2020-06
تولید ناخالص داخلی 24.56 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4686 2020-06
تولید ناخالص ملی 21944 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 591 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 32093 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39545 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 102 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 288 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 224 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 286 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 987 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 771 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.4 2020-08
افراد شاغل 416 2019-12
افراد بیکار 30451 2020-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.8 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 19.8 2020-06
هزینه های کار 106 2020-06
پست های خالی شغلی 6367 2020-08
دستمزد 1925 2020-06
جمعیت 0.88 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
تغییر اشتغال -0.9 2020-06
نرخ اشتغال 69.9 2020-06
استخدام تمام وقت 365 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 62.5 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 40.2 2020-06
بهره وری 99.5 2020-06
رشد دستمزد 1.7 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.9 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.95 2020-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.7 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 100 2020-06
قیمت تولید 98.8 2020-08
CPI مسکن آب و برق 99.48 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 93.36 2020-09
تورم مواد غذایی 2.3 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-09
ذخایر ارزی 1057 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -292318 2020-08
حساب جاری -182 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.7 2019-12
صادرات 197077 2020-08
واردات 489395 2020-08
گردش سرمایه -487 2020-06
حواله 20.6 2019-12
درآمد گردشگری 42500 2020-07
ورود توریست 87334 2020-09
ذخایر طلا 13.9 2020-06
بدهی خارجی 189396 2020-06
شاخص تروریسم 0.42 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.5 2019-12
بودجه دولت 1.7 2019-12
ارزش بودجه دولت -277 2019-12
هزینه های دولت 1071 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.5 2019-12
درآمدهای دولت 1416 2020-06
هزینه های مالی 2374 2020-06
درخواست پناهندگی 790 2020-03
ارزیابی اعتبار 50 2020-10
مخارج نظامی 360 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 16.6 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.3 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.3 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 81.4 2020-09
تولید صنعتی -5.4 2020-07
تولید صنعتی -4.1 2020-07
ثبت خودرو 4137 2020-09
سرعت اینترنت 6912 2017-03
آدرس های IP 368293 2017-03
شاخص رقابتی 66.39 2019-12
رتبه رقابتی 44 2019-12
شاخص فساد مالی 58 2019-12
رتبه فساد مالی 41 2019-12
آسانی کسب و کار 54 2019-12
تولید الکتریسیته 390 2019-12
استخراج معدن -1.1 2020-07

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -28.9 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.3 2020-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.5 2020-07
هزینه های مصرف کننده 3169 2020-06
پس انداز های شخصی 2.44 2018-12
قیمت گازوئیل 1.27 2020-09
بدهی خانوار به درآمد 145 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 109 2020-06
جواز ساختمان 740 2020-07
میزان ساخت و ساز -23.1 2020-06
نرخ مالکیت مسکن 70.1 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 3154 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 25 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 1444 2020-10
تختخوابهای ICU 341 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قبرس - شاخص های اقتصادی.