بازارها گذشته مرجع
پول 1.16 2021-10
بازار سهام 66.06 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.9 2021-06
نرخ بیکاری 4.4 2021-08
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 134 2021-10
نرخ تورم 4.1 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1203326 2021-10
نرخ بهره 0 2021-09
موازنه تجاری -382785 2021-08
حساب جاری -649 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.9 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118 2020-12
بودجه دولت -5.7 2020-12
اطمینان کسب و کار 104 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -17.3 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 6.3 2021-07
نرخ مالیات شرکت 12.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
موارد کروناویروس 123357 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 571 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 2057 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.9 2021-06
تولید ناخالص داخلی 23.8 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5324 2021-06
تولید ناخالص ملی 21000 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1059 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 30438 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37655 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 88 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 356 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 297 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 353 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 996 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1082 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.4 2021-08
افراد شاغل 417 2020-12
افراد بیکار 39224 2021-06
نرخ بیکاری بلند مدت 2.8 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 20.1 2021-06
هزینه های کار 102 2021-06
پست های خالی شغلی 11297 2021-08
دستمزد 1916 2021-06
جمعیت 0.89 2020-12
سن بازنشستگی زنان 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
تغییر اشتغال 0.1 2021-06
نرخ اشتغال 70.1 2021-06
استخدام تمام وقت 372 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 63.9 2021-06
قسمت مدت زمان اشتغال 41.3 2021-06
بهره وری 107 2021-06
رشد دستمزد 1.7 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 134 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1203326 2021-10
موارد کروناویروس 123357 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 571 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 2057 2021-10
تختخوابهای ICU 341 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.1 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2021-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2021-06
قیمت تولید 110 2021-08
CPI مسکن آب و برق 114 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2021-09
تورم مواد غذایی 1.47 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-09
ذخایر ارزی خارجی 1359 2021-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -382785 2021-08
حساب جاری -649 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.9 2020-12
صادرات 282987 2021-08
واردات 665772 2021-08
گردش سرمایه -1154 2021-06
حواله 18 2021-06
درآمد گردشگری 245700 2021-07
ورود توریست 339242 2021-09
ذخایر طلا 13.9 2021-06
بدهی خارجی 193272 2021-06
شاخص تروریسم 0.12 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118 2020-12
بودجه دولت -5.7 2020-12
ارزش بودجه دولت -602 2021-06
هزینه های دولت 1198 2021-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.3 2020-12
درآمدهای دولت 1962 2021-06
هزینه های مالی 2564 2021-06
درخواست پناهندگی 695 2021-03
ارزیابی اعتبار 51 2021-10
مخارج نظامی 414 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 16.6 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.3 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.3 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 104 2021-09
تولید صنعتی 5.6 2021-07
تولید صنعتی 10.8 2021-07
تغییرات موجودی انبار -383 2021-06
ثبت خودرو 3327 2021-09
سرعت اینترنت 6912 2017-03
آدرس های IP 368293 2017-03
شاخص رقابتی 66.39 2019-12
رتبه رقابتی 44 2019-12
شاخص فساد مالی 57 2020-12
رتبه فساد مالی 42 2020-12
آسانی کسب و کار 54 2019-12
تولید الکتریسیته 588 2021-07
استخراج معدن 10.8 2021-07

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -17.3 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 6.3 2021-07
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 4.9 2021-07
هزینه های مصرف کننده 3516 2021-06
پس انداز های شخصی 3.11 2019-12
قیمت گازوئیل 1.53 2021-09
بدهی خانوار به درآمد 134 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 104 2021-06
جواز ساختمان 727 2021-07
میزان ساخت و ساز 26.2 2021-06
نرخ مالکیت مسکن 67.9 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قبرس - شاخص های اقتصادی.