بازارها گذشته مرجع
پول 1.19 2021-03
بازار سهام 59 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.5 2020-12
نرخ بیکاری 6.8 2021-01
نرخ تورم -1.9 2021-02
نرخ بهره 0 2021-02
موازنه تجاری -473131 2020-12
حساب جاری -784 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.5 2019-12
بودجه دولت 1.7 2019-12
اطمینان کسب و کار 80.8 2021-02
ضریب اطمینان مصرف کننده -31.8 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 23.5 2020-12
نرخ مالیات شرکت 12.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 36004 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 232 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 2057 2021-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.5 2020-12
تولید ناخالص داخلی 24.56 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5167 2020-09
تولید ناخالص ملی 22287 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1047 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 32093 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39545 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 87.6 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 360 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 278 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 327 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 982 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1000 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.8 2021-01
افراد شاغل 416 2019-12
افراد بیکار 37234 2020-09
نرخ بیکاری بلند مدت 2.2 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 21.3 2020-12
هزینه های کار 94.72 2020-09
پست های خالی شغلی 6839 2020-12
دستمزد 1907 2020-09
جمعیت 0.88 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
تغییر اشتغال -0.4 2020-09
نرخ اشتغال 69.7 2020-09
استخدام تمام وقت 365 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 62.9 2020-09
قسمت مدت زمان اشتغال 37.3 2020-09
بهره وری 104 2020-09
رشد دستمزد 2 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.9 2021-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.32 2021-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.24 2021-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2020-09
قیمت تولید 101 2021-01
CPI مسکن آب و برق 106 2021-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 95.16 2021-02
تورم مواد غذایی -4.4 2021-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.11 2021-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-02
ذخایر ارزی 1010 2021-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -473131 2020-12
حساب جاری -784 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.7 2019-12
صادرات 191807 2020-12
واردات 664938 2020-12
گردش سرمایه -389 2020-09
حواله 18.7 2020-09
درآمد گردشگری 6600 2020-11
ورود توریست 3889 2021-01
ذخایر طلا 13.9 2020-12
بدهی خارجی 188589 2020-09
شاخص تروریسم 0.12 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.5 2019-12
بودجه دولت 1.7 2019-12
ارزش بودجه دولت -72.4 2020-09
هزینه های دولت 1088 2020-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.5 2019-12
درآمدهای دولت 2216 2020-09
هزینه های مالی 2288 2020-09
درخواست پناهندگی 790 2020-06
ارزیابی اعتبار 50 2021-03
مخارج نظامی 360 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 16.6 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.3 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.3 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 80.8 2021-02
تولید صنعتی -0.9 2020-12
تولید صنعتی -5 2020-11
تغییرات موجودی انبار 82.7 2020-09
ثبت خودرو 3431 2021-01
سرعت اینترنت 6912 2017-03
آدرس های IP 368293 2017-03
شاخص رقابتی 66.39 2019-12
رتبه رقابتی 44 2019-12
شاخص فساد مالی 57 2020-12
رتبه فساد مالی 42 2020-12
آسانی کسب و کار 54 2019-12
تولید الکتریسیته 340 2020-11
استخراج معدن -4.3 2020-11

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -31.8 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 23.5 2020-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.1 2020-12
هزینه های مصرف کننده 3640 2020-09
پس انداز های شخصی 3.11 2019-12
قیمت گازوئیل 1.38 2021-02
بدهی خانوار به درآمد 134 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 104 2020-09
جواز ساختمان 686 2020-11
میزان ساخت و ساز 0.7 2020-09
نرخ مالکیت مسکن 70.1 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 36004 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 232 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 2057 2021-03
تختخوابهای ICU 341 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قبرس - شاخص های اقتصادی.