بازارها گذشته مرجع
پول 1.21 2021-05
بازار سهام 64.29 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.5 2020-12
نرخ بیکاری 7.1 2021-03
نرخ تورم 1.6 2021-04
نرخ بهره 0 2021-04
موازنه تجاری -366685 2021-03
حساب جاری -800 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118 2020-12
بودجه دولت -5.7 2020-12
اطمینان کسب و کار 93.2 2021-04
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.4 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 13.58 2021-02
نرخ مالیات شرکت 12.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 70899 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 346 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 2057 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.5 2020-12
تولید ناخالص داخلی 24.56 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5219 2020-12
تولید ناخالص ملی 21000 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1234 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 32093 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39545 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 87.4 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 353 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 276 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 332 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 980 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1055 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.1 2021-03
افراد شاغل 417 2020-12
افراد بیکار 36677 2020-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.2 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 18.7 2021-03
هزینه های کار 117 2020-12
پست های خالی شغلی 7963 2021-03
دستمزد 2267 2020-12
جمعیت 0.89 2020-12
سن بازنشستگی زنان 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
تغییر اشتغال -0.4 2020-09
نرخ اشتغال 69.9 2020-12
استخدام تمام وقت 365 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.9 2020-09
قسمت مدت زمان اشتغال 41.8 2020-12
بهره وری 108 2020-12
رشد دستمزد 0.4 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.6 2021-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2021-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.89 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2020-12
قیمت تولید 102 2021-03
CPI مسکن آب و برق 110 2021-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.95 2021-04
تورم مواد غذایی -0.8 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2021-04

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 48.46 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 424489 2021-05
موارد کروناویروس 70899 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 346 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 2057 2021-05
تختخوابهای ICU 341 2014-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-04
ذخایر ارزی 961 2021-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -366685 2021-03
حساب جاری -800 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.7 2019-12
صادرات 217723 2021-03
واردات 584408 2021-03
گردش سرمایه -1259 2020-12
حواله 18.7 2020-09
درآمد گردشگری 3800 2021-02
ورود توریست 8811 2021-03
ذخایر طلا 13.9 2020-12
بدهی خارجی 189307 2020-12
شاخص تروریسم 0.12 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118 2020-12
بودجه دولت -5.7 2020-12
ارزش بودجه دولت -72.4 2020-09
هزینه های دولت 1102 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.5 2019-12
درآمدهای دولت 2519 2020-12
هزینه های مالی 3088 2020-12
درخواست پناهندگی 790 2020-06
ارزیابی اعتبار 50 2021-05
مخارج نظامی 420 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 16.6 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.3 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.3 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 93.2 2021-04
تولید صنعتی -7.6 2021-02
تولید صنعتی -6 2021-02
تغییرات موجودی انبار 129 2020-12
ثبت خودرو 2725 2021-04
سرعت اینترنت 6912 2017-03
آدرس های IP 368293 2017-03
شاخص رقابتی 66.39 2019-12
رتبه رقابتی 44 2019-12
شاخص فساد مالی 57 2020-12
رتبه فساد مالی 42 2020-12
آسانی کسب و کار 54 2019-12
تولید الکتریسیته 338 2021-02
استخراج معدن 2.2 2021-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.4 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 13.58 2021-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1 2021-02
هزینه های مصرف کننده 3368 2020-12
پس انداز های شخصی 3.11 2019-12
قیمت گازوئیل 1.46 2021-04
بدهی خانوار به درآمد 134 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 109 2020-12
جواز ساختمان 656 2021-02
میزان ساخت و ساز -2.2 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 67.9 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قبرس - شاخص های اقتصادی.