بازارها گذشته مرجع
پول 1.18 2020-08
بازار سهام 46.42 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 2020-03
نرخ بیکاری 9.8 2020-06
نرخ تورم -2 2020-06
نرخ بهره 0 2020-07
موازنه تجاری -188422 2020-05
حساب جاری -928 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.5 2019-12
بودجه دولت 1.7 2019-12
اطمینان کسب و کار 81.2 2020-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -21 2020-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 33.7 2020-05
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
موارد کروناویروس 1155 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 19 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 856 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 2020-03
تولید ناخالص داخلی 24.56 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5322 2020-03
تولید ناخالص ملی 21944 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1115 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 32093 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39545 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 102 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 360 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 240 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 314 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 486 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1145 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.8 2020-06
افراد شاغل 416 2019-12
افراد بیکار 32803 2020-03
نرخ بیکاری بلند مدت 2.1 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 19.6 2020-06
هزینه های کار 102 2020-03
پست های خالی شغلی 6897 2020-06
دستمزد 1956 2020-03
جمعیت 0.88 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 2020-03
نرخ اشتغال 70 2020-03
استخدام تمام وقت 362 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 62.5 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 43.1 2020-03
بهره وری 102 2020-03
رشد دستمزد 3.3 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -2 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.27 2020-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.97 2020-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2020-03
قیمت تولید 102 2020-06
CPI مسکن آب و برق 104 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 90.92 2020-06
تورم مواد غذایی 0.6 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-07
ذخایر ارزی 1049 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -188422 2020-05
حساب جاری -928 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.7 2019-12
صادرات 273863 2020-05
واردات 462285 2020-05
گردش سرمایه -589 2020-03
حواله 20.6 2019-12
درآمد گردشگری 25610 2020-03
ورود توریست 9119 2020-06
ذخایر طلا 13.9 2020-03
بدهی خارجی 205691 2020-03
شاخص تروریسم 0.42 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 95.5 2019-12
بودجه دولت 1.7 2019-12
ارزش بودجه دولت -277 2019-12
هزینه های دولت 985 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.5 2019-12
درآمدهای دولت 2083 2020-03
هزینه های مالی 1918 2020-03
درخواست پناهندگی 790 2020-03
ارزیابی اعتبار 50 2020-08
مخارج نظامی 360 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 16.6 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.3 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.3 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 81.2 2020-07
تولید صنعتی -14.9 2020-05
تولید صنعتی -15.2 2020-05
ثبت خودرو 3547 2020-06
سرعت اینترنت 6912 2017-03
آدرس های IP 368293 2017-03
شاخص رقابتی 66.39 2019-12
رتبه رقابتی 44 2019-12
شاخص فساد مالی 58 2019-12
رتبه فساد مالی 41 2019-12
آسانی کسب و کار 54 2019-12
تولید الکتریسیته 390 2019-12
استخراج معدن -13.6 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -21 2020-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 33.7 2020-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -7.4 2020-05
هزینه های مصرف کننده 3381 2020-03
پس انداز های شخصی 2.44 2018-12
قیمت گازوئیل 1.27 2020-07
بدهی خانوار به درآمد 145 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 109 2020-03
جواز ساختمان 195 2020-04
میزان ساخت و ساز -0.7 2020-03
نرخ مالکیت مسکن 70.1 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1155 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 19 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 856 2020-08
تختخوابهای ICU 341 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قبرس - شاخص های اقتصادی.