بازارها گذشته مرجع
پول 1.18 2021-08
بازار سهام 67.73 2021-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.6 2021-03
نرخ بیکاری 7.9 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 113 2021-08
نرخ تورم 3.1 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1001047 2021-08
نرخ بهره 0 2021-07
موازنه تجاری -427977 2021-05
حساب جاری -922 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118 2020-12
بودجه دولت -5.7 2020-12
اطمینان کسب و کار 102 2021-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -22.8 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.6 2021-05
نرخ مالیات شرکت 12.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
موارد کروناویروس 103314 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 429 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 2057 2021-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.6 2021-03
تولید ناخالص داخلی 23.8 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5331 2021-03
تولید ناخالص ملی 21000 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1238 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 30438 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37655 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 86 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 354 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 279 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 331 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 986 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1133 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.9 2021-06
افراد شاغل 417 2020-12
افراد بیکار 38970 2021-03
نرخ بیکاری بلند مدت 2.8 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 18.3 2021-06
هزینه های کار 101 2021-03
پست های خالی شغلی 8651 2021-05
دستمزد 2267 2020-12
جمعیت 0.89 2020-12
سن بازنشستگی زنان 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
تغییر اشتغال 0.8 2021-03
نرخ اشتغال 69.9 2020-12
استخدام تمام وقت 357 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 63.1 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 42.9 2021-03
بهره وری 106 2021-03
رشد دستمزد -3.3 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 113 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1001047 2021-08
موارد کروناویروس 103314 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 429 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 2057 2021-08
تختخوابهای ICU 341 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.1 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2021-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 2021-03
قیمت تولید 106 2021-06
CPI مسکن آب و برق 112 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2021-06
تورم مواد غذایی -0.53 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-07
ذخایر ارزی خارجی 973 2021-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -427977 2021-05
حساب جاری -922 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.7 2019-12
صادرات 226163 2021-05
واردات 654140 2021-05
گردش سرمایه -1194 2021-03
حواله 15 2020-12
درآمد گردشگری 76700 2021-05
ورود توریست 184159 2021-06
ذخایر طلا 13.9 2021-03
بدهی خارجی 192088 2021-03
شاخص تروریسم 0.12 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118 2020-12
بودجه دولت -5.7 2020-12
ارزش بودجه دولت -188 2021-03
هزینه های دولت 1155 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.3 2020-12
درآمدهای دولت 2071 2021-03
هزینه های مالی 2259 2021-03
درخواست پناهندگی 695 2021-03
ارزیابی اعتبار 50 2021-08
مخارج نظامی 414 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 16.6 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.3 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.3 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 102 2021-07
تولید صنعتی 11.8 2021-05
تولید صنعتی 12.52 2021-05
تغییرات موجودی انبار -724 2021-03
ثبت خودرو 3279 2021-06
سرعت اینترنت 6912 2017-03
آدرس های IP 368293 2017-03
شاخص رقابتی 66.39 2019-12
رتبه رقابتی 44 2019-12
شاخص فساد مالی 57 2020-12
رتبه فساد مالی 42 2020-12
آسانی کسب و کار 54 2019-12
تولید الکتریسیته 352 2021-05
استخراج معدن 12.32 2021-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -22.8 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.6 2021-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.3 2021-05
هزینه های مصرف کننده 3738 2021-03
پس انداز های شخصی 3.11 2019-12
قیمت گازوئیل 1.54 2021-07
بدهی خانوار به درآمد 134 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 103 2021-03
جواز ساختمان 627 2021-04
میزان ساخت و ساز 4 2021-03
نرخ مالکیت مسکن 67.9 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قبرس - شاخص های اقتصادی.