ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - قبرس - نرخ بیکاری جوانان.


Ok
width
height
Cyprus Youth Unemployment Rate

قبرس کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 7.60 7.70 16.80 3.00 در صد [+]
افراد شاغل 400.80 379.60 400.80 135.00 هزار [+]
افراد بیکار 30088.00 28989.00 77142.00 12448.00 [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 2.10 2.10 7.80 0.40 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 17.20 17.20 40.90 7.80 در صد [+]
هزینه های کار 94.98 99.56 126.56 65.45 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 9970.00 10087.00 16194.00 2137.00 [+]
دستمزد 1878.00 1894.00 2296.00 1360.00 EUR / ماه [+]
جمعیت 0.86 0.85 0.87 0.50 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 65.00 65.00 65.00 65.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 65.00 65.00 65.00 65.00 [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 63.00 62.80 64.70 55.50 در صد [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 38.50 42.10 50.00 15.80 هزار [+]
بهره وری 108.40 104.60 109.70 75.90 امتیاز [+]
رشد دستمزد 3.10 0.70 7.10 -3.40 در صد [+]
تغییر اشتغال 0.80 0.70 2.20 -2.10 در صد [+]
نرخ اشتغال 70.80 71.20 71.50 60.90 در صد [+]
استخدام تمام وقت 365.90 362.40 365.90 257.80 هزار [+]
[+]