جمهوری چک - موازنه تجاری

Czech Republic Balance of Trade
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.تقویم GMT واقعی قبلی توافق TEForecast
2018-05-09 07:00 AM موازنه تجاری CZK 47.2B CZK 39.8B CZK 45.4B
2018-06-06 07:00 AM موازنه تجاری CZK 40.4B CZK 45.2B CZK 34.4B
2018-07-09 07:00 AM موازنه تجاری CZK 28.8B CZK 40.8B CZK41B
2018-08-07 07:00 AM موازنه تجاری CZK 28.8B CZK 41B
2018-09-06 07:00 AM موازنه تجاری
2018-10-09 07:00 AM موازنه تجاری
[+]ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - جمهوری چک - موازنه تجاری.