گذشته قبلی
پول 23.48 23.52
بازار سهام 1339 1310 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 0.8 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 3.6 در صد
نرخ بیکاری 3.3 3.4 در صد
نرخ تورم 14.2 12.7 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1.8 1.7 در صد
نرخ بهره 5.75 5 در صد
موازنه تجاری -13791 -5334 CZK - میلیون
حساب جاری -2117 -3288 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 0.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 37.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.9 -5.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 104 99.5 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.4 54.7 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 81.3 82.4 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.1 -0.2 در صد
نرخ مالیات شرکت 19 19 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 22 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 0.8 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 3.6 در صد
تولید ناخالص داخلی 245 252 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1314 1302 CZK - میلیارد
تولید ناخالص ملی 5181108 5402231 CZK - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 341 339 CZK - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 18984 20202 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38319 40696 USD
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 31111 30102 CZK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 52564 52698 CZK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 314754 319933 CZK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 173941 170625 CZK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 213241 212208 CZK - میلیون
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 3.3 3.4 در صد
افراد بیکار 243658 252873
نرخ بیکاری بلند مدت 0.8 0.9 در صد
نرخ بیکاری جوانان 6.9 7.8 در صد
هزینه های کار 133 127 امتیاز
پست های خالی شغلی 344350 360168
دستمزد 40135 37499 CZK / ماه
حداقل دستمزد 652 596 EUR / ماه
دستمزد در تولید 37993 35535 CZK / ماه
جمعیت 10.7 10.68 میلیون
سن بازنشستگی زنان 63.83 63.67
سن بازنشستگی مردان 63.83 63.67
افراد شاغل 5141 5259 هزار
تغییر اشتغال 0.2 0.9 در صد
نرخ اشتغال 75.3 75 در صد
استخدام تمام وقت 4810 4826 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 60.2 59.4 در صد
قسمت مدت زمان اشتغال 301 279 هزار
بهره وری 108 107 امتیاز
رشد دستمزد -2 1.5 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 14.2 12.7 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1.8 1.7 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131 128 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 127 124 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 102 101 امتیاز
اندازه اصل تورم 12.81 11.42 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 121 119 امتیاز
قیمت تولید 136 133 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 26.6 24.7 در صد
قیمت صادرات 114 109 امتیاز
قیمت واردات 117 109 امتیاز
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) 1.9 1.3 در صد
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه 11.9 10 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 2.3 4.2 در صد
CPI مسکن آب و برق 138 135 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 135 133 امتیاز
تورم مواد غذایی 10.7 7.7 در صد
انتظارات تورم 4.5 3.8 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 164 164 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 17606419 17604056 دوزها
موارد کروناویروس 3916930 3916440 افراد
مرگ و میر کروناویروس 40258 40256 افراد
تختخوابهای ICU 4.04 4.08 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 5.75 5 در صد
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.17 در صد
عرضه پول M0 707795 690054 CZK - میلیون
عرضه پول M1 5020773 5018506 CZK - میلیون
عرضه پول M2 5739137 5704218 CZK - میلیون
ترازنامه بانک 9551703 9532755 CZK - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 170133 173691 USD - میلیون
وام به بخش خصوصی 1234000 1252291 CZK - میلیون
نرخ بهره سپرده 4.75 4 در صد
نسبت ذخیره نقدی 2 2 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 3839019 3940417 CZK - میلیون
نرخ وام 6.75 6 در صد
عرضه پول M3 5847212 5810489 CZK - میلیون
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 142 147 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -13791 -5334 CZK - میلیون
حساب جاری -2117 -3288 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 0.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 388119 329677 CZK - میلیون
واردات 401911 334487 CZK - میلیون
بدهی خارجی 179870 171267 EUR - میلیون
رابطه مبادله 98 100 امتیاز
گردش سرمایه 17852 -20212 CZK - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 146052 173747 CZK - میلیون
حواله 584 584 EUR - میلیون
ذخایر طلا 10.58 10.16 تن
Crude Oil Imports from Russia 270 301 هزار تن
واردات گاز طبیعی 115906 121461 تراژول
تولید نفت خام 1.7 1.7 BBL/D/1K
شاخص تروریسم 0.32 0.87
فروش اسلحه 6 31 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 37.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.9 -5.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -40960 -13882 CZK - میلیون
هزینه های دولت 258 258 CZK - میلیارد
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.5 41.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 123046 131022 CZK - میلیون
بدهی های دولت 2153032 1739932 CZK - میلیون
هزینه های مالی 164006 144904 CZK - میلیون
درخواست پناهندگی 70 75 افراد
ارزیابی اعتبار 85
مخارج نظامی 3187 2910 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 19 19 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 22 در صد
نرخ مالیات بر فروش 21 21 در صد
نرخ تامین اجتماعی 44.8 44.8 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.8 33.8 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 11 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 104 99.5 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.4 54.7 امتیاز
تولید صنعتی 0.4 -0.3 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.6 -2.4 در صد
تولید صنعتی -0.2 0.4 در صد
میزان سفارشات جدید 103 106 امتیاز
تغییرات موجودی انبار 82.51 79.5 CZK - میلیارد
ثبت خودرو 16903 14225
سرعت اینترنت 16938 17253 KBps
آدرس های IP 1720644 1710120 IP
شاخص رقابتی 70.85 71.18 امتیاز
رتبه رقابتی 32 29
سود شرکت سهامی 319538 325845 CZK - میلیون
شاخص فساد مالی 54 54 امتیاز
رتبه فساد مالی 49 49
آسانی کسب و کار 41 35
تولید الکتریسیته 6464 7558 گیگاوات ساعت
استخراج معدن 6.9 7.1 در صد
تولید فولاد 408 413 هزار تن
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 81.3 82.4 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.1 -0.2 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 5.5 4.1 در صد
هزینه های مصرف کننده 610 622 CZK - میلیارد
پس انداز های شخصی 18.89 15.22 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 286562 283673 CZK - میلیون
اعتبار بخش خصوصی 3593255 3579831 CZK - میلیون
قیمت گازوئیل 1.85 1.99 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 34.3 34 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به درآمد 58.92 58.87 در صد
گذشته قبلی
میزان ساخت و ساز 8.2 18.9 در صد
شاخص مسکن 201 190 امتیاز
جواز ساختمان 7442 7675 واحد
نرخ مالکیت مسکن 78.9 78.6 در صد
خانه های مسکونی نوساز 10832 12809 واحد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری چک - شاخص های اقتصادی.