بازارها گذشته مرجع
پول 23.43 2019-09
بازار سهام 1054 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.42 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2019-06
نرخ بیکاری 2.7 2019-08
نرخ تورم 2.9 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-08
نرخ بهره 2 2019-08
موازنه تجاری 34180 2019-07
حساب جاری 1319 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.7 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
اطمینان کسب و کار 93.6 2019-08
شاخص PMI تولید 44.9 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 105 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2019-07
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2019-06
تولید ناخالص داخلی 244 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1215 2019-06
تولید ناخالص ملی 5031916 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 316 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 23344 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33414 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 18738 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 60616 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 285481 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 146824 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 212497 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.7 2019-08
افراد بیکار 204789 2019-08
نرخ بیکاری بلند مدت 0.7 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 7 2019-07
هزینه های کار 122 2019-06
پست های خالی شغلی 350564 2019-08
دستمزد 34105 2019-06
حداقل دستمزد 519 2019-06
دستمزد در تولید 34364 2019-06
جمعیت 10.61 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.33 2018-12
افراد شاغل 5296 2019-06
تغییر اشتغال 0 2019-06
نرخ اشتغال 75 2019-03
استخدام تمام وقت 4822 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60.5 2019-03
هزینه زندگی خانواده 20500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 15500 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 333 2019-03
بهره وری 111 2019-06
رشد دستمزد 4.3 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 35400 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15700 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.9 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 110 2019-08
اندازه اصل تورم 2.31 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 2019-06
قیمت تولید 103 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 2.1 2019-08
قیمت صادرات 96.8 2019-07
قیمت واردات 95.8 2019-07
CPI مسکن آب و برق 111 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-08
تورم مواد غذایی 3.9 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2019-09
عرضه پول M0 584848 2019-07
عرضه پول M1 4055117 2019-07
عرضه پول M2 4592289 2019-07
ترازنامه بانک 8063989 2019-07
ذخایر ارزی 144891 2019-08
وام به بخش خصوصی 1128698 2019-07
نرخ بهره سپرده 1 2019-06
نسبت ذخیره نقدی 2 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 3358727 2019-07
نرخ وام 3 2019-06
عرضه پول M3 4732634 2019-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 139 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 34180 2019-07
حساب جاری 1319 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
صادرات 363881 2019-07
واردات 329701 2019-07
بدهی خارجی 169260 2019-03
رابطه مبادله 101 2019-07
گردش سرمایه -44202 2019-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 114674 2018-12
حواله 485 2019-03
ذخایر طلا 8.15 2019-09
تولید نفت خام 2 2019-05
شاخص تروریسم 1.56 2017-12
فروش اسلحه 64 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.7 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
ارزش بودجه دولت -5706 2019-08
هزینه های دولت 230 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.8 2018-12
درآمدهای دولت 106492 2019-08
بدهی های دولت 1749141 2017-12
هزینه های مالی 112198 2019-08
درخواست پناهندگی 135 2019-05
ارزیابی اعتبار 80.8
مخارج نظامی 2446 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 45 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 93.6 2019-08
شاخص PMI تولید 44.9 2019-08
تولید صنعتی 5.6 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.7 2019-07
تولید صنعتی 8 2019-07
میزان سفارشات جدید 110 2019-07
تغییرات موجودی انبار -2.94 2019-06
ثبت خودرو 21902 2019-06
سرعت اینترنت 16938 2017-03
آدرس های IP 1720644 2017-03
شاخص رقابتی 71.18 2018-12
رتبه رقابتی 29 2018-12
سود شرکت سهامی 323281 2017-12
شاخص فساد مالی 59 2018-12
رتبه فساد مالی 38 2018-12
آسانی کسب و کار 35 2018-12
تولید الکتریسیته 5772 2019-07
استخراج معدن -6.4 2019-07
تولید فولاد 391 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 105 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7 2019-07
هزینه های مصرف کننده 575 2019-06
پس انداز های شخصی 10.87 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 253263 2019-07
اعتبار بخش خصوصی 3095108 2019-07
قیمت گازوئیل 1.43 2019-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 32.3 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 56.64 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 6.5 2019-07
شاخص مسکن 137 2019-03
جواز ساختمان 7390 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 78.7 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 9536 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری چک - شاخص های اقتصادی.