بازارها گذشته مرجع
پول 23.08 2019-11
بازار سهام 1078 2019-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.48 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-09
نرخ بیکاری 2.6 2019-10
نرخ تورم 2.7 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-10
نرخ بهره 2 2019-11
موازنه تجاری 55228 2019-09
حساب جاری 1319 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.7 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
اطمینان کسب و کار 91.6 2019-10
شاخص PMI تولید 45 2019-10
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2019-09
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-09
تولید ناخالص داخلی 244 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1215 2019-06
تولید ناخالص ملی 5031916 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 316 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 23344 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33414 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 18738 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 60616 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 285481 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 146824 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 212497 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.6 2019-10
افراد بیکار 196518 2019-10
نرخ بیکاری بلند مدت 0.6 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 4.4 2019-09
هزینه های کار 122 2019-06
پست های خالی شغلی 337453 2019-10
دستمزد 34105 2019-06
حداقل دستمزد 519 2019-06
دستمزد در تولید 34364 2019-06
جمعیت 10.61 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.33 2018-12
افراد شاغل 5308 2019-09
تغییر اشتغال 0 2019-06
نرخ اشتغال 75 2019-06
استخدام تمام وقت 4816 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 60.3 2019-06
هزینه زندگی خانواده 20500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 15500 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 326 2019-06
بهره وری 111 2019-06
رشد دستمزد 4.3 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 35400 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15700 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.7 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 110 2019-10
اندازه اصل تورم 2.03 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 2019-06
قیمت تولید 103 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 0.9 2019-10
قیمت صادرات 97.8 2019-09
قیمت واردات 96.6 2019-09
CPI مسکن آب و برق 112 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-10
تورم مواد غذایی 2.8 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2 2019-11
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2019-11
عرضه پول M0 591501 2019-09
عرضه پول M1 4063239 2019-09
عرضه پول M2 4641362 2019-09
ترازنامه بانک 8094815 2019-09
ذخایر ارزی 147099 2019-10
وام به بخش خصوصی 1153356 2019-09
نرخ بهره سپرده 1 2019-11
نسبت ذخیره نقدی 2 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 3432431 2019-09
نرخ وام 3 2019-11
عرضه پول M3 4768210 2019-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 138 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 55228 2019-09
حساب جاری 1319 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
صادرات 404797 2019-09
واردات 349568 2019-09
بدهی خارجی 170630 2019-06
رابطه مبادله 101 2019-09
گردش سرمایه 20626 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 114674 2018-12
حواله 485 2019-03
ذخایر طلا 7.99 2019-12
تولید نفت خام 1 2019-07
شاخص تروریسم 0.87 2018-12
فروش اسلحه 64 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.7 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
ارزش بودجه دولت 1419 2019-10
هزینه های دولت 230 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.8 2018-12
درآمدهای دولت 117815 2019-10
بدهی های دولت 1734720 2018-12
هزینه های مالی 116396 2019-10
درخواست پناهندگی 135 2019-07
ارزیابی اعتبار 80.8
مخارج نظامی 2446 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 45 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 91.6 2019-10
شاخص PMI تولید 45 2019-10
تولید صنعتی -0.6 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.8 2019-09
تولید صنعتی -0.3 2019-09
میزان سفارشات جدید 103 2019-09
تغییرات موجودی انبار -2.94 2019-06
ثبت خودرو 15770 2019-09
سرعت اینترنت 16938 2017-03
آدرس های IP 1720644 2017-03
شاخص رقابتی 70.85 2019-12
رتبه رقابتی 32 2019-12
سود شرکت سهامی 323281 2017-12
شاخص فساد مالی 59 2018-12
رتبه فساد مالی 38 2018-12
آسانی کسب و کار 41 2019-12
تولید الکتریسیته 6554 2019-08
استخراج معدن -0.2 2019-09
تولید فولاد 374 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.3 2019-09
هزینه های مصرف کننده 575 2019-06
پس انداز های شخصی 11.72 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 257992 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 3129532 2019-09
قیمت گازوئیل 1.43 2019-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 31.9 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 60.69 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 0.2 2019-09
شاخص مسکن 140 2019-06
جواز ساختمان 7356 2019-08
نرخ مالکیت مسکن 78.7 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 10035 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری چک - شاخص های اقتصادی.