بازارها گذشته مرجع
پول 23.14 2019-05
بازار سهام 1043 2019-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.82 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-03
نرخ بیکاری 2.7 2019-04
نرخ تورم 2.8 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-04
نرخ بهره 2 2019-05
موازنه تجاری 56328 2019-03
حساب جاری 431 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.7 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
اطمینان کسب و کار 95.8 2019-04
شاخص PMI تولید 46.6 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2019-03
نرخ مالیات شرکت 19 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی 216 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1201 2018-12
تولید ناخالص ملی 4735267 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 329 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 22779 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32606 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17300 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 60728 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 292778 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 145236 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 206710 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.7 2019-04
افراد بیکار 209828 2019-04
نرخ بیکاری بلند مدت 0.6 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 6.3 2019-03
هزینه های کار 120 2018-12
پست های خالی شغلی 339919 2019-04
دستمزد 33840 2018-12
حداقل دستمزد 519 2019-06
دستمزد در تولید 33512 2018-12
جمعیت 10.61 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.33 2018-12
افراد شاغل 5306 2019-03
تغییر اشتغال 0.4 2018-12
نرخ اشتغال 75.4 2018-12
استخدام تمام وقت 4849 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 60.7 2018-09
هزینه زندگی خانواده 20500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 15500 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 327 2018-12
بهره وری 117 2018-12
رشد دستمزد 4.7 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 35400 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15700 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.8 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2019-04
اندازه اصل تورم 1.96 2019-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 2018-12
قیمت تولید 104 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 4.3 2019-04
قیمت صادرات 97.8 2019-02
قیمت واردات 96.8 2019-02
CPI مسکن آب و برق 155 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2018-12
تورم مواد غذایی 1.8 2019-04
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2019-05
عرضه پول M0 575624 2019-03
عرضه پول M1 3972633 2019-03
عرضه پول M2 4464375 2019-03
ترازنامه بانک 7845620 2019-02
ذخایر ارزی 142924 2019-04
وام به بخش خصوصی 1103091 2019-02
نرخ بهره سپرده 0.75 2019-04
نسبت ذخیره نقدی 2 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 3245147 2019-02
نرخ وام 2.75 2019-04
عرضه پول M3 4588217 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 139 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 56328 2019-03
حساب جاری 431 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
صادرات 393468 2019-03
واردات 337140 2019-03
بدهی خارجی 169310 2018-12
رابطه مبادله 101 2019-02
گردش سرمایه -1941 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 114674 2018-12
حواله 528 2018-09
ذخایر طلا 8.4 2019-03
تولید نفت خام 2 2019-01
شاخص تروریسم 1.56 2017-12
فروش اسلحه 110 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.7 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
ارزش بودجه دولت -20441 2019-04
هزینه های دولت 226 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.8 2018-12
درآمدهای دولت 106623 2019-04
بدهی های دولت 1749141 2017-12
هزینه های مالی 127064 2019-04
درخواست پناهندگی 200 2019-02
ارزیابی اعتبار 80.8
مخارج نظامی 2446 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 45 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 95.8 2019-04
شاخص PMI تولید 46.6 2019-04
تولید صنعتی 0.1 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 2019-03
تولید صنعتی 2.1 2019-03
میزان سفارشات جدید 106 2019-03
تغییرات موجودی انبار -1.55 2018-12
ثبت خودرو 21491 2019-03
سرعت اینترنت 16938 2017-03
آدرس های IP 1720644 2017-03
شاخص رقابتی 71.18 2018-12
رتبه رقابتی 29 2018-12
سود شرکت سهامی 310627 2016-12
شاخص فساد مالی 59 2018-12
رتبه فساد مالی 38 2018-12
آسانی کسب و کار 35 2018-12
تولید الکتریسیته 7405 2019-03
استخراج معدن -2.2 2019-03
تولید فولاد 395 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.3 2019-03
هزینه های مصرف کننده 563 2018-12
پس انداز های شخصی 12.38 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 245636 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 3025865 2019-03
قیمت گازوئیل 1.45 2019-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 32 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 56.64 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 11.6 2019-03
شاخص مسکن 134 2018-12
جواز ساختمان 7224 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 78.5 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 9566 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری چک - شاخص های اقتصادی.