بازارها گذشته مرجع
پول 21.38 2021-02
بازار سهام 1053 2021-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.62 2021-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5 2020-12
نرخ بیکاری 4.3 2021-01
نرخ تورم 2.2 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 2021-01
نرخ بهره 0.25 2021-02
موازنه تجاری 17718 2020-12
حساب جاری 2591 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.8 2019-12
بودجه دولت 0.3 2019-12
اطمینان کسب و کار 90.6 2021-02
شاخص PMI تولید 57 2021-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 85 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.3 2020-12
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2019-12
موارد کروناویروس 1184352 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 19682 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 1037430 2021-02

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5 2020-12
تولید ناخالص داخلی 246 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1255 2020-09
تولید ناخالص ملی 5395271 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 314 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 23834 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40314 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 29873 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 54433 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 317150 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 162217 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 205206 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.3 2021-01
افراد بیکار 308859 2021-01
نرخ بیکاری بلند مدت 0.6 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 10.3 2020-12
هزینه های کار 120 2020-09
پست های خالی شغلی 325425 2021-01
دستمزد 35402 2020-09
حداقل دستمزد 579 2021-03
دستمزد در تولید 33643 2020-09
جمعیت 10.68 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.33 2018-12
افراد شاغل 5217 2020-12
تغییر اشتغال 0.2 2020-09
نرخ اشتغال 74.4 2020-09
استخدام تمام وقت 4798 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 59.9 2020-09
قسمت مدت زمان اشتغال 288 2020-09
بهره وری 101 2020-09
رشد دستمزد 1.7 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.2 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2021-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2021-01
قیمت مصرف کننده اصلی 114 2021-01
اندازه اصل تورم 2.73 2021-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 2020-09
قیمت تولید 104 2021-01
تغییر قیمت تولید کننده 0 2021-01
قیمت صادرات 98.5 2020-12
قیمت واردات 95 2020-12
CPI مسکن آب و برق 115 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2021-01
تورم مواد غذایی -0.1 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2021-02
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2021-02
عرضه پول M0 668056 2020-12
عرضه پول M1 4797706 2020-12
عرضه پول M2 5179706 2020-12
ترازنامه بانک 8018098 2020-12
ذخایر ارزی 164648 2021-01
وام به بخش خصوصی 1135201 2020-12
نرخ بهره سپرده 0.05 2021-01
نسبت ذخیره نقدی 2 2021-01
ترازنامه بانک مرکزی 3578040 2020-12
نرخ وام 1 2021-01
عرضه پول M3 5256212 2020-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 138 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 17718 2020-12
حساب جاری 2591 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.4 2019-12
صادرات 294767 2020-12
واردات 277049 2020-12
بدهی خارجی 161316 2020-09
رابطه مبادله 104 2020-12
گردش سرمایه 22954 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 173747 2019-12
حواله 587 2020-09
ذخایر طلا 9.48 2020-12
تولید نفت خام 2 2020-10
شاخص تروریسم 0.32 2019-12
فروش اسلحه 13 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.8 2019-12
بودجه دولت 0.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -31458 2021-01
هزینه های دولت 244 2020-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2019-12
درآمدهای دولت 120147 2021-01
بدهی های دولت 1740468 2019-12
هزینه های مالی 151604 2021-01
درخواست پناهندگی 65 2020-08
ارزیابی اعتبار 83 2021-02
مخارج نظامی 2446 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 45 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 90.6 2021-02
شاخص PMI تولید 57 2021-01
تولید صنعتی 0.5 2020-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 2020-12
تولید صنعتی 1 2020-12
میزان سفارشات جدید 111 2020-12
تغییرات موجودی انبار -21.31 2020-09
ثبت خودرو 14794 2021-01
سرعت اینترنت 16938 2017-03
آدرس های IP 1720644 2017-03
شاخص رقابتی 70.85 2019-12
رتبه رقابتی 32 2019-12
سود شرکت سهامی 325845 2018-12
شاخص فساد مالی 54 2020-12
رتبه فساد مالی 49 2020-12
آسانی کسب و کار 41 2019-12
تولید الکتریسیته 7205 2020-11
استخراج معدن -12.5 2020-12
تولید فولاد 408 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 85 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.3 2020-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.7 2020-12
هزینه های مصرف کننده 594 2020-09
پس انداز های شخصی 15.17 2020-09
تسهیلات اعتباری خریدار 264490 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 3222997 2020-12
قیمت گازوئیل 1.37 2021-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 32.7 2020-06
بدهی خانوار به درآمد 58.87 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -12.4 2020-12
شاخص مسکن 155 2020-09
جواز ساختمان 7311 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 78.7 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 8101 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1184352 2021-02
مرگ و میر کروناویروس 19682 2021-02
Coronavirus بهبود یافت 1037430 2021-02
تختخوابهای ICU 425 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری چک - شاخص های اقتصادی.