بازارها گذشته مرجع
پول 21.09 2021-05
بازار سهام 1105 2021-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.8 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.1 2021-03
نرخ بیکاری 4.1 2021-04
نرخ تورم 3.1 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-04
نرخ بهره 0.25 2021-05
موازنه تجاری 18500 2021-03
حساب جاری 678 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.1 2020-12
بودجه دولت -6.2 2020-12
اطمینان کسب و کار 94.8 2021-04
شاخص PMI تولید 58.9 2021-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.9 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.6 2021-03
نرخ مالیات شرکت 19 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2019-12
موارد کروناویروس 1649947 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 29825 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 1587457 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.1 2021-03
تولید ناخالص داخلی 246 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1263 2020-12
تولید ناخالص ملی 5395271 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 315 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 23834 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40314 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 31858 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 52975 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 324966 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 165159 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 192082 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.1 2021-04
افراد بیکار 297876 2021-04
نرخ بیکاری بلند مدت 0.6 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 10.5 2021-03
هزینه های کار 130 2020-12
پست های خالی شغلی 343407 2021-04
دستمزد 38525 2020-12
حداقل دستمزد 579 2021-03
دستمزد در تولید 36569 2020-12
جمعیت 10.7 2020-12
سن بازنشستگی زنان 63.83 2021-12
سن بازنشستگی مردان 63.83 2021-12
افراد شاغل 5195 2021-03
تغییر اشتغال -0.5 2020-12
نرخ اشتغال 74.3 2020-12
استخدام تمام وقت 4789 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 59.9 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 280 2020-12
بهره وری 111 2020-12
رشد دستمزد 3.8 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.1 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 2021-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 115 2021-03
اندازه اصل تورم 2.56 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 2020-12
قیمت تولید 107 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 3.3 2021-03
قیمت صادرات 99 2021-02
قیمت واردات 95.7 2021-02
CPI مسکن آب و برق 115 2021-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 2021-04
تورم مواد غذایی -0.1 2021-04

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 36.43 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 3900959 2021-05
موارد کروناویروس 1649947 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 29825 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 1587457 2021-05
تختخوابهای ICU 425 2014-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2021-05
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2021-05
عرضه پول M0 680744 2021-03
عرضه پول M1 5054309 2021-03
عرضه پول M2 5449478 2021-03
ترازنامه بانک 8734116 2021-02
ذخایر ارزی 166790 2021-04
وام به بخش خصوصی 1145281 2021-02
نرخ بهره سپرده 0.05 2021-03
نسبت ذخیره نقدی 2 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 3607534 2021-02
نرخ وام 1 2021-03
عرضه پول M3 5568274 2021-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 142 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 18500 2021-03
حساب جاری 678 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.4 2019-12
صادرات 374102 2021-03
واردات 355594 2021-03
بدهی خارجی 163883 2020-12
رابطه مبادله 103 2021-02
گردش سرمایه 8651 2021-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 146052 2020-12
حواله 640 2020-12
ذخایر طلا 9.48 2020-12
تولید نفت خام 2 2021-01
شاخص تروریسم 0.32 2019-12
فروش اسلحه 6 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.1 2020-12
بودجه دولت -6.2 2020-12
ارزش بودجه دولت -66791 2021-04
هزینه های دولت 257 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2019-12
درآمدهای دولت 102083 2021-04
بدهی های دولت 1740468 2019-12
هزینه های مالی 168874 2021-04
درخواست پناهندگی 65 2020-08
ارزیابی اعتبار 83 2021-05
مخارج نظامی 2994 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 45 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 94.8 2021-04
شاخص PMI تولید 58.9 2021-04
تولید صنعتی 14.9 2021-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.2 2021-03
تولید صنعتی 16 2021-03
میزان سفارشات جدید 126 2021-03
تغییرات موجودی انبار -24.14 2020-12
ثبت خودرو 20053 2021-03
سرعت اینترنت 16938 2017-03
آدرس های IP 1720644 2017-03
شاخص رقابتی 70.85 2019-12
رتبه رقابتی 32 2019-12
سود شرکت سهامی 325845 2018-12
شاخص فساد مالی 54 2020-12
رتبه فساد مالی 49 2020-12
آسانی کسب و کار 41 2019-12
تولید الکتریسیته 6778 2021-02
استخراج معدن -2.7 2021-03
تولید فولاد 408 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.9 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.6 2021-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.6 2021-03
هزینه های مصرف کننده 571 2020-12
پس انداز های شخصی 22.86 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 263105 2021-03
اعتبار بخش خصوصی 3287333 2021-03
قیمت گازوئیل 1.53 2021-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 33.4 2020-09
بدهی خانوار به درآمد 58.87 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -3.1 2021-03
شاخص مسکن 160 2020-12
جواز ساختمان 6144 2021-02
نرخ مالکیت مسکن 78.6 2019-12
خانه های مسکونی نوساز 8451 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری چک - شاخص های اقتصادی.