بازارها گذشته مرجع
پول 22.82 2020-01
بازار سهام 1143 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.68 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-09
نرخ بیکاری 2.9 2019-12
نرخ تورم 3.2 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-12
نرخ بهره 2 2019-12
موازنه تجاری 49040 2019-11
حساب جاری 666 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.7 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
اطمینان کسب و کار 96.7 2020-01
شاخص PMI تولید 43.6 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 105 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-11
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-09
تولید ناخالص داخلی 244 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1219 2019-09
تولید ناخالص ملی 5031916 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 316 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 23344 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33414 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 19119 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 60511 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 286342 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 146655 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 212508 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.9 2019-12
افراد بیکار 215532 2019-12
نرخ بیکاری بلند مدت 0.6 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 5.2 2019-11
هزینه های کار 114 2019-09
پست های خالی شغلی 340957 2019-12
دستمزد 33697 2019-09
حداقل دستمزد 519 2019-12
دستمزد در تولید 32917 2019-09
جمعیت 10.61 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.33 2018-12
افراد شاغل 5308 2019-09
تغییر اشتغال -0.2 2019-09
نرخ اشتغال 75.2 2019-09
استخدام تمام وقت 4834 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 60.3 2019-06
هزینه زندگی خانواده 20500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 15500 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 320 2019-09
بهره وری 123 2019-09
رشد دستمزد 4 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 35400 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15700 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.2 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 111 2019-12
اندازه اصل تورم 2.38 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 2019-09
قیمت تولید 103 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 2.1 2019-12
قیمت صادرات 96.5 2019-11
قیمت واردات 96 2019-11
CPI مسکن آب و برق 113 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-12
تورم مواد غذایی 4.8 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2020-01
عرضه پول M0 597818 2019-11
عرضه پول M1 4117743 2019-11
عرضه پول M2 4725517 2019-11
ترازنامه بانک 8125079 2019-11
ذخایر ارزی 149713 2019-12
وام به بخش خصوصی 1158627 2019-11
نرخ بهره سپرده 1 2019-12
نسبت ذخیره نقدی 2 2020-01
ترازنامه بانک مرکزی 3429902 2019-11
نرخ وام 3 2019-12
عرضه پول M3 4832980 2019-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 138 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 49040 2019-11
حساب جاری 666 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
صادرات 409436 2019-11
واردات 360396 2019-11
بدهی خارجی 171466 2019-09
رابطه مبادله 100 2019-11
گردش سرمایه 8310 2019-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 114674 2018-12
حواله 485 2019-03
ذخایر طلا 7.99 2019-12
تولید نفت خام 2 2019-08
شاخص تروریسم 0.87 2018-12
فروش اسلحه 64 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.7 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
ارزش بودجه دولت 10110 2019-12
هزینه های دولت 233 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.8 2018-12
درآمدهای دولت 171710 2019-12
بدهی های دولت 1734720 2018-12
هزینه های مالی 161600 2019-12
درخواست پناهندگی 100 2019-10
ارزیابی اعتبار 83 2020-01
مخارج نظامی 2446 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 45 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 96.7 2020-01
شاخص PMI تولید 43.6 2019-12
تولید صنعتی -3.2 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.1 2019-11
تولید صنعتی -3.2 2019-11
میزان سفارشات جدید 97.1 2019-11
تغییرات موجودی انبار 6.52 2019-09
ثبت خودرو 18707 2019-12
سرعت اینترنت 16938 2017-03
آدرس های IP 1720644 2017-03
شاخص رقابتی 70.85 2019-12
رتبه رقابتی 32 2019-12
سود شرکت سهامی 323281 2017-12
شاخص فساد مالی 56 2019-12
رتبه فساد مالی 44 2019-12
آسانی کسب و کار 41 2019-12
تولید الکتریسیته 7823 2019-11
استخراج معدن -8.2 2019-11
تولید فولاد 260 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 105 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.9 2019-11
هزینه های مصرف کننده 576 2019-09
پس انداز های شخصی 11.72 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 261142 2019-11
اعتبار بخش خصوصی 3152228 2019-11
قیمت گازوئیل 1.44 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 32 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 60.69 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 4.5 2019-11
شاخص مسکن 143 2019-09
جواز ساختمان 6979 2019-11
نرخ مالکیت مسکن 78.7 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 10035 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری چک - شاخص های اقتصادی.