بازارها گذشته مرجع
پول 22.8 2019-07
بازار سهام 1058 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.46 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2019-03
نرخ بیکاری 2.6 2019-06
نرخ تورم 2.7 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-06
نرخ بهره 2 2019-06
موازنه تجاری 52301 2019-05
حساب جاری 1731 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.7 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
اطمینان کسب و کار 93.1 2019-06
شاخص PMI تولید 45.9 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 105 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 2019-05
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2019-03
تولید ناخالص داخلی 244 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1205 2019-03
تولید ناخالص ملی 5031916 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 324 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 23344 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33414 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16296 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 60482 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 295607 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 145589 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 208147 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.6 2019-06
افراد بیکار 195723 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 0.7 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 7.1 2019-05
هزینه های کار 126 2019-03
پست های خالی شغلی 342510 2019-06
دستمزد 32466 2019-03
حداقل دستمزد 519 2019-06
دستمزد در تولید 31798 2019-03
جمعیت 10.61 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.33 2018-12
افراد شاغل 5306 2019-03
تغییر اشتغال 0.4 2018-12
نرخ اشتغال 75 2019-03
استخدام تمام وقت 4822 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60.7 2018-09
هزینه زندگی خانواده 20500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 15500 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 333 2019-03
بهره وری 102 2019-03
رشد دستمزد 4.6 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 35400 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15700 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.7 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2019-06
اندازه اصل تورم 2.05 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 2019-03
قیمت تولید 103 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 2.5 2019-06
قیمت صادرات 98 2019-05
قیمت واردات 97.6 2019-05
CPI مسکن آب و برق 111 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-06
تورم مواد غذایی 2.7 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2 2019-06
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2019-07
عرضه پول M0 581434 2019-05
عرضه پول M1 4060078 2019-05
عرضه پول M2 4576807 2019-05
ترازنامه بانک 8007689 2019-05
ذخایر ارزی 146000 2019-06
وام به بخش خصوصی 1103091 2019-02
نرخ بهره سپرده 1 2019-06
نسبت ذخیره نقدی 2 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 3333572 2019-05
نرخ وام 3 2019-06
عرضه پول M3 4719002 2019-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 139 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 52301 2019-05
حساب جاری 1731 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
صادرات 395720 2019-05
واردات 343419 2019-05
بدهی خارجی 169260 2019-03
رابطه مبادله 100 2019-05
گردش سرمایه 28789 2019-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 114674 2018-12
حواله 528 2018-09
ذخایر طلا 8.2 2019-06
تولید نفت خام 2 2019-03
شاخص تروریسم 1.56 2017-12
فروش اسلحه 64 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.7 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
ارزش بودجه دولت 30219 2019-06
هزینه های دولت 228 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.8 2018-12
درآمدهای دولت 159671 2019-06
بدهی های دولت 1749141 2017-12
هزینه های مالی 129453 2019-06
درخواست پناهندگی 200 2019-02
ارزیابی اعتبار 80.8
مخارج نظامی 2446 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 45 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 93.1 2019-06
شاخص PMI تولید 45.9 2019-06
تولید صنعتی 3.2 2019-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.1 2019-05
تولید صنعتی 3.1 2019-05
میزان سفارشات جدید 104 2019-05
تغییرات موجودی انبار 4.83 2019-03
ثبت خودرو 24059 2019-05
سرعت اینترنت 16938 2017-03
آدرس های IP 1720644 2017-03
شاخص رقابتی 71.18 2018-12
رتبه رقابتی 29 2018-12
سود شرکت سهامی 310627 2016-12
شاخص فساد مالی 59 2018-12
رتبه فساد مالی 38 2018-12
آسانی کسب و کار 35 2018-12
تولید الکتریسیته 7128 2019-05
استخراج معدن -6.1 2019-05
تولید فولاد 401 2019-05
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 105 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.7 2019-05
هزینه های مصرف کننده 572 2019-03
پس انداز های شخصی 12.38 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 249788 2019-05
اعتبار بخش خصوصی 3064256 2019-05
قیمت گازوئیل 1.51 2019-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 32.3 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 56.64 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 0.2 2019-05
شاخص مسکن 137 2019-03
جواز ساختمان 7851 2019-05
نرخ مالکیت مسکن 78.7 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 9566 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری چک - شاخص های اقتصادی.