بازارها گذشته مرجع
پول 22.16 2021-10
بازار سهام 1340 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.66 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.2 2021-06
نرخ بیکاری 3.5 2021-09
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 112 2021-10
نرخ تورم 4.9 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 11957353 2021-10
نرخ بهره 1.5 2021-09
موازنه تجاری -28060 2021-08
حساب جاری 1076 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.1 2020-12
بودجه دولت -6.2 2020-12
اطمینان کسب و کار 94.7 2021-10
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 58 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.5 2021-10
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.3 2021-08
نرخ مالیات شرکت 19 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2021-12
موارد کروناویروس 1731287 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 30625 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 1635579 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.2 2021-06
تولید ناخالص داخلی 244 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1275 2021-06
تولید ناخالص ملی 5181108 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 346 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 22843 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38319 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 30540 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 51048 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 330306 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 167782 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 197676 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.5 2021-09
افراد بیکار 262142 2021-09
نرخ بیکاری بلند مدت 0.7 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 8.8 2021-08
هزینه های کار 131 2021-06
پست های خالی شغلی 357911 2021-09
دستمزد 38275 2021-06
حداقل دستمزد 596 2021-09
دستمزد در تولید 36554 2021-06
جمعیت 10.7 2020-12
سن بازنشستگی زنان 63.83 2021-12
سن بازنشستگی مردان 63.83 2021-12
افراد شاغل 5171 2021-06
تغییر اشتغال 0.7 2021-06
نرخ اشتغال 73.7 2021-06
استخدام تمام وقت 4735 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 59.8 2021-03
قسمت مدت زمان اشتغال 289 2021-06
بهره وری 108 2021-06
رشد دستمزد 8.2 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 112 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 11957353 2021-10
موارد کروناویروس 1731287 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 30625 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 1635579 2021-10
تختخوابهای ICU 425 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.9 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117 2021-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2021-09
اندازه اصل تورم 5.82 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 118 2021-06
قیمت تولید 113 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 9.9 2021-09
قیمت صادرات 105 2021-08
قیمت واردات 102 2021-08
CPI مسکن آب و برق 120 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116 2021-09
تورم مواد غذایی 1.9 2021-09
انتظارات تورم 2.6 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2021-09
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2021-10
عرضه پول M0 689071 2021-08
عرضه پول M1 5211268 2021-08
عرضه پول M2 5585530 2021-08
ترازنامه بانک 9114933 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 170398 2021-09
وام به بخش خصوصی 1171369 2021-08
نرخ بهره سپرده 0.5 2021-09
نسبت ذخیره نقدی 2 2021-09
ترازنامه بانک مرکزی 3715296 2021-08
نرخ وام 2.5 2021-09
عرضه پول M3 5679148 2021-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 142 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -28060 2021-08
حساب جاری 1076 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 2020-12
صادرات 277474 2021-08
واردات 305534 2021-08
بدهی خارجی 164170 2021-06
رابطه مبادله 103 2021-08
گردش سرمایه -37691 2021-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 146052 2020-12
حواله 643 2021-06
ذخایر طلا 9.86 2021-06
تولید نفت خام 1.5 2021-06
شاخص تروریسم 0.32 2019-12
فروش اسلحه 6 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.1 2020-12
بودجه دولت -6.2 2020-12
ارزش بودجه دولت -28191 2021-09
هزینه های دولت 256 2021-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.5 2020-12
درآمدهای دولت 132953 2021-09
بدهی های دولت 2153032 2020-12
هزینه های مالی 161144 2021-09
درخواست پناهندگی 65 2020-12
ارزیابی اعتبار 83 2021-10
مخارج نظامی 3187 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 44.8 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.8 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 94.7 2021-10
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 58 2021-09
تولید صنعتی -1.4 2021-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.2 2021-08
تولید صنعتی -1 2021-08
میزان سفارشات جدید 106 2021-08
تغییرات موجودی انبار 35.07 2021-06
ثبت خودرو 14165 2021-09
سرعت اینترنت 16938 2017-03
آدرس های IP 1720644 2017-03
شاخص رقابتی 70.85 2019-12
رتبه رقابتی 32 2019-12
سود شرکت سهامی 319538 2019-12
شاخص فساد مالی 54 2020-12
رتبه فساد مالی 49 2020-12
آسانی کسب و کار 41 2019-12
تولید الکتریسیته 5736 2021-07
استخراج معدن 10.2 2021-08
تولید فولاد 408 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.5 2021-10
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.3 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 5.1 2021-08
هزینه های مصرف کننده 591 2021-06
پس انداز های شخصی 25.67 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 273922 2021-08
اعتبار بخش خصوصی 3388824 2021-08
قیمت گازوئیل 1.6 2021-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 34.2 2021-03
بدهی خانوار به درآمد 58.92 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 1.2 2021-08
شاخص مسکن 174 2021-06
جواز ساختمان 8184 2021-08
نرخ مالکیت مسکن 78.6 2019-12
خانه های مسکونی نوساز 11895 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری چک - شاخص های اقتصادی.