بازارها گذشته مرجع
پول 22.01 2020-08
بازار سهام 906 2020-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.83 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.4 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.7 2020-06
نرخ بیکاری 3.8 2020-07
نرخ تورم 3.3 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2020-06
نرخ بهره 0.25 2020-06
موازنه تجاری 14304 2020-05
حساب جاری 2731 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.8 2019-12
بودجه دولت 0.3 2019-12
اطمینان کسب و کار 84.7 2020-07
شاخص PMI تولید 47 2020-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 96 2020-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2020-06
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2019-12
موارد کروناویروس 17008 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 386 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 11808 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.4 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.7 2020-06
تولید ناخالص داخلی 246 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1182 2020-03
تولید ناخالص ملی 5031916 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 302 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 23834 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40314 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 19516 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 61060 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 276488 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 147207 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 200230 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.8 2020-07
افراد بیکار 278824 2020-07
نرخ بیکاری بلند مدت 0.6 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 8.2 2020-06
هزینه های کار 128 2020-03
پست های خالی شغلی 334904 2020-06
دستمزد 34077 2020-03
حداقل دستمزد 519 2019-12
دستمزد در تولید 33123 2020-03
جمعیت 10.68 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.33 2018-12
افراد شاغل 5277 2020-03
تغییر اشتغال 0 2020-03
نرخ اشتغال 74.8 2020-03
استخدام تمام وقت 4840 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 60.3 2019-12
قسمت مدت زمان اشتغال 313 2019-12
بهره وری 107 2020-03
رشد دستمزد 1.4 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.3 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2020-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2020-06
قیمت مصرف کننده اصلی 112 2020-06
اندازه اصل تورم 2.63 2020-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 119 2020-03
قیمت تولید 103 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده -0.3 2020-06
قیمت صادرات 101 2020-05
قیمت واردات 96.9 2020-05
CPI مسکن آب و برق 114 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2020-06
تورم مواد غذایی 5.4 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2020-08
عرضه پول M0 642221 2020-06
عرضه پول M1 4566744 2020-06
عرضه پول M2 5020825 2020-06
ترازنامه بانک 8719181 2020-05
ذخایر ارزی 150885 2020-06
وام به بخش خصوصی 1177670 2020-05
نرخ بهره سپرده 0.05 2020-05
نسبت ذخیره نقدی 2 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 3665387 2020-05
نرخ وام 1 2020-05
عرضه پول M3 5118991 2020-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 138 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 14304 2020-05
حساب جاری 2731 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.4 2019-12
صادرات 294285 2020-05
واردات 279981 2020-05
بدهی خارجی 164517 2020-03
رابطه مبادله 104 2020-05
گردش سرمایه 26137 2020-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 173747 2019-12
حواله 640 2019-12
ذخایر طلا 7.8 2020-03
تولید نفت خام 2 2020-04
شاخص تروریسم 0.87 2018-12
فروش اسلحه 13 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.8 2019-12
بودجه دولت 0.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -37838 2020-06
هزینه های دولت 241 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2019-12
درآمدهای دولت 128038 2020-06
بدهی های دولت 1740468 2019-12
هزینه های مالی 165876 2020-06
درخواست پناهندگی 15 2020-04
ارزیابی اعتبار 83 2020-08
مخارج نظامی 2446 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 45 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 84.7 2020-07
شاخص PMI تولید 47 2020-07
تولید صنعتی -25.7 2020-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 13.8 2020-05
تولید صنعتی -26.7 2020-05
میزان سفارشات جدید 65.34 2020-05
تغییرات موجودی انبار 3.57 2020-03
ثبت خودرو 20771 2020-06
سرعت اینترنت 16938 2017-03
آدرس های IP 1720644 2017-03
شاخص رقابتی 70.85 2019-12
رتبه رقابتی 32 2019-12
سود شرکت سهامی 323281 2017-12
شاخص فساد مالی 56 2019-12
رتبه فساد مالی 44 2019-12
آسانی کسب و کار 41 2019-12
تولید الکتریسیته 7782 2019-12
استخراج معدن -20.4 2020-05
تولید فولاد 299 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 96 2020-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2020-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0 2020-06
هزینه های مصرف کننده 571 2020-03
پس انداز های شخصی 14.58 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 262416 2020-06
اعتبار بخش خصوصی 3216609 2020-06
قیمت گازوئیل 1.3 2020-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 32.2 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 60.69 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -7.6 2020-05
شاخص مسکن 150 2020-03
جواز ساختمان 7625 2020-05
نرخ مالکیت مسکن 78.7 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 9140 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 17008 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 386 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 11808 2020-08
تختخوابهای ICU 425 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری چک - شاخص های اقتصادی.