بازارها گذشته مرجع
پول 21.76 2021-07
بازار سهام 1197 2021-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.72 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.1 2021-03
نرخ بیکاری 3.7 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 92.05 2021-07
نرخ تورم 2.8 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 9858101 2021-07
نرخ بهره 0.5 2021-06
موازنه تجاری 6347 2021-05
حساب جاری 3075 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.1 2020-12
بودجه دولت -6.2 2020-12
اطمینان کسب و کار 104 2021-06
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 62.7 2021-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 106 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.3 2021-05
نرخ مالیات شرکت 19 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2021-12
موارد کروناویروس 1672140 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 30347 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 1635579 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.1 2021-03
تولید ناخالص داخلی 244 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1258 2021-03
تولید ناخالص ملی 5395271 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 318 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 22843 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38319 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 31062 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 54326 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 327934 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 163998 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 193561 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.7 2021-06
افراد بیکار 273302 2021-06
نرخ بیکاری بلند مدت 0.7 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 7.5 2021-05
هزینه های کار 131 2021-03
پست های خالی شغلی 355612 2021-06
دستمزد 35285 2021-03
حداقل دستمزد 579 2021-03
دستمزد در تولید 33833 2021-03
جمعیت 10.7 2020-12
سن بازنشستگی زنان 63.83 2021-12
سن بازنشستگی مردان 63.83 2021-12
افراد شاغل 5195 2021-03
تغییر اشتغال 0.3 2021-03
نرخ اشتغال 74.3 2020-12
استخدام تمام وقت 4789 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 59.9 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 280 2020-12
بهره وری 107 2021-03
رشد دستمزد 1 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 92.05 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 9858101 2021-07
موارد کروناویروس 1672140 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 30347 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 1635579 2021-07
تختخوابهای ICU 425 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.8 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115 2021-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2021-06
اندازه اصل تورم 3.5 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 2021-03
قیمت تولید 109 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 6.1 2021-06
قیمت صادرات 102 2021-05
قیمت واردات 98.4 2021-05
CPI مسکن آب و برق 116 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 2021-06
تورم مواد غذایی -1.3 2021-05
انتظارات تورم 2.2 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2021-06
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2021-07
عرضه پول M0 688099 2021-05
عرضه پول M1 5130251 2021-05
عرضه پول M2 5507508 2021-05
ترازنامه بانک 8734116 2021-02
ذخایر ارزی خارجی 165939 2021-06
وام به بخش خصوصی 1145281 2021-02
نرخ بهره سپرده 0.05 2021-06
نسبت ذخیره نقدی 2 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 3607534 2021-02
نرخ وام 1.25 2021-06
عرضه پول M3 5618338 2021-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 142 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 6347 2021-05
حساب جاری 3075 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.4 2019-12
صادرات 334264 2021-05
واردات 327918 2021-05
بدهی خارجی 164770 2021-03
رابطه مبادله 103 2021-05
گردش سرمایه -8525 2021-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 146052 2020-12
حواله 640 2020-12
ذخایر طلا 9.54 2021-03
تولید نفت خام 2 2021-03
شاخص تروریسم 0.32 2019-12
فروش اسلحه 6 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.1 2020-12
بودجه دولت -6.2 2020-12
ارزش بودجه دولت -10087 2021-06
هزینه های دولت 253 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.5 2020-12
درآمدهای دولت 159805 2021-06
بدهی های دولت 1740468 2019-12
هزینه های مالی 169892 2021-06
درخواست پناهندگی 65 2020-12
ارزیابی اعتبار 83 2021-07
مخارج نظامی 3187 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 44.8 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.8 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 104 2021-06
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 62.7 2021-06
تولید صنعتی 25.3 2021-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.6 2021-05
تولید صنعتی 29.2 2021-05
میزان سفارشات جدید 153 2021-05
تغییرات موجودی انبار 45.21 2021-03
ثبت خودرو 22561 2021-06
سرعت اینترنت 16938 2017-03
آدرس های IP 1720644 2017-03
شاخص رقابتی 70.85 2019-12
رتبه رقابتی 32 2019-12
سود شرکت سهامی 319538 2019-12
شاخص فساد مالی 54 2020-12
رتبه فساد مالی 49 2020-12
آسانی کسب و کار 41 2019-12
تولید الکتریسیته 6029 2021-04
استخراج معدن -0.3 2021-05
تولید فولاد 408 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 106 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.3 2021-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.1 2021-05
هزینه های مصرف کننده 570 2021-03
پس انداز های شخصی 25.67 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 267050 2021-05
اعتبار بخش خصوصی 3315412 2021-05
قیمت گازوئیل 1.56 2021-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 34 2020-12
بدهی خانوار به درآمد 58.87 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 5.8 2021-05
شاخص مسکن 167 2021-03
جواز ساختمان 6144 2021-02
نرخ مالکیت مسکن 78.6 2019-12
خانه های مسکونی نوساز 8451 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری چک - شاخص های اقتصادی.