بازارها گذشته مرجع
پول 24.21 2020-05
بازار سهام 896 2020-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.72 2020-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.2 2020-03
نرخ بیکاری 3.4 2020-04
نرخ تورم 3.2 2020-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-04
نرخ بهره 0.25 2020-05
موازنه تجاری 27277 2020-03
حساب جاری -909 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.8 2019-12
بودجه دولت 0.3 2019-12
اطمینان کسب و کار 71.6 2020-05
شاخص PMI تولید 35.1 2020-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 91.9 2020-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -12.2 2020-03
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2019-12
موارد کروناویروس 9086 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 317 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 6464 2020-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.2 2020-03
تولید ناخالص داخلی 247 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1220 2019-12
تولید ناخالص ملی 5031916 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 331 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 23344 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33414 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 19370 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 60660 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 284627 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 148367 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 211505 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.4 2020-04
افراد بیکار 254040 2020-04
نرخ بیکاری بلند مدت 0.6 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 6.2 2020-03
هزینه های کار 121 2019-12
پست های خالی شغلی 332478 2020-04
دستمزد 36144 2019-12
حداقل دستمزد 519 2019-12
دستمزد در تولید 35151 2019-12
جمعیت 10.68 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.33 2018-12
افراد شاغل 5277 2020-03
تغییر اشتغال -0.3 2019-12
نرخ اشتغال 75.3 2019-12
استخدام تمام وقت 4840 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 60.3 2019-12
هزینه زندگی خانواده 20500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 15500 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 313 2019-12
بهره وری 106 2019-12
رشد دستمزد 3.6 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 35400 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15700 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.2 2020-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2020-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2020-04
قیمت مصرف کننده اصلی 112 2020-04
اندازه اصل تورم 2.66 2020-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 118 2019-12
قیمت تولید 103 2020-04
تغییر قیمت تولید کننده -0.8 2020-04
قیمت صادرات 98.6 2020-03
قیمت واردات 96.4 2020-03
CPI مسکن آب و برق 114 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2020-04
تورم مواد غذایی 7.8 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2020-05
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2020-05
عرضه پول M0 612539 2020-03
عرضه پول M1 4330648 2020-03
عرضه پول M2 4932508 2020-03
ترازنامه بانک 8201519 2020-02
ذخایر ارزی 145703 2020-04
وام به بخش خصوصی 1136945 2020-02
نرخ بهره سپرده 0.05 2020-05
نسبت ذخیره نقدی 2 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 3416563 2020-02
نرخ وام 1 2020-05
عرضه پول M3 5062823 2020-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 138 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 27277 2020-03
حساب جاری -909 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.4 2019-12
صادرات 353358 2020-03
واردات 326081 2020-03
بدهی خارجی 172520 2019-12
رابطه مبادله 102 2020-03
گردش سرمایه 58431 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 173747 2019-12
حواله 640 2019-12
ذخایر طلا 7.8 2020-03
تولید نفت خام 2 2020-01
شاخص تروریسم 0.87 2018-12
فروش اسلحه 64 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.8 2019-12
بودجه دولت 0.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -49043 2020-04
هزینه های دولت 230 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2019-12
درآمدهای دولت 90640 2020-04
بدهی های دولت 1740468 2019-12
هزینه های مالی 139683 2020-04
درخواست پناهندگی 115 2019-11
ارزیابی اعتبار 83 2020-05
مخارج نظامی 2446 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 45 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 71.6 2020-05
شاخص PMI تولید 35.1 2020-04
تولید صنعتی -10.8 2020-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -8.7 2020-03
تولید صنعتی -11.2 2020-03
میزان سفارشات جدید 84.28 2020-03
تغییرات موجودی انبار 18.31 2019-12
ثبت خودرو 10679 2020-04
سرعت اینترنت 16938 2017-03
آدرس های IP 1720644 2017-03
شاخص رقابتی 70.85 2019-12
رتبه رقابتی 32 2019-12
سود شرکت سهامی 323281 2017-12
شاخص فساد مالی 56 2019-12
رتبه فساد مالی 44 2019-12
آسانی کسب و کار 41 2019-12
تولید الکتریسیته 7782 2019-12
استخراج معدن -15.4 2020-03
تولید فولاد 372 2020-04

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 91.9 2020-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -12.2 2020-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -8.9 2020-03
هزینه های مصرف کننده 583 2019-12
پس انداز های شخصی 14.65 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 262912 2020-03
اعتبار بخش خصوصی 3227974 2020-03
قیمت گازوئیل 1.12 2020-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 32.2 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 60.69 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -2.3 2020-03
شاخص مسکن 146 2019-12
جواز ساختمان 6353 2020-02
نرخ مالکیت مسکن 78.7 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 9140 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 9086 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 317 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 6464 2020-05
تختخوابهای ICU 425 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری چک - شاخص های اقتصادی.