بازارها گذشته مرجع
پول 23.36 2020-10
بازار سهام 849 2020-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.01 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.7 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.9 2020-06
نرخ بیکاری 3.8 2020-09
نرخ تورم 3.2 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2020-09
نرخ بهره 0.25 2020-09
موازنه تجاری 29929 2020-08
حساب جاری 278 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.8 2019-12
بودجه دولت 0.3 2019-12
اطمینان کسب و کار 86.5 2020-10
شاخص PMI تولید 50.7 2020-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 86 2020-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2020-08
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2019-12
موارد کروناویروس 284033 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 2547 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 111443 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.7 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.9 2020-06
تولید ناخالص داخلی 246 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1171 2020-06
تولید ناخالص ملی 5395271 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 331 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 23834 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40314 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 27860 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 52422 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 271595 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 158036 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 180284 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.8 2020-09
افراد بیکار 277015 2020-09
نرخ بیکاری بلند مدت 0.5 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 8.8 2020-08
هزینه های کار 128 2020-06
پست های خالی شغلی 316658 2020-09
دستمزد 34271 2020-06
حداقل دستمزد 546 2020-09
دستمزد در تولید 32707 2020-06
جمعیت 10.68 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.33 2018-12
افراد شاغل 5213 2020-06
تغییر اشتغال -1.4 2020-06
نرخ اشتغال 74.1 2020-06
استخدام تمام وقت 4778 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 60.3 2019-12
قسمت مدت زمان اشتغال 286 2020-06
بهره وری 106 2020-06
رشد دستمزد -2.5 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.2 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2020-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 113 2020-09
اندازه اصل تورم 2.65 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113 2020-06
قیمت تولید 103 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده -0.4 2020-09
قیمت صادرات 96.9 2020-08
قیمت واردات 93.5 2020-08
CPI مسکن آب و برق 114 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2020-09
تورم مواد غذایی 3.4 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2020-09
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2020-10
عرضه پول M0 645561 2020-08
عرضه پول M1 4672845 2020-08
عرضه پول M2 5094329 2020-08
ترازنامه بانک 8719181 2020-05
ذخایر ارزی 157810 2020-09
وام به بخش خصوصی 1177670 2020-05
نرخ بهره سپرده 0.5 2020-09
نسبت ذخیره نقدی 2 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 3665387 2020-05
نرخ وام 1 2020-09
عرضه پول M3 5203091 2020-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 138 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 29929 2020-08
حساب جاری 278 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.4 2019-12
صادرات 323592 2020-08
واردات 293662 2020-08
بدهی خارجی 164410 2020-06
رابطه مبادله 104 2020-08
گردش سرمایه 27019 2020-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 173747 2019-12
حواله 585 2020-03
ذخایر طلا 9 2020-06
تولید نفت خام 2 2020-06
شاخص تروریسم 0.87 2018-12
فروش اسلحه 13 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.8 2019-12
بودجه دولت 0.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -22411 2020-09
هزینه های دولت 246 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2019-12
درآمدهای دولت 128891 2020-09
بدهی های دولت 1740468 2019-12
هزینه های مالی 151302 2020-09
درخواست پناهندگی 15 2020-04
ارزیابی اعتبار 83 2020-10
مخارج نظامی 2446 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 45 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 86.5 2020-10
شاخص PMI تولید 50.7 2020-09
تولید صنعتی -5.5 2020-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.9 2020-08
تولید صنعتی -5.6 2020-08
میزان سفارشات جدید 90.24 2020-08
تغییرات موجودی انبار -21.6 2020-06
ثبت خودرو 16909 2020-09
سرعت اینترنت 16938 2017-03
آدرس های IP 1720644 2017-03
شاخص رقابتی 70.85 2019-12
رتبه رقابتی 32 2019-12
سود شرکت سهامی 325845 2018-12
شاخص فساد مالی 56 2019-12
رتبه فساد مالی 44 2019-12
آسانی کسب و کار 41 2019-12
تولید الکتریسیته 7782 2019-12
استخراج معدن -24.5 2020-08
تولید فولاد 373 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 86 2020-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2020-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0 2020-08
هزینه های مصرف کننده 570 2020-06
پس انداز های شخصی 18.65 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 264367 2020-08
اعتبار بخش خصوصی 3240819 2020-08
قیمت گازوئیل 1.24 2020-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 31.8 2020-03
بدهی خانوار به درآمد 60.69 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -9.7 2020-08
شاخص مسکن 151 2020-06
جواز ساختمان 7625 2020-05
نرخ مالکیت مسکن 78.7 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 9506 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 284033 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 2547 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 111443 2020-10
تختخوابهای ICU 425 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری چک - شاخص های اقتصادی.