20/05/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه PPI APR 0.7% 0.5%
07:00 AM
CZ
PPI (سالانه) APR 4.3% 3.8%
24/05/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
اطمینان کسب و کار MAY 95.8
07:00 AM
CZ
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY 103.8
31/05/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q1 0.8%
07:00 AM
CZ
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 2.6%
08:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 APR 5.3%
03/06/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
CZ
پی ام آی توليد Markit MAY 46.6
04/06/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
دستمزد واقعی (سالانه) Q1 4.7%
05/06/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه خرده فروشی APR 0.6%
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR 4.3%
06/06/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
موازنه تجاری APR CZK56.3B
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز APR 11.6%
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR 0.1%
07:00 AM
CZ
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR -0.1%
07/06/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
ذخایر ارزی MAY $142.9B
10/06/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
نرخ بیکاری MAY 2.7%
11/06/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
نرخ تورم (سالانه) MAY 2.8%
07:00 AM
CZ
نرخ تورم (ماهانه) MAY 0.1%
13/06/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
حساب جاری Q1 €430.9M
17/06/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه PPI MAY 0.7%
07:00 AM
CZ
PPI (سالانه) MAY 4.3%


جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی

جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.