20/09/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
بدهی خارجی Q2 €164.17B €163.57B ®
24/09/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
اطمینان کسب و کار SEP 97.1
07:00 AM
CZ
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 106
30/09/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول AUG 9.8%
12:30 PM
CZ
اعلام نرخ بهره بانک ملی جمهوری چک (CNB) 0.75%
01/10/2021 واقعی قبلی
07:30 AM
CZ
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت SEP 61
07/10/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
موازنه تجاری AUG CZK-7.2B
07:00 AM
CZ
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه AUG 0.5%
07:00 AM
CZ
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه AUG 7%
07:00 AM
CZ
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG 2.1%
08:00 AM
CZ
ذخایر ارزی خارجی SEP $170.58B
08/10/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه AUG 0.5%
07:00 AM
CZ
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه AUG 3.1%
08:00 AM
CZ
نرخ بیکاری SEP 3.6%
11/10/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
نرخ تورم (سالانه) SEP 4.1%
07:00 AM
CZ
نرخ تورم (ماهانه) SEP
18/10/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه SEP 1.2%
07:00 AM
CZ
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه SEP 9.3%

جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی

جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.