24/01/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
اطمینان کسب و کار JAN 96.7 96.8 ®
08:00 AM
CZ
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN 104.8 110 ®
31/01/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 DEC 6.5%
03/02/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
CZ
پی ام آی توليد Markit JAN 43.6
05/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 0.1%
08:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 2.9%
06/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
موازنه تجاری DEC CZK49B
08:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز DEC 4.5%
08:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -3.2%
08:00 AM
CZ
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC -1.1%
12:00 PM
CZ
اعلام نرخ بهره بانک ملی جمهوری چک (CNB) 2%
07/02/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
CZ
ذخایر ارزی JAN $149.71B
10/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
نرخ بیکاری JAN 2.9%
14/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q4 0.4%
08:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q4 2.5%
08:00 AM
CZ
نرخ تورم (سالانه) JAN 3.2%
08:00 AM
CZ
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.2%


جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی

جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.