21/06/2018 واقعی قبلی توافق
08:00 AM
CZ
بدهی خارجی Q1 €169.97B €171.2B
25/06/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
اطمینان کسب و کار JUN 96.2
07:00 AM
CZ
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN 113.8
27/06/2018 واقعی قبلی توافق
11:00 AM
CZ
اعلام نرخ بهره بانک ملی جمهوری چک (CNB) 0.75%
29/06/2018 واقعی قبلی توافق
08:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 MAY 7.3%
02/07/2018 واقعی قبلی توافق
07:30 AM
CZ
پی ام آی توليد Markit JUN 56.5
04/07/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 5.6%
09/07/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
موازنه تجاری MAY CZK40.4B
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز MAY 7.7%
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 5.5%
07:00 AM
CZ
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY -0.9%
10/07/2018 واقعی قبلی توافق
08:00 AM
CZ
ذخایر ارزی JUN $144.9B
11/07/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
نرخ تورم (سالانه) JUN 2.2%
07:00 AM
CZ
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.5%
12/07/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
نرخ بیکاری JUN 3%
18/07/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
PPI (سالانه) JUN 1.5%
19/07/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه PPI JUN 1%


جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی

جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.