01/07/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
CZ
پی ام آی توليد Markit JUN 44.9 39.6
07/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
موازنه تجاری MAY CZK-8.6B
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز MAY -4.6%
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY -33.7%
07:00 AM
CZ
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY -23.4%
07:00 AM
CZ
نرخ بیکاری JUN 3.6%
08/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY -4.8%
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY -10.6%
09/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
ذخایر ارزی JUN $149.8B
10/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
نرخ تورم (سالانه) JUN 2.9%
07:00 AM
CZ
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.4%
17/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه PPI JUN 0.4%
07:00 AM
CZ
PPI (سالانه) JUN -0.9%
24/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
اطمینان کسب و کار JUL 73.8
07:00 AM
CZ
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 93.3


جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی

جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.