18/03/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه PPI FEB 0.3% 1%
08:00 AM
CZ
PPI (سالانه) FEB 3.6% 2.9%
25/03/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
اطمینان کسب و کار MAR 96.5
08:00 AM
CZ
ضریب اطمینان مصرف کننده MAR 106.4
09:00 AM
CZ
بدهی خارجی Q4 €169.93B
28/03/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
CZ
اعلام نرخ بهره بانک ملی جمهوری چک (CNB) 1.75%
29/03/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 FEB 5.5%
01/04/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
CZ
پی ام آی توليد Markit MAR 48.6
05/04/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB 0.5%
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 4.7%
08/04/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
موازنه تجاری FEB CZK43.2B
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز FEB -13.2%
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB -1.1%
07:00 AM
CZ
تولیدات صنعتی (ماهانه) FEB -1.3%
07:00 AM
CZ
نرخ بیکاری MAR 3.2%
09/04/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
ذخایر ارزی MAR $143.07B
10/04/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
نرخ تورم (سالانه) MAR 2.7%
07:00 AM
CZ
نرخ تورم (ماهانه) MAR 0.2%
16/04/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه PPI MAR 0.3%
07:00 AM
CZ
PPI (سالانه) MAR 3.6%


جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی

جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.