30/10/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q3 -8.7%
08:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q3 -10.9%
09:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 SEP 9%
02/11/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
CZ
پی ام آی توليد Markit OCT 50.7
04/11/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
نرخ بیکاری OCT 3.8%
05/11/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP 0.3%
08:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 0%
01:30 PM
CZ
اعلام نرخ بهره بانک ملی جمهوری چک (CNB) 0.25%
06/11/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
موازنه تجاری SEP CZK29.9B
08:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز SEP -9.7%
08:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -5.5%
08:00 AM
CZ
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP -0.9%
09/11/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
CZ
ذخایر ارزی OCT $157.8B
10/11/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
نرخ تورم (سالانه) OCT 3.2%
08:00 AM
CZ
نرخ تورم (ماهانه) OCT -0.6%
16/11/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه PPI OCT
08:00 AM
CZ
PPI (سالانه) OCT -0.4%
24/11/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
اطمینان کسب و کار NOV 86.5
08:00 AM
CZ
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV 86


جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی

جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.