06/04/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
موازنه تجاری FEB CZK 46.9B CZK40.5B
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز FEB 5.3% 6%
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB -0.9% -1.3% ®
07:00 AM
CZ
تولیدات صنعتی (ماهانه) FEB -0.3% 1.2% ®
07/04/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB 0.9%
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 4.9%
08/04/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
نرخ بیکاری MAR 3.0%
08:00 AM
CZ
ذخایر ارزی MAR $134.6B
14/04/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
نرخ تورم (سالانه) MAR 3.7%
07:00 AM
CZ
نرخ تورم (ماهانه) MAR 0.3%
21/04/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه PPI MAR -0.7%
07:00 AM
CZ
PPI (سالانه) MAR 1.4%
24/04/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
اطمینان کسب و کار APR 93.1
07:00 AM
CZ
ضریب اطمینان مصرف کننده APR 100.5
30/04/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 MAR 8.3%


جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی

جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.