07/12/2018 واقعی قبلی توافق
08:00 AM
CZ
موازنه تجاری OCT CZK 36.4B CZK37.9B ®
08:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز OCT 10.4% 11.8% ®
08:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT 6.7% -0.6% ®
08:00 AM
CZ
تولیدات صنعتی (ماهانه) OCT -1.1% 1% ®
09:00 AM
CZ
ذخایر ارزی NOV $141.4B $140.7B ®
10/12/2018 واقعی قبلی توافق
08:00 AM
CZ
نرخ تورم (سالانه) NOV 2.0% 2.2%
08:00 AM
CZ
نرخ تورم (ماهانه) NOV -0.1% 0.4%
08:00 AM
CZ
نرخ بیکاری NOV 2.8% 2.8%
14/12/2018 واقعی قبلی توافق
09:00 AM
CZ
حساب جاری Q3 €327.5M
17/12/2018 واقعی قبلی توافق
08:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه PPI NOV 0.7%
08:00 AM
CZ
PPI (سالانه) NOV 3.9%
20/12/2018 واقعی قبلی توافق
09:00 AM
CZ
بدهی خارجی Q3 €168.6B
12:00 PM
CZ
اعلام نرخ بهره بانک ملی جمهوری چک (CNB) 1.75%
27/12/2018 واقعی قبلی توافق
08:00 AM
CZ
اطمینان کسب و کار DEC 97.8
08:00 AM
CZ
ضریب اطمینان مصرف کننده DEC 106.9
31/12/2018 واقعی قبلی توافق
09:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 NOV 6.2%
02/01/2019 واقعی قبلی توافق
08:30 AM
CZ
پی ام آی توليد Markit DEC 51.8


جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی

جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.