07/04/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB 2.8% -6.5% ®
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB -5.8% -8.9% ®
07:30 AM
CZ
نرخ بیکاری MAR 4.2% 4.3%
08:00 AM
CZ
ذخایر ارزی MAR $162.76B $165.74B ®
08/04/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
موازنه تجاری FEB CZK 22.5B CZK25.7B ®
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز FEB -11% -5.2%
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB -2.6% 0.3% ®
07:00 AM
CZ
تولیدات صنعتی (ماهانه) FEB -2% -0.8% ®
13/04/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
نرخ تورم (سالانه) MAR 2.1%
07:00 AM
CZ
نرخ تورم (ماهانه) MAR 0.2%
20/04/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه PPI MAR 0.7%
07:00 AM
CZ
PPI (سالانه) MAR 1.4%
26/04/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
اطمینان کسب و کار APR 87.7
07:00 AM
CZ
ضریب اطمینان مصرف کننده APR 84
30/04/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 MAR 11.1%
03/05/2021 واقعی قبلی
07:30 AM
CZ
پی ام آی توليد Markit APR 58
06/05/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR 2.8%
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR -5.8%


جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی

جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.