19/01/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه PPI DEC -0.5%
08:00 AM
CZ
PPI (سالانه) DEC -0.1%
25/01/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
اطمینان کسب و کار JAN 87.1
08:00 AM
CZ
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN 91.7
29/01/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 DEC
01/02/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
CZ
پی ام آی توليد Markit JAN 57
04/02/2021 واقعی قبلی
01:30 PM
CZ
اعلام نرخ بهره بانک ملی جمهوری چک (CNB) 0.25%
05/02/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC -5.6%
08:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC -7%
08/02/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
نرخ بیکاری JAN 4%
08:00 AM
CZ
موازنه تجاری DEC CZK32.2B
08:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز DEC -8.4%
08:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC 0.4%
08:00 AM
CZ
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC -1.7%
09/02/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
CZ
ذخایر ارزی JAN $165.76B
12/02/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
نرخ تورم (سالانه) JAN 2.3%
08:00 AM
CZ
نرخ تورم (ماهانه) JAN -0.2%


جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی

جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.