17/09/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه PPI AUG 0.1% 0.3%
07:00 AM
CZ
PPI (سالانه) AUG 3.3% 3.4%
20/09/2018 واقعی قبلی توافق
08:00 AM
CZ
بدهی خارجی Q2 €168.6B €169.97B
24/09/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
اطمینان کسب و کار SEP 96.9
07:00 AM
CZ
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 110.3
26/09/2018 واقعی قبلی توافق
11:00 AM
CZ
اعلام نرخ بهره بانک ملی جمهوری چک (CNB) 1.25%
27/09/2018 واقعی قبلی توافق
08:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 AUG 5.4%
01/10/2018 واقعی قبلی توافق
07:30 AM
CZ
پی ام آی توليد Markit SEP 54.9
08/10/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز AUG 15.8%
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 10.3%
07:00 AM
CZ
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG -1.8%
07:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG 0.7%
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 5.6%
08:00 AM
CZ
ذخایر ارزی SEP $144.7B
09/10/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
موازنه تجاری AUG CZK12.2B
07:00 AM
CZ
نرخ تورم (سالانه) SEP 2.5%
07:00 AM
CZ
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.1%
07:00 AM
CZ
نرخ بیکاری SEP 3.1%
16/10/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه PPI SEP 0.1%
07:00 AM
CZ
PPI (سالانه) SEP 3.3%


جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی

جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.