17/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
CZ
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه DEC -0.1% 1.2% 0.5% 0.4%
08:00 AM
CZ
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه DEC 13.2% 13.5% 13.9% 13.7%
24/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
CZ
اطمینان کسب و کار JAN 96.2 96.5
08:00 AM
CZ
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN 92.3 93.5
31/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
CZ
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول DEC 8% 8.5%
01/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
CZ
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q4 1.5%
08:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q4 3.1%
08:30 AM
CZ
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت JAN 59.1 56
03/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:30 PM
CZ
اعلام نرخ بهره بانک ملی جمهوری چک (CNB) 3.75% 4.5%
07/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
CZ
موازنه تجاری DEC CZK 6B
08:00 AM
CZ
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه DEC
08:00 AM
CZ
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه DEC 1.6%
08:00 AM
CZ
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC 4.9%
08/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
CZ
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه DEC -1%
08:00 AM
CZ
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه DEC 13.2%
09:00 AM
CZ
ذخایر ارزی خارجی JAN $172.67B
09:00 AM
CZ
نرخ بیکاری JAN 3.5%
14/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
CZ
نرخ تورم (سالانه) JAN 6.6%
08:00 AM
CZ
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.4%

جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی

جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.