20/09/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
بدهی خارجی Q2 €170.63B €169.21B ®
24/09/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
اطمینان کسب و کار SEP 93.6
07:00 AM
CZ
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 105.1
25/09/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
CZ
اعلام نرخ بهره بانک ملی جمهوری چک (CNB) 2%
30/09/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 AUG 6.7%
01/10/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
CZ
پی ام آی توليد Markit SEP 44.9
07/10/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
موازنه تجاری AUG CZK34.2B
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز AUG 6.5%
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 5.6%
07:00 AM
CZ
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG 0.7%
08/10/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG -0.1%
07:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 7%
07:00 AM
CZ
نرخ بیکاری SEP 2.7%
08:00 AM
CZ
ذخایر ارزی SEP $144.89B
10/10/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
نرخ تورم (سالانه) SEP 2.9%
07:00 AM
CZ
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.1%
16/10/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه PPI SEP
07:00 AM
CZ
PPI (سالانه) SEP 2.1%


جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی

جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.