14/11/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q3 0.3% 0.7%
08:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q3 2.5% 2.7%
18/11/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه PPI OCT 0.1%
08:00 AM
CZ
PPI (سالانه) OCT 1.9%
25/11/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
اطمینان کسب و کار NOV 91.6
08:00 AM
CZ
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV 103.6
29/11/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q3 0.7%
08:00 AM
CZ
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q3 2.7%
09:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 OCT 6.9%
02/12/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
CZ
پی ام آی توليد Markit NOV 45.0
04/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
دستمزد واقعی (سالانه) Q3 4.3%
06/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT 0.7%
08:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 7.3%
09/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
موازنه تجاری OCT CZK55.2B
08:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز OCT 0.2%
08:00 AM
CZ
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT -0.6%
08:00 AM
CZ
تولیدات صنعتی (ماهانه) OCT 0.8%
08:00 AM
CZ
نرخ بیکاری NOV 2.6%
09:00 AM
CZ
ذخایر ارزی NOV $147.1B
10/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
CZ
نرخ تورم (سالانه) NOV 2.7%
08:00 AM
CZ
نرخ تورم (ماهانه) NOV 0.5%


جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی

جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.