24/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
CZ
اطمینان کسب و کار JUN 103.1 107 103
07:00 AM
CZ
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN 74.7 75.8 73
30/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
CZ
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول MAY 6.1% 6.9%
01/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:30 AM
CZ
S&P Global Manufacturing PMI JUN 52.3 52.2
07/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
CZ
موازنه تجاری MAY
07:00 AM
CZ
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه MAY 4%
07:00 AM
CZ
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه MAY -3.8%
07:00 AM
CZ
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY -0.8%
08/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
CZ
ذخایر ارزی خارجی JUN $167.17B
11/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
CZ
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه MAY 0.1%
07:00 AM
CZ
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه MAY 5%
12/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
CZ
نرخ بیکاری JUN 3.2%
13/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
CZ
نرخ تورم (سالانه) JUN 16% 16.4%
07:00 AM
CZ
نرخ تورم (ماهانه) JUN
20/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
CZ
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه JUN
07:00 AM
CZ
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه JUN

جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی

جمهوری چک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.