نرخ ارز

0.00004

تغییر روزانه:

0.85%

سالیانه:

-74.29%