Ok
width
height
East Timor Consumer Price Index Cpi
تیمور شرقی قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 0.30 0.60 18.00 -2.50 در صد [+]
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 -0.40 1.30 -0.80 در صد [+]
تورم مواد غذایی 0.50 0.70 47.84 -2.80 در صد [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.00 107.10 107.40 100.00 امتیاز [+]
قیمت مصرف کننده اصلی 106.60 106.80 106.80 100.00 امتیاز [+]
اندازه اصل تورم 2.60 2.40 12.60 -1.90 در صد [+]
CPI مسکن آب و برق 102.50 101.80 104.30 100.00 امتیاز [+]
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 91.90 92.00 100.40 88.20 امتیاز [+]
[+]