Ok
width
height
East Timor Food Inflationتیمور شرقی گذشته قبلی واحد مرجع
نرخ تورم 8.00 7.40 در صد Jun 2022
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 1.30 در صد Jun 2022
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.80 120.10 امتیاز Jun 2022
تورم مواد غذایی 8.60 8.00 در صد Jun 2022
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.20 103.20 امتیاز Jun 2022
CPI مسکن آب و برق 104.60 104.50 امتیاز Jun 2022
اندازه اصل تورم 2.60 2.40 در صد Aug 2018
قیمت مصرف کننده اصلی 106.60 106.80 امتیاز Aug 2018

تیمور شرقی - تورم مواد غذایی
ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - تیمور شرقی - تورم مواد غذایی.
واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
8.60 8.00 47.84 -2.80 2006 - 2022 در صد ماهیانه
Dec 2012=100