تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی 1.67 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 860 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3123 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3 2019-12
جمعیت 1.3 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.4 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2020-05
CPI مسکن آب و برق 102 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 91 2020-05
تورم مواد غذایی 0.8 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 0.64 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -33124 2020-04
حساب جاری -191 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.8 2018-12
صادرات 2422 2020-04
واردات 35545 2020-04
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 22250 2019-12

دولت گذشته مرجع
بودجه دولت -4.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 1330089 2019-12
ارزش بودجه دولت -1139067 2019-12
درآمدهای دولت 191022 2019-12
مخارج نظامی 20.2 2018-12

تجارت گذشته مرجع
ثبت خودرو 1078 2019-12
شاخص فساد مالی 38 2019-12
رتبه فساد مالی 93 2019-12
آسانی کسب و کار 181 2019-12
تولید الکتریسیته 128 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 231237 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 24 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 24 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تیمور شرقی - شاخص های اقتصادی.