تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.8 2020-12
تولید ناخالص داخلی 1.67 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 860 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3123 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3 2019-12
جمعیت 1.3 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.9 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2021-03
CPI مسکن آب و برق 102 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 91.4 2021-03
تورم مواد غذایی 4.4 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2021-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 0.64 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 11856 2021-01
حساب جاری 133 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2019-12
صادرات 63100 2021-01
واردات 51244 2021-01
شاخص تروریسم 0 2019-12
ورود توریست 225 2020-06

دولت گذشته مرجع
بودجه دولت -4.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 596604 2020-12
ارزش بودجه دولت -544706 2020-12
درآمدهای دولت 53000 2020-09
مخارج نظامی 33.6 2019-12

تجارت گذشته مرجع
ثبت خودرو 693 2020-12
شاخص فساد مالی 40 2020-12
رتبه فساد مالی 86 2020-12
آسانی کسب و کار 181 2019-12
تولید الکتریسیته 132 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 257177 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 3353 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 5 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 2083 2021-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تیمور شرقی - شاخص های اقتصادی.