تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 3.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2760 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6796 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3 2019-12
جمعیت 1.3 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2020-02
CPI مسکن آب و برق 102 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 92.1 2020-02
تورم مواد غذایی -0.1 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 0.64 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -57521 2019-12
حساب جاری -191 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.8 2018-12
صادرات 2880 2019-12
واردات 60401 2019-12
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 22227 2019-09

دولت گذشته مرجع
بودجه دولت -4.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 231658 2019-09
ارزش بودجه دولت -192396 2019-09
درآمدهای دولت 39262 2019-09
مخارج نظامی 20.2 2018-12

تجارت گذشته مرجع
ثبت خودرو 790 2019-09
شاخص فساد مالی 38 2019-12
رتبه فساد مالی 93 2019-12
آسانی کسب و کار 181 2019-12
تولید الکتریسیته 112 2019-09

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 229867 2019-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 0 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تیمور شرقی - شاخص های اقتصادی.