تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی 1.67 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 860 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3123 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3 2019-12
جمعیت 1.3 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.6 2020-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2020-10
CPI مسکن آب و برق 102 2020-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 89.9 2020-10
تورم مواد غذایی 1.1 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-10

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 0.64 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -33124 2020-04
حساب جاری 133 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.8 2018-12
صادرات 2422 2020-04
واردات 35545 2020-04
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 225 2020-06

دولت گذشته مرجع
بودجه دولت -4.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 338793 2020-06
ارزش بودجه دولت -301656 2020-06
درآمدهای دولت 37137 2020-06
مخارج نظامی 20.2 2018-12

تجارت گذشته مرجع
ثبت خودرو 462 2020-06
شاخص فساد مالی 38 2019-12
رتبه فساد مالی 93 2019-12
آسانی کسب و کار 181 2019-12
تولید الکتریسیته 120326 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 233653 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 30 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 30 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تیمور شرقی - شاخص های اقتصادی.