تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی 1.67 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 860 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3123 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3 2019-12
جمعیت 1.3 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2021-01
CPI مسکن آب و برق 103 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 88.8 2021-01
تورم مواد غذایی 3.3 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره سپرده 0.64 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -22619 2020-11
حساب جاری 133 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2019-12
صادرات 28340 2020-11
واردات 50959 2020-11
شاخص تروریسم 0 2019-12
ورود توریست 225 2020-06

دولت گذشته مرجع
بودجه دولت -4.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 338793 2020-06
ارزش بودجه دولت -301656 2020-06
درآمدهای دولت 37137 2020-06
مخارج نظامی 20.2 2018-12

تجارت گذشته مرجع
ثبت خودرو 462 2020-06
شاخص فساد مالی 40 2020-12
رتبه فساد مالی 86 2020-12
آسانی کسب و کار 181 2019-12
تولید الکتریسیته 120326 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
اعتبار بخش خصوصی 233653 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 113 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 0 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 94 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تیمور شرقی - شاخص های اقتصادی.