نرخ ارز

0.11

تغییر روزانه:

-2.79%

سالیانه:

-65.10%