بازارها گذشته مرجع
پول 1.18 2020-10
بازار سهام 1178 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.6 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.9 2020-06
نرخ بیکاری 7.1 2020-06
نرخ تورم -1.1 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2020-09
نرخ بهره 0 2020-09
موازنه تجاری -113 2020-08
حساب جاری 316 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.4 2019-12
بودجه دولت -0.3 2019-12
اطمینان کسب و کار 87.3 2020-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.3 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2 2020-08
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2020-12
موارد کروناویروس 4078 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 68 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 3438 2020-10
تخت بیمارستان 4.69 2017-12
بیمارستان ها 22.77 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.6 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.9 2020-06
تولید ناخالص داخلی 31.39 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5710 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1485 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 20742 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36710 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 52.42 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 379 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 735 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 75.85 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 39.2 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 476 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.1 2020-06
افراد شاغل 644 2020-06
افراد بیکار 49.09 2020-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 23.7 2020-07
هزینه های کار 126 2020-06
پست های خالی شغلی 4.25 2020-09
دستمزد 1433 2020-06
حداقل دستمزد 584 2020-09
رشد دستمزد 4.7 2020-03
دستمزد در تولید 1336 2020-06
جمعیت 1.33 2019-12
سن بازنشستگی زنان 63.75 2020-12
سن بازنشستگی مردان 63.75 2020-12
تغییر اشتغال -5.1 2020-06
نرخ اشتغال 68.1 2020-03
استخدام تمام وقت 534 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 70.4 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 72.5 2020-06
بهره وری 121 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.1 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 213 2020-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2020-09
اندازه اصل تورم -1 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113 2020-06
قیمت تولید 110 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده -2.4 2020-09
قیمت صادرات 316 2020-08
قیمت واردات 138 2020-08
CPI مسکن آب و برق 333 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 178 2020-09
تورم مواد غذایی 1.3 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-09
عرضه پول M1 16463 2020-08
عرضه پول M2 19464 2020-08
ترازنامه بانک 30206 2020-05
وام به بخش خصوصی 7436 2020-08
ترازنامه بانک مرکزی 9248432 2020-03
عرضه پول M3 19476 2020-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 172 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -113 2020-08
حساب جاری 316 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-12
صادرات 1081 2020-08
واردات 1194 2020-08
بدهی خارجی 24172 2020-06
گردش سرمایه 549 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 506 2020-03
حواله 70.2 2020-03
ذخایر طلا 0.25 2019-06
شاخص تروریسم 0.12 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.4 2019-12
بودجه دولت -0.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -424 2020-03
هزینه های دولت 1110 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39 2019-12
درآمدهای دولت 2247 2020-03
هزینه های مالی 2671 2020-03
درخواست پناهندگی 5 2020-07
ارزیابی اعتبار 83 2020-10
مخارج نظامی 571 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 37.4 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.8 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.6 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 87.3 2020-09
تولید صنعتی -5.4 2020-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.1 2020-08
تولید صنعتی -0.6 2020-07
استفاده از ظرفیت 66 2020-09
تغییرات موجودی انبار -22.04 2020-06
ثبت خودرو 1734 2020-09
سرعت اینترنت 11556 2017-03
آدرس های IP 539972 2017-03
تولید سیمان 19.8 2020-08
شاخص رقابتی 70.91 2019-12
رتبه رقابتی 31 2019-12
سود شرکت سهامی 431658 2020-03
شاخص فساد مالی 74 2019-12
رتبه فساد مالی 18 2019-12
آسانی کسب و کار 18 2019-12
تولید الکتریسیته 557 2019-12
استخراج معدن 1.9 2020-07

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.3 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2 2020-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.5 2020-08
هزینه های مصرف کننده 2824 2020-06
پس انداز های شخصی 11.47 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 9554 2020-08
نرخ وام بانکی 3.8 2020-08
قیمت گازوئیل 1.44 2020-09
بدهی خانوار به درآمد 68.41 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 128 2020-06
جواز ساختمان 3338 2020-09
میزان ساخت و ساز -4.9 2020-06
نرخ مالکیت مسکن 82.4 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 4078 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 68 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 3438 2020-10
تخت بیمارستان 4.69 2017-12
بیمارستان ها 22.77 2017-12
تختخوابهای ICU 367 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استونی - شاخص های اقتصادی.