بازارها گذشته مرجع
پول 1.13 2020-06
بازار سهام 1185 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.7 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.7 2020-03
نرخ بیکاری 5 2020-03
نرخ تورم -1.7 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 2020-05
نرخ بهره 0 2020-06
موازنه تجاری -150 2020-03
حساب جاری 45.1 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.4 2019-12
بودجه دولت -0.3 2019-12
اطمینان کسب و کار 68.6 2020-05
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.2 2020-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -17.8 2020-04
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
موارد کروناویروس 1890 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 69 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 1667 2020-06
تخت بیمارستان 4.69 2017-12
بیمارستان ها 22.77 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.7 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.7 2020-03
تولید ناخالص داخلی 30.9 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5726 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1320 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 19949 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30991 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 124 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 368 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 848 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 77.84 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 64.86 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 469 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5 2020-03
افراد شاغل 670 2020-03
افراد بیکار 48.54 2020-04
نرخ بیکاری بلند مدت 0.7 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 9.6 2020-02
هزینه های کار 117 2019-12
پست های خالی شغلی 3.82 2020-04
دستمزد 1404 2020-03
حداقل دستمزد 540 2019-12
رشد دستمزد 6.3 2019-12
دستمزد در تولید 1342 2020-03
جمعیت 1.33 2019-12
سن بازنشستگی زنان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
تغییر اشتغال 1.3 2019-12
نرخ اشتغال 68.1 2020-03
استخدام تمام وقت 566 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 71.7 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 75.3 2019-12
بهره وری 117 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.7 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 211 2020-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2020-04
اندازه اصل تورم -0.1 2020-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113 2020-03
قیمت تولید 109 2020-04
تغییر قیمت تولید کننده -4.4 2020-04
قیمت صادرات 309 2020-04
قیمت واردات 135 2020-04
CPI مسکن آب و برق 321 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 175 2020-05
تورم مواد غذایی 2.5 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-06
عرضه پول M1 15246 2020-04
عرضه پول M2 18617 2020-04
ترازنامه بانک 28908 2020-03
وام به بخش خصوصی 7437 2020-04
ترازنامه بانک مرکزی 9248432 2020-03
عرضه پول M3 18633 2020-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 172 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -150 2020-03
حساب جاری 45.1 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-12
صادرات 1229 2020-03
واردات 1379 2020-03
بدهی خارجی 20653 2019-12
گردش سرمایه 324 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 352 2019-12
حواله 83.3 2019-12
ذخایر طلا 0.25 2019-06
شاخص تروریسم 0.12 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.4 2019-12
بودجه دولت -0.3 2019-12
ارزش بودجه دولت 67.58 2019-12
هزینه های دولت 1046 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39 2019-12
درآمدهای دولت 1344 2019-12
هزینه های مالی 1276 2019-12
درخواست پناهندگی 5 2019-11
ارزیابی اعتبار 83 2020-06
مخارج نظامی 571 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 37.4 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.6 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 68.6 2020-05
تولید صنعتی -17 2020-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -8.4 2020-04
تولید صنعتی -6.2 2020-03
استفاده از ظرفیت 56.7 2020-06
تغییرات موجودی انبار 66.79 2020-03
ثبت خودرو 832 2020-04
سرعت اینترنت 11556 2017-03
آدرس های IP 539972 2017-03
تولید سیمان 20.3 2020-04
شاخص رقابتی 70.91 2019-12
رتبه رقابتی 31 2019-12
سود شرکت سهامی 865773 2019-12
شاخص فساد مالی 74 2019-12
رتبه فساد مالی 18 2019-12
آسانی کسب و کار 18 2019-12
تولید الکتریسیته 557 2019-12
استخراج معدن -22.7 2020-03

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.2 2020-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -17.8 2020-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی -15.1 2020-04
هزینه های مصرف کننده 2968 2020-03
پس انداز های شخصی 11.47 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 9432 2020-04
نرخ وام بانکی 3.85 2020-03
قیمت گازوئیل 1.27 2020-05
بدهی خانوار به درآمد 68.41 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 130 2019-12
جواز ساختمان 2021 2020-03
میزان ساخت و ساز 6.7 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 82.4 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1890 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 69 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 1667 2020-06
تخت بیمارستان 4.69 2017-12
بیمارستان ها 22.77 2017-12
تختخوابهای ICU 367 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استونی - شاخص های اقتصادی.