بازارها گذشته مرجع
پول 1.12 2019-05
بازار سهام 1251 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2018-12
نرخ بیکاری 4.7 2019-03
نرخ تورم 3.2 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 2019-04
نرخ بهره 0 2019-04
موازنه تجاری -177 2019-03
حساب جاری 129 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.4 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
اطمینان کسب و کار 101 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.7 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 13.8 2019-03
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 25.92 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5238 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1525 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 18977 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29481 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 126 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 380 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 718 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 86.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 59.63 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 400 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.7 2019-03
افراد شاغل 675 2018-12
افراد بیکار 33.4 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 0.8 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 7.1 2019-02
هزینه های کار 137 2018-12
پست های خالی شغلی 5.91 2019-04
دستمزد 1384 2018-12
حداقل دستمزد 540 2019-06
رشد دستمزد 7.5 2018-09
دستمزد در تولید 1307 2018-12
جمعیت 1.32 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
تغییر اشتغال 1.7 2018-12
نرخ اشتغال 68.2 2018-09
استخدام تمام وقت 565 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 72.3 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 75.2 2018-12
بهره وری 122 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.2 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 214 2019-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2019-04
اندازه اصل تورم 2.7 2019-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 131 2018-12
قیمت تولید 113 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 0.4 2019-03
قیمت صادرات 335 2019-03
قیمت واردات 146 2019-03
CPI مسکن آب و برق 342 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 195 2019-04
تورم مواد غذایی 3.6 2019-04
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-04
عرضه پول M1 13819 2019-03
عرضه پول M2 16532 2019-03
ترازنامه بانک 27722 2019-03
وام به بخش خصوصی 7441 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 8074854 2018-09
عرضه پول M3 16537 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 182 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -177 2019-03
حساب جاری 129 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
صادرات 1230 2019-03
واردات 1407 2019-03
بدهی خارجی 19837 2018-12
گردش سرمایه 510 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 349 2018-09
حواله 76.7 2018-09
ذخایر طلا 0.25 2018-12
شاخص تروریسم 0.23 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.4 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
ارزش بودجه دولت 50.37 2019-03
هزینه های دولت 985 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.5 2018-12
درآمدهای دولت 883 2019-03
هزینه های مالی 833 2019-03
درخواست پناهندگی 5 2019-01
ارزیابی اعتبار 81.25
مخارج نظامی 571 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 35.4 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.8 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.6 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 101 2019-04
تولید صنعتی 2.4 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 2019-03
تولید صنعتی 7.1 2019-02
استفاده از ظرفیت 73.5 2019-06
تغییرات موجودی انبار 95.93 2018-12
ثبت خودرو 2335 2019-03
سرعت اینترنت 11556 2017-03
آدرس های IP 539972 2017-03
تولید سیمان 30.3 2019-03
شاخص رقابتی 70.75 2018-12
رتبه رقابتی 32 2018-12
سود شرکت سهامی 870726 2018-09
شاخص فساد مالی 73 2018-12
رتبه فساد مالی 18 2018-12
آسانی کسب و کار 16 2018-12
تولید الکتریسیته 796 2019-03
استخراج معدن 7.5 2019-02
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.7 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 13.8 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.5 2019-03
هزینه های مصرف کننده 2657 2018-12
پس انداز های شخصی 11.58 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8842 2019-03
نرخ وام بانکی 3.79 2019-03
قیمت گازوئیل 1.61 2019-04
بدهی خانوار به درآمد 69.5 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 120 2018-12
جواز ساختمان 1585 2019-03
میزان ساخت و ساز 18 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 81.8 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استونی - شاخص های اقتصادی.