بازارها گذشته مرجع
پول 1.21 2021-01
بازار سهام 1420 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.3 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.9 2020-09
نرخ بیکاری 7.7 2020-09
نرخ تورم -0.8 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-12
نرخ بهره 0 2020-12
موازنه تجاری -62 2020-11
حساب جاری -139 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.4 2019-12
بودجه دولت -0.3 2019-12
اطمینان کسب و کار 92.5 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.5 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.6 2020-11
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2020-12
موارد کروناویروس 36096 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 311 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 25553 2021-01
تخت بیمارستان 4.69 2017-12
بیمارستان ها 22.77 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.3 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.9 2020-09
تولید ناخالص داخلی 31.39 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6144 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1804 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 20742 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36710 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 173 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 386 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 803 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 67.78 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 74.88 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 458 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.7 2020-09
افراد شاغل 653 2020-09
افراد بیکار 51.4 2020-11
نرخ بیکاری بلند مدت 1.3 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 22.9 2020-10
هزینه های کار 120 2020-09
پست های خالی شغلی 3.18 2020-11
دستمزد 1441 2020-09
حداقل دستمزد 584 2020-09
رشد دستمزد 4.7 2020-03
دستمزد در تولید 1373 2020-09
جمعیت 1.33 2019-12
سن بازنشستگی زنان 63.75 2020-12
سن بازنشستگی مردان 63.75 2020-12
تغییر اشتغال 0.9 2020-09
نرخ اشتغال 68.1 2020-03
استخدام تمام وقت 552 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 71.8 2020-09
قسمت مدت زمان اشتغال 66.8 2020-09
بهره وری 119 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.8 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 213 2020-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 2020-12
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2020-11
اندازه اصل تورم -0.7 2020-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113 2020-09
قیمت تولید 111 2020-11
تغییر قیمت تولید کننده -0.9 2020-11
قیمت صادرات 318 2020-11
قیمت واردات 137 2020-11
CPI مسکن آب و برق 339 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 209 2020-12
تورم مواد غذایی -0.2 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-12
عرضه پول M1 17315 2020-11
عرضه پول M2 20161 2020-11
ترازنامه بانک 32869 2020-09
وام به بخش خصوصی 7666 2020-11
ترازنامه بانک مرکزی 9248432 2020-03
عرضه پول M3 20173 2020-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 172 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -62 2020-11
حساب جاری -139 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-12
صادرات 1328 2020-11
واردات 1391 2020-11
بدهی خارجی 24010 2020-09
گردش سرمایه 129 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 506 2020-03
حواله 70.2 2020-03
ذخایر طلا 0.25 2020-06
شاخص تروریسم 0.06 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.4 2019-12
بودجه دولت -0.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -424 2020-03
هزینه های دولت 1083 2020-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39 2019-12
درآمدهای دولت 2247 2020-03
هزینه های مالی 2671 2020-03
درخواست پناهندگی 5 2020-07
ارزیابی اعتبار 83 2021-01
مخارج نظامی 571 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 37.4 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.8 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.6 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 92.5 2020-12
تولید صنعتی -1.6 2020-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.5 2020-11
تولید صنعتی -2 2020-09
استفاده از ظرفیت 69.6 2020-12
تغییرات موجودی انبار 183 2020-09
ثبت خودرو 1544 2020-11
سرعت اینترنت 11556 2017-03
آدرس های IP 539972 2017-03
تولید سیمان 21.2 2020-11
شاخص رقابتی 70.91 2019-12
رتبه رقابتی 31 2019-12
سود شرکت سهامی 431658 2020-03
شاخص فساد مالی 74 2019-12
رتبه فساد مالی 18 2019-12
آسانی کسب و کار 18 2019-12
تولید الکتریسیته 494 2020-10
استخراج معدن -7.9 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.5 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.6 2020-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.2 2020-11
هزینه های مصرف کننده 3102 2020-09
پس انداز های شخصی 11.47 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 9750 2020-11
نرخ وام بانکی 3.77 2020-11
قیمت گازوئیل 1.4 2020-12
بدهی خانوار به درآمد 66.3 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 128 2020-06
جواز ساختمان 3338 2020-09
میزان ساخت و ساز -4.9 2020-06
نرخ مالکیت مسکن 82.4 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 36096 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 311 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 25553 2021-01
تخت بیمارستان 4.69 2017-12
بیمارستان ها 22.77 2017-12
تختخوابهای ICU 367 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استونی - شاخص های اقتصادی.