بازارها گذشته مرجع
پول 1.18 2020-08
بازار سهام 1194 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.7 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.7 2020-03
نرخ بیکاری 7.1 2020-06
نرخ تورم -0.9 2020-07
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-07
نرخ بهره 0 2020-07
موازنه تجاری -10.57 2020-06
حساب جاری 252 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.4 2019-12
بودجه دولت -0.3 2019-12
اطمینان کسب و کار 81.2 2020-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -15.4 2020-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.1 2020-06
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
موارد کروناویروس 2174 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 63 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 2001 2020-08
تخت بیمارستان 4.69 2017-12
بیمارستان ها 22.77 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.7 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.7 2020-03
تولید ناخالص داخلی 31.39 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5726 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1320 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 20742 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36710 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 124 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 368 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 848 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 77.84 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 64.86 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 469 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.1 2020-06
افراد شاغل 644 2020-06
افراد بیکار 51.03 2020-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 17.9 2020-05
هزینه های کار 124 2020-03
پست های خالی شغلی 4.42 2020-06
دستمزد 1404 2020-03
حداقل دستمزد 540 2019-12
رشد دستمزد 6.3 2019-12
دستمزد در تولید 1342 2020-03
جمعیت 1.33 2019-12
سن بازنشستگی زنان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
تغییر اشتغال -0.4 2020-03
نرخ اشتغال 68.1 2020-03
استخدام تمام وقت 545 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 70.4 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 86 2020-03
بهره وری 117 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.9 2020-07
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 212 2020-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 2020-07
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2020-06
اندازه اصل تورم -1.1 2020-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113 2020-03
قیمت تولید 111 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده -2.3 2020-06
قیمت صادرات 315 2020-06
قیمت واردات 137 2020-06
CPI مسکن آب و برق 325 2020-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 179 2020-07
تورم مواد غذایی 2.4 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-07
عرضه پول M1 15904 2020-06
عرضه پول M2 19170 2020-06
ترازنامه بانک 30206 2020-05
وام به بخش خصوصی 7397 2020-06
ترازنامه بانک مرکزی 9248432 2020-03
عرضه پول M3 19182 2020-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 172 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -10.57 2020-06
حساب جاری 252 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-12
صادرات 1168 2020-06
واردات 1178 2020-06
بدهی خارجی 21214 2020-03
گردش سرمایه 227 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 352 2019-12
حواله 83.3 2019-12
ذخایر طلا 0.25 2019-06
شاخص تروریسم 0.12 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.4 2019-12
بودجه دولت -0.3 2019-12
ارزش بودجه دولت 67.58 2019-12
هزینه های دولت 1046 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39 2019-12
درآمدهای دولت 1344 2019-12
هزینه های مالی 1276 2019-12
درخواست پناهندگی 0 2020-06
ارزیابی اعتبار 83 2020-08
مخارج نظامی 571 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 37.4 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.6 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 81.2 2020-07
تولید صنعتی -5.5 2020-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7.7 2020-06
تولید صنعتی -17.3 2020-05
استفاده از ظرفیت 66 2020-09
تغییرات موجودی انبار 66.79 2020-03
ثبت خودرو 1673 2020-06
سرعت اینترنت 11556 2017-03
آدرس های IP 539972 2017-03
تولید سیمان 25.8 2020-06
شاخص رقابتی 70.91 2019-12
رتبه رقابتی 31 2019-12
سود شرکت سهامی 865773 2019-12
شاخص فساد مالی 74 2019-12
رتبه فساد مالی 18 2019-12
آسانی کسب و کار 18 2019-12
تولید الکتریسیته 557 2019-12
استخراج معدن -24.4 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -15.4 2020-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.1 2020-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.3 2020-06
هزینه های مصرف کننده 2968 2020-03
پس انداز های شخصی 11.47 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 9486 2020-06
نرخ وام بانکی 3.55 2020-06
قیمت گازوئیل 1.48 2020-07
بدهی خانوار به درآمد 68.41 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 136 2020-03
جواز ساختمان 1869 2020-06
میزان ساخت و ساز 6.7 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 82.4 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 2174 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 63 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 2001 2020-08
تخت بیمارستان 4.69 2017-12
بیمارستان ها 22.77 2017-12
تختخوابهای ICU 367 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استونی - شاخص های اقتصادی.