بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2020-01
بازار سهام 1318 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2019-09
نرخ بیکاری 3.9 2019-09
نرخ تورم 1.8 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2019-12
نرخ بهره 0 2019-12
موازنه تجاری -61 2019-11
حساب جاری 198 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.4 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
اطمینان کسب و کار 95.1 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.6 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2 2019-11
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2019-09
تولید ناخالص داخلی 30.28 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6112 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1620 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 19949 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30991 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 164 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 441 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 842 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 71.68 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 93.33 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 531 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.9 2019-09
افراد شاغل 677 2019-09
افراد بیکار 34.48 2019-12
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 9 2019-10
هزینه های کار 118 2019-09
پست های خالی شغلی 2.31 2019-12
دستمزد 1397 2019-09
حداقل دستمزد 540 2019-06
رشد دستمزد 7.4 2019-06
دستمزد در تولید 1345 2019-09
جمعیت 1.32 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
تغییر اشتغال 1 2019-09
نرخ اشتغال 69 2019-09
استخدام تمام وقت 560 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 71.9 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 69.8 2019-06
بهره وری 126 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.8 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 214 2019-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2019-12
اندازه اصل تورم 2.3 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 2019-09
قیمت تولید 113 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده -0.9 2019-11
قیمت صادرات 333 2019-11
قیمت واردات 146 2019-11
CPI مسکن آب و برق 337 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 195 2019-12
تورم مواد غذایی 2.9 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-12
عرضه پول M1 14353 2019-11
عرضه پول M2 17739 2019-11
ترازنامه بانک 29068 2019-10
وام به بخش خصوصی 7356 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 9294155 2019-09
عرضه پول M3 17750 2019-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 172 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -61 2019-11
حساب جاری 198 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
صادرات 1244 2019-11
واردات 1305 2019-11
بدهی خارجی 21788 2019-09
گردش سرمایه 542 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16.6 2019-06
حواله 68.2 2019-06
ذخایر طلا 0.25 2019-06
شاخص تروریسم 0.12 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.4 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
ارزش بودجه دولت 54.63 2019-11
هزینه های دولت 1028 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.5 2018-12
درآمدهای دولت 919 2019-11
هزینه های مالی 864 2019-11
درخواست پناهندگی 5 2019-11
ارزیابی اعتبار 81 2020-01
مخارج نظامی 571 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.4 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.6 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 95.1 2019-11
تولید صنعتی -7.2 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 2019-11
تولید صنعتی -3.5 2019-11
استفاده از ظرفیت 69.9 2019-12
تغییرات موجودی انبار 236 2019-09
ثبت خودرو 1918 2019-12
سرعت اینترنت 11556 2017-03
آدرس های IP 539972 2017-03
تولید سیمان 39.6 2019-11
شاخص رقابتی 70.91 2019-12
رتبه رقابتی 31 2019-12
سود شرکت سهامی 816565 2019-06
شاخص فساد مالی 73 2018-12
رتبه فساد مالی 18 2018-12
آسانی کسب و کار 18 2019-12
تولید الکتریسیته 519 2019-10
استخراج معدن -36 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.6 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.7 2019-11
هزینه های مصرف کننده 3048 2019-09
پس انداز های شخصی 11.58 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 9291 2019-11
نرخ وام بانکی 3.81 2019-11
قیمت گازوئیل 1.54 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 69.5 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 126 2019-09
جواز ساختمان 2096 2019-12
میزان ساخت و ساز -3.1 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 82.4 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استونی - شاخص های اقتصادی.