بازارها گذشته مرجع
پول 1.16 2021-10
بازار سهام 1933 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.3 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.9 2021-06
نرخ بیکاری 6.9 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 106 2021-10
نرخ تورم 6.6 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 1.2 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1407091 2021-10
نرخ بهره 0 2021-09
موازنه تجاری -92 2021-08
حساب جاری -634 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.2 2020-12
بودجه دولت -4.9 2020-12
اطمینان کسب و کار 111 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.6 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -2.8 2021-08
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2021-12
موارد کروناویروس 177287 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 1444 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 127161 2021-10
تخت بیمارستان 4.53 2019-12
بیمارستان ها 22.61 2019-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.3 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.9 2021-06
تولید ناخالص داخلی 31.03 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6333 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2241 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 20162 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35638 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 53.4 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 415 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 856 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 82 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 55 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 608 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.9 2021-06
افراد شاغل 642 2021-06
افراد بیکار 44.31 2021-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.8 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 19.2 2021-08
هزینه های کار 130 2021-06
پست های خالی شغلی 8.63 2021-09
دستمزد 1538 2021-06
حداقل دستمزد 584 2021-09
رشد دستمزد 7.3 2021-06
دستمزد در تولید 1430 2021-06
جمعیت 1.33 2020-12
سن بازنشستگی زنان 63.75 2020-12
سن بازنشستگی مردان 63.75 2020-12
تغییر اشتغال 0.4 2021-06
نرخ اشتغال 65.8 2021-06
استخدام تمام وقت 535 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 70.6 2021-06
قسمت مدت زمان اشتغال 70.4 2021-06
بهره وری 126 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 106 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1407091 2021-10
موارد کروناویروس 177287 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 1444 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 127161 2021-10
تخت بیمارستان 4.53 2019-12
بیمارستان ها 22.61 2019-12
تختخوابهای ICU 367 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.6 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 1.2 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 227 2021-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 117 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 112 2021-09
اندازه اصل تورم 3.5 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117 2021-06
قیمت تولید 132 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 19.2 2021-09
قیمت صادرات 365 2021-08
قیمت واردات 159 2021-08
CPI مسکن آب و برق 400 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 201 2021-09
تورم مواد غذایی 3.3 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-09
عرضه پول M1 21293 2021-08
عرضه پول M2 24146 2021-08
ترازنامه بانک 36756 2021-08
وام به بخش خصوصی 7864 2021-08
ترازنامه بانک مرکزی 14460329 2021-06
عرضه پول M3 24250 2021-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -92 2021-08
حساب جاری -634 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2020-12
صادرات 1589 2021-08
واردات 1681 2021-08
بدهی خارجی 26254 2021-06
گردش سرمایه -488 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 412 2021-06
حواله 69 2021-06
ذخایر طلا 0.25 2021-06
شاخص تروریسم 0.06 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.2 2020-12
بودجه دولت -4.9 2020-12
ارزش بودجه دولت -136 2021-06
هزینه های دولت 1125 2021-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.1 2020-12
درآمدهای دولت 3048 2021-06
هزینه های مالی 3184 2021-06
درخواست پناهندگی 0 2021-04
ارزیابی اعتبار 83 2021-10
مخارج نظامی 687 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 37.4 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.8 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.6 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 111 2021-09
تولید صنعتی 4.4 2021-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.1 2021-08
تولید صنعتی 8.5 2021-08
میزان استفاده ازظرفیت تولید 78.8 2021-09
تغییرات موجودی انبار 226 2021-06
ثبت خودرو 1516 2021-08
سرعت اینترنت 11556 2017-03
آدرس های IP 539972 2017-03
تولید سیمان 41.1 2021-08
شاخص رقابتی 70.91 2019-12
رتبه رقابتی 31 2019-12
سود شرکت سهامی 861687 2021-06
شاخص فساد مالی 75 2020-12
رتبه فساد مالی 17 2020-12
آسانی کسب و کار 18 2019-12
تولید الکتریسیته 492 2021-07
استخراج معدن -28.3 2021-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.6 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -2.8 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 9.4 2021-08
هزینه های مصرف کننده 3161 2021-06
پس انداز های شخصی 13.5 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 10108 2021-08
نرخ وام بانکی 3.63 2021-08
قیمت گازوئیل 1.7 2021-09
بدهی خانوار به درآمد 66.3 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 149 2021-06
جواز ساختمان 2099 2021-06
میزان ساخت و ساز 17.7 2021-06
نرخ مالکیت مسکن 81.7 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استونی - شاخص های اقتصادی.