بازارها گذشته مرجع
پول 1.1 2020-02
بازار سهام 1271 2020-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2019-09
نرخ بیکاری 4.1 2019-12
نرخ تورم 1.6 2020-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2020-01
نرخ بهره 0 2020-01
موازنه تجاری -255 2019-12
حساب جاری 198 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.4 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
اطمینان کسب و کار 97 2020-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.1 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 12 2019-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2019-09
تولید ناخالص داخلی 30.28 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6112 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1620 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 19949 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30991 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 164 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 441 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 842 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 71.68 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 93.33 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 531 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.1 2019-12
افراد شاغل 678 2019-12
افراد بیکار 36.72 2020-01
نرخ بیکاری بلند مدت 0.6 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 9.9 2019-11
هزینه های کار 118 2019-09
پست های خالی شغلی 3.58 2020-01
دستمزد 1397 2019-09
حداقل دستمزد 540 2019-12
رشد دستمزد 8.2 2019-09
دستمزد در تولید 1345 2019-09
جمعیت 1.32 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
تغییر اشتغال 1 2019-09
نرخ اشتغال 69.2 2019-12
استخدام تمام وقت 576 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 72.1 2019-12
قسمت مدت زمان اشتغال 65.1 2019-09
بهره وری 126 2019-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.6 2020-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2020-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 213 2020-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 2020-01
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2020-01
اندازه اصل تورم 2.2 2020-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 2019-09
قیمت تولید 112 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده -1.2 2019-12
قیمت صادرات 331 2019-12
قیمت واردات 146 2019-12
CPI مسکن آب و برق 335 2020-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 193 2020-01
تورم مواد غذایی 2.8 2020-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-01
عرضه پول M1 14546 2019-12
عرضه پول M2 17799 2019-12
ترازنامه بانک 28829 2019-11
وام به بخش خصوصی 7286 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 9294155 2019-09
عرضه پول M3 17804 2019-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 172 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -255 2019-12
حساب جاری 198 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
صادرات 1079 2019-12
واردات 1334 2019-12
بدهی خارجی 21788 2019-09
گردش سرمایه 542 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 574 2019-09
حواله 79.2 2019-09
ذخایر طلا 0.25 2019-06
شاخص تروریسم 0.12 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.4 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
ارزش بودجه دولت 67.58 2019-12
هزینه های دولت 1028 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.5 2018-12
درآمدهای دولت 1344 2019-12
هزینه های مالی 1276 2019-12
درخواست پناهندگی 5 2019-11
ارزیابی اعتبار 81 2020-02
مخارج نظامی 571 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 37.4 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.6 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 97 2020-01
تولید صنعتی -10 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.4 2019-12
تولید صنعتی -3.5 2019-11
استفاده از ظرفیت 75.5 2020-03
تغییرات موجودی انبار 236 2019-09
ثبت خودرو 2294 2020-01
سرعت اینترنت 11556 2017-03
آدرس های IP 539972 2017-03
تولید سیمان 25.7 2019-12
شاخص رقابتی 70.91 2019-12
رتبه رقابتی 31 2019-12
سود شرکت سهامی 756224 2019-09
شاخص فساد مالی 74 2019-12
رتبه فساد مالی 18 2019-12
آسانی کسب و کار 18 2019-12
تولید الکتریسیته 557 2019-12
استخراج معدن -36 2019-11

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.1 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 12 2019-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.8 2019-12
هزینه های مصرف کننده 3048 2019-09
پس انداز های شخصی 11.58 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 9336 2019-12
نرخ وام بانکی 4.2 2019-12
قیمت گازوئیل 1.51 2020-02
بدهی خانوار به درآمد 68.41 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 126 2019-09
جواز ساختمان 2096 2019-12
میزان ساخت و ساز -3.1 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 82.4 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استونی - شاخص های اقتصادی.