بازارها گذشته مرجع
پول 1.19 2021-04
بازار سهام 1620 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.2 2020-12
نرخ بیکاری 7.4 2020-12
نرخ تورم 1.1 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2021-03
نرخ بهره 0 2021-03
موازنه تجاری -73 2021-02
حساب جاری -825 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.2 2020-12
بودجه دولت -0.3 2019-12
اطمینان کسب و کار 94 2021-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -19.4 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.8 2021-02
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2020-12
موارد کروناویروس 114443 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 1037 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 95246 2021-04
تخت بیمارستان 4.69 2017-12
بیمارستان ها 22.77 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.2 2020-12
تولید ناخالص داخلی 31.39 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6553 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3018 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 20742 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36710 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 108 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 389 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 800 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 66 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 55.9 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 565 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.4 2020-12
افراد شاغل 660 2020-12
افراد بیکار 57.13 2021-02
نرخ بیکاری بلند مدت 1.3 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 16.8 2021-02
هزینه های کار 118 2020-12
پست های خالی شغلی 3.38 2021-02
دستمزد 1515 2020-12
حداقل دستمزد 584 2021-03
رشد دستمزد 4.7 2020-03
دستمزد در تولید 1404 2020-12
جمعیت 1.33 2020-12
سن بازنشستگی زنان 63.75 2020-12
سن بازنشستگی مردان 63.75 2020-12
تغییر اشتغال 0.9 2020-09
نرخ اشتغال 66.3 2020-09
استخدام تمام وقت 544 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 71.8 2020-09
قسمت مدت زمان اشتغال 79.6 2020-12
بهره وری 120 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.1 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 215 2021-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2021-01
اندازه اصل تورم 0.4 2021-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 2020-12
قیمت تولید 115 2021-02
تغییر قیمت تولید کننده 4.1 2021-02
قیمت صادرات 331 2021-02
قیمت واردات 143 2021-02
CPI مسکن آب و برق 337 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 194 2021-03
تورم مواد غذایی 0.5 2021-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-03
عرضه پول M1 19125 2021-02
عرضه پول M2 22063 2021-02
ترازنامه بانک 34059 2020-12
وام به بخش خصوصی 7566 2021-02
ترازنامه بانک مرکزی 12950263 2020-09
عرضه پول M3 22248 2021-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -73 2021-02
حساب جاری -825 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-12
صادرات 1263 2021-02
واردات 1336 2021-02
بدهی خارجی 24099 2020-12
گردش سرمایه -614 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 903 2020-09
حواله 64.3 2020-09
ذخایر طلا 0.25 2020-06
شاخص تروریسم 0.06 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.2 2020-12
بودجه دولت -0.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -79.2 2020-09
هزینه های دولت 1374 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39 2019-12
درآمدهای دولت 2892 2020-09
هزینه های مالی 2971 2020-09
درخواست پناهندگی 5 2020-07
ارزیابی اعتبار 83 2021-04
مخارج نظامی 675 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 37.4 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.8 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.6 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 94 2021-03
تولید صنعتی -8.9 2021-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2 2021-02
تولید صنعتی 0.6 2020-12
استفاده از ظرفیت 71.6 2021-03
تغییرات موجودی انبار -242 2020-12
ثبت خودرو 1725 2021-02
سرعت اینترنت 11556 2017-03
آدرس های IP 539972 2017-03
تولید سیمان 12.8 2021-02
شاخص رقابتی 70.91 2019-12
رتبه رقابتی 31 2019-12
سود شرکت سهامی 431658 2020-03
شاخص فساد مالی 75 2020-12
رتبه فساد مالی 17 2020-12
آسانی کسب و کار 18 2019-12
تولید الکتریسیته 579 2021-01
استخراج معدن 3.8 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -19.4 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.8 2021-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.1 2021-02
هزینه های مصرف کننده 3181 2020-12
پس انداز های شخصی 13.5 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 9856 2021-02
نرخ وام بانکی 3.33 2021-02
قیمت گازوئیل 1.63 2021-03
بدهی خانوار به درآمد 66.3 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 136 2020-12
جواز ساختمان 1605 2020-12
میزان ساخت و ساز -4.9 2020-06
نرخ مالکیت مسکن 81.7 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 114443 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 1037 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 95246 2021-04
تخت بیمارستان 4.69 2017-12
بیمارستان ها 22.77 2017-12
تختخوابهای ICU 367 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استونی - شاخص های اقتصادی.