بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2019-12
بازار سهام 1267 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2019-09
نرخ بیکاری 3.9 2019-09
نرخ تورم 1.8 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-11
نرخ بهره 0 2019-11
موازنه تجاری -157 2019-09
حساب جاری 104 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.4 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
اطمینان کسب و کار 95.1 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.6 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.5 2019-10
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2019-09
تولید ناخالص داخلی 30.28 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6112 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1620 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 19949 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30991 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 164 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 441 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 842 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 71.68 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 93.33 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 531 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.9 2019-09
افراد شاغل 677 2019-09
افراد بیکار 32.26 2019-10
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 10.2 2019-09
هزینه های کار 118 2019-09
پست های خالی شغلی 4.11 2019-10
دستمزد 1397 2019-09
حداقل دستمزد 540 2019-06
رشد دستمزد 7.4 2019-06
دستمزد در تولید 1345 2019-09
جمعیت 1.32 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
تغییر اشتغال 1 2019-09
نرخ اشتغال 69 2019-09
استخدام تمام وقت 560 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 71.9 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 69.8 2019-06
بهره وری 126 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.8 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 215 2019-11
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2019-10
اندازه اصل تورم 2.4 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 2019-09
قیمت تولید 113 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده -1.7 2019-10
قیمت صادرات 333 2019-10
قیمت واردات 146 2019-10
CPI مسکن آب و برق 344 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 192 2019-11
تورم مواد غذایی 2.9 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-11
عرضه پول M1 14111 2019-10
عرضه پول M2 17526 2019-10
ترازنامه بانک 29068 2019-10
وام به بخش خصوصی 7384 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 9294155 2019-09
عرضه پول M3 17538 2019-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 172 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -157 2019-09
حساب جاری 104 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
صادرات 1199 2019-09
واردات 1356 2019-09
بدهی خارجی 22045 2019-06
گردش سرمایه 241 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16.6 2019-06
حواله 68.2 2019-06
ذخایر طلا 0.25 2019-06
شاخص تروریسم 0.12 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.4 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
ارزش بودجه دولت 49.34 2019-09
هزینه های دولت 1028 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.5 2018-12
درآمدهای دولت 905 2019-09
هزینه های مالی 856 2019-09
درخواست پناهندگی 15 2019-08
ارزیابی اعتبار 81 2019-12
مخارج نظامی 571 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.4 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.6 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 95.1 2019-11
تولید صنعتی -3.9 2019-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 2019-10
تولید صنعتی -0.7 2019-09
استفاده از ظرفیت 69.9 2019-12
تغییرات موجودی انبار 236 2019-09
ثبت خودرو 2090 2019-10
سرعت اینترنت 11556 2017-03
آدرس های IP 539972 2017-03
تولید سیمان 39.4 2019-10
شاخص رقابتی 70.91 2019-12
رتبه رقابتی 31 2019-12
سود شرکت سهامی 816565 2019-06
شاخص فساد مالی 73 2018-12
رتبه فساد مالی 18 2018-12
آسانی کسب و کار 18 2019-12
تولید الکتریسیته 550 2019-09
استخراج معدن -24.1 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.6 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.5 2019-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.3 2019-10
هزینه های مصرف کننده 3048 2019-09
پس انداز های شخصی 11.58 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 9225 2019-10
نرخ وام بانکی 3.79 2019-10
قیمت گازوئیل 1.53 2019-11
بدهی خانوار به درآمد 69.5 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 123 2019-06
جواز ساختمان 2512 2019-09
میزان ساخت و ساز -3.1 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 82.4 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استونی - شاخص های اقتصادی.