بازارها گذشته مرجع
پول 1.13 2019-02
بازار سهام 1221 2019-02
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2018-09
نرخ بیکاری 4.4 2018-12
نرخ تورم 2.7 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-01
نرخ بهره 0 2019-01
موازنه تجاری -227 2018-12
حساب جاری 77 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9 2017-12
بودجه دولت -0.3 2017-12
اطمینان کسب و کار 102 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.7 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 12 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2018-09
تولید ناخالص داخلی 25.92 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4963 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1307 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 18977 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29481 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 131 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 425 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 715 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 71.62 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 64.68 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 407 2018-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.4 2018-12
افراد شاغل 675 2018-12
افراد بیکار 33.1 2019-01
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 12.2 2018-11
هزینه های کار 136 2018-09
پست های خالی شغلی 4.17 2019-01
دستمزد 1291 2018-09
حداقل دستمزد 500 2018-12
رشد دستمزد 7.5 2018-09
دستمزد در تولید 1234 2018-09
جمعیت 1.32 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
تغییر اشتغال -0.8 2018-09
نرخ اشتغال 68.2 2018-09
استخدام تمام وقت 565 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 72.3 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 65.6 2018-09
بهره وری 125 2018-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.7 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 210 2019-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2018-12
اندازه اصل تورم 2.4 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 132 2018-09
قیمت تولید 113 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.6 2018-12
قیمت صادرات 331 2018-12
قیمت واردات 145 2018-12
CPI مسکن آب و برق 350 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 181 2019-01
تورم مواد غذایی 1.7 2019-01
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-01
عرضه پول M1 13513 2018-12
عرضه پول M2 16250 2018-12
ترازنامه بانک 25523 2018-11
وام به بخش خصوصی 7330 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 8074854 2018-09
عرضه پول M3 16261 2018-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 185 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -227 2018-12
حساب جاری 77 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 2017-12
صادرات 1065 2018-12
واردات 1292 2018-12
بدهی خارجی 19700 2018-09
گردش سرمایه 167 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 349 2018-09
حواله 76.7 2018-09
ذخایر طلا 0.25 2018-09
شاخص تروریسم 0.23 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9 2017-12
بودجه دولت -0.3 2017-12
ارزش بودجه دولت 3.05 2018-12
هزینه های دولت 755 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 2017-12
درآمدهای دولت 1034 2018-12
هزینه های مالی 1031 2018-12
درخواست پناهندگی 30 2018-07
ارزیابی اعتبار 81.25
مخارج نظامی 509 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 35.4 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.8 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.6 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 102 2019-01
تولید صنعتی 5.8 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 2018-12
تولید صنعتی 8.1 2018-11
استفاده از ظرفیت 75.2 2019-03
تغییرات موجودی انبار 272 2018-09
ثبت خودرو 2327 2019-01
سرعت اینترنت 11556 2017-03
آدرس های IP 539972 2017-03
تولید سیمان 30.2 2018-12
شاخص رقابتی 70.75 2018-12
رتبه رقابتی 32 2018-12
سود شرکت سهامی 870726 2018-09
شاخص فساد مالی 73 2018-12
رتبه فساد مالی 18 2018-12
آسانی کسب و کار 16 2018-12
تولید الکتریسیته 1027 2018-12
استخراج معدن -3.7 2018-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.7 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 12 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0 2018-12
هزینه های مصرف کننده 2595 2018-09
پس انداز های شخصی 11.58 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8764 2018-12
نرخ وام بانکی 3.43 2018-12
قیمت گازوئیل 1.48 2019-01
بدهی خانوار به درآمد 69.5 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 117 2018-09
جواز ساختمان 2133 2018-12
میزان ساخت و ساز 18 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 81.8 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استونی - شاخص های اقتصادی.