بازارها گذشته مرجع
پول 1.19 2021-06
بازار سهام 1661 2021-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.8 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 2021-03
نرخ بیکاری 7.1 2021-03
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 67.84 2021-06
نرخ تورم 3.6 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 899962 2021-06
نرخ بهره 0 2021-06
موازنه تجاری -78.03 2021-04
حساب جاری -323 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.2 2020-12
بودجه دولت -4.9 2020-12
اطمینان کسب و کار 108 2021-05
ضریب اطمینان مصرف کننده -16.9 2021-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 2021-04
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2021-12
موارد کروناویروس 130818 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 1268 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 126380 2021-06
تخت بیمارستان 4.69 2017-12
بیمارستان ها 22.77 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.8 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 2021-03
تولید ناخالص داخلی 31.39 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6008 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2167 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 20742 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36710 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 79.3 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 286 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 840 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 74.3 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 39.2 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 528 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.1 2021-03
افراد شاغل 641 2021-03
افراد بیکار 52.36 2021-05
نرخ بیکاری بلند مدت 1.3 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 14.9 2021-04
هزینه های کار 119 2021-03
پست های خالی شغلی 6.87 2021-05
دستمزد 1473 2021-03
حداقل دستمزد 584 2021-03
رشد دستمزد 2.9 2020-12
دستمزد در تولید 1377 2021-03
جمعیت 1.33 2020-12
سن بازنشستگی زنان 63.75 2020-12
سن بازنشستگی مردان 63.75 2020-12
تغییر اشتغال -0.8 2021-03
نرخ اشتغال 65.7 2021-03
استخدام تمام وقت 544 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 70.7 2021-03
قسمت مدت زمان اشتغال 79.6 2020-12
بهره وری 124 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 67.84 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 899962 2021-06
موارد کروناویروس 130818 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 1268 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 126380 2021-06
تخت بیمارستان 4.69 2017-12
بیمارستان ها 22.77 2017-12
تختخوابهای ICU 367 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.6 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2018 2021-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 112 2021-05
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2021-05
اندازه اصل تورم 2.3 2021-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 2021-03
قیمت تولید 118 2021-05
تغییر قیمت تولید کننده 8.4 2021-05
قیمت صادرات 340 2021-04
قیمت واردات 148 2021-04
CPI مسکن آب و برق 342 2021-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 194 2021-05
تورم مواد غذایی 0.7 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-06
عرضه پول M1 19619 2021-04
عرضه پول M2 22553 2021-04
ترازنامه بانک 34889 2021-02
وام به بخش خصوصی 7713 2021-04
ترازنامه بانک مرکزی 14160787 2021-03
عرضه پول M3 22799 2021-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -78.03 2021-04
حساب جاری -323 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2019-12
صادرات 1565 2021-04
واردات 1643 2021-04
بدهی خارجی 25919 2021-03
گردش سرمایه -377 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1020 2020-12
حواله 84.2 2020-12
ذخایر طلا 0.25 2021-03
شاخص تروریسم 0.06 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.2 2020-12
بودجه دولت -4.9 2020-12
ارزش بودجه دولت -368 2020-12
هزینه های دولت 1122 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.1 2020-12
درآمدهای دولت 3109 2020-12
هزینه های مالی 3471 2020-12
درخواست پناهندگی 5 2021-01
ارزیابی اعتبار 83 2021-06
مخارج نظامی 687 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 37.4 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.8 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.6 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 108 2021-05
تولید صنعتی 16.9 2021-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4 2021-04
تولید صنعتی -10.2 2021-02
میزان استفاده ازظرفیت تولید 76.5 2021-06
تغییرات موجودی انبار 199 2021-03
ثبت خودرو 2215 2021-05
سرعت اینترنت 11556 2017-03
آدرس های IP 539972 2017-03
تولید سیمان 23.1 2021-04
شاخص رقابتی 70.91 2019-12
رتبه رقابتی 31 2019-12
سود شرکت سهامی 563392 2020-12
شاخص فساد مالی 75 2020-12
رتبه فساد مالی 17 2020-12
آسانی کسب و کار 18 2019-12
تولید الکتریسیته 394 2021-03
استخراج معدن -33 2021-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -16.9 2021-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 2021-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 23 2021-04
هزینه های مصرف کننده 2902 2021-03
پس انداز های شخصی 13.5 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 9966 2021-04
نرخ وام بانکی 3.64 2021-04
قیمت گازوئیل 1.71 2021-05
بدهی خانوار به درآمد 66.3 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 136 2020-12
جواز ساختمان 2089 2021-03
میزان ساخت و ساز -4 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 81.7 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استونی - شاخص های اقتصادی.