ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - استونی - دستمزد در تولید.

Ok
width
height
Estonia Average Monthly Wages in Manufacturing

استونی کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 5.00 4.10 19.50 0.50 در صد [+]
افراد شاغل 670.30 678.50 839.10 551.60 هزار [+]
افراد بیکار 51.03 50.38 95.00 12.00 هزار [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 1.10 0.70 8.30 0.60 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 17.90 13.20 40.40 6.60 در صد [+]
هزینه های کار 124.23 116.52 126.05 29.81 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 4.42 4.24 9.53 0.51 هزار [+]
دستمزد 1404.00 1472.00 1472.00 7.35 EUR / ماه [+]
دستمزد در تولید 1342.00 1383.00 1383.00 281.91 EUR / ماه [+]
رشد دستمزد 6.30 8.20 21.20 -6.50 در صد [+]
حداقل دستمزد 540.00 540.00 540.00 79.89 EUR / ماه [+]
جمعیت 1.33 1.32 1.57 1.21 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 63.50 63.25 63.50 60.50 [+]
سن بازنشستگی مردان 63.50 63.25 63.50 63.00 [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 71.70 72.10 72.30 61.20 در صد [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 86.00 75.30 86.00 32.40 هزار [+]
بهره وری 117.00 116.80 118.20 50.60 امتیاز [+]
استخدام تمام وقت 545.40 565.50 599.00 476.80 هزار [+]
تغییر اشتغال -0.40 1.30 3.40 -5.30 در صد [+]
نرخ اشتغال 68.10 69.20 76.50 53.10 در صد [+]
[+]