20/12/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
EE
تغییرات ماهیانه PPI NOV -0.4%
06:00 AM
EE
PPI (سالانه) NOV -1.7%
02/01/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
EE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی NOV 3.5%
06:00 AM
EE
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV 4.3%
03/01/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
EE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی NOV -3.9%
06:00 AM
EE
تولیدات صنعتی (ماهانه) NOV 0.6%
08/01/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
EE
نرخ تورم (سالانه) DEC 1.8%
06:00 AM
EE
نرخ تورم (ماهانه) DEC -0.2%
09/01/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
EE
موازنه تجاری NOV €-184M


استونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

استونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.