05/03/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
EE
نرخ تورم (سالانه) FEB 0.6% 0.2%
06:00 AM
EE
نرخ تورم (ماهانه) FEB 0.9% 0.7%
10/03/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
EE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN 0.8%
06:00 AM
EE
تولیدات صنعتی (ماهانه) JAN 1.6%
11/03/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
EE
موازنه تجاری JAN €-131M
22/03/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
EE
تغییرات ماهیانه PPI FEB 0.8%
06:00 AM
EE
PPI (سالانه) FEB 2.3%
30/03/2021 واقعی قبلی
05:00 AM
EE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB -16.7%
05:00 AM
EE
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 6.9%


استونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

استونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.