20/10/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
EE
تغییرات ماهیانه PPI SEP -0.4% 1.1%
05:00 AM
EE
PPI (سالانه) SEP -2.4% -2.2%
30/10/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
EE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP 5.4%
06:00 AM
EE
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP -2.1%
06:00 AM
EE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP -2%
06:00 AM
EE
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 3.5%
06/11/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
EE
نرخ تورم (سالانه) OCT -1.1%
06:00 AM
EE
نرخ تورم (ماهانه) OCT -0.3%
09/11/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
EE
موازنه تجاری SEP €-113M
13/11/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
EE
نرخ بیکاری Q3 7.1%


استونی - تقویم - شاخص های اقتصادی

استونی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.