Ok
width
height
Estonia Consumer Price Index (CPI)
استونی قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 1.80 1.80 11.44 -2.17 در صد [+]
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 -0.20 73.78 -0.80 در صد [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 214.30 214.90 215.94 5.84 امتیاز [+]
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110.59 110.95 111.87 42.87 امتیاز [+]
قیمت مصرف کننده اصلی 107.97 108.51 109.43 58.71 امتیاز [+]
اندازه اصل تورم 2.30 2.90 7.80 -1.50 در صد [+]
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114.83 114.22 114.83 28.77 امتیاز [+]
قیمت تولید 112.54 112.65 114.83 26.98 امتیاز [+]
تغییر قیمت تولید کننده -0.90 -1.70 40.44 -3.10 در صد [+]
قیمت صادرات 332.71 332.76 343.61 106.14 امتیاز [+]
قیمت واردات 145.89 145.96 151.73 98.45 امتیاز [+]
CPI مسکن آب و برق 337.20 344.49 349.94 32.80 امتیاز [+]
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 194.89 191.54 209.58 43.00 امتیاز [+]
تورم مواد غذایی 2.90 2.90 22.96 -6.80 در صد [+]
[+]