نرخ ارز

19.35

تغییر روزانه:

0.53%

سالیانه:

144.30%