نرخ ارز
20,771,111.33
تغییر روزانه
12.69%
سالیانه
33,320,434.29%