نرخ ارز

0.01

تغییر روزانه:

5.60%

سالیانه:

-65.85%